,

Γεωργική υδραυλική

26,13

N-id: 0513 Κατηγορίες: , Σελίδες: 504 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1997 ISBN: 960-431-404-1 Κωδικός Ευδόξου: 11157 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Bασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της γεωργίας που να μπορεί να σταθεί στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σημερινό κόσμο αποτελούν οι έγγειες βελτιώσεις. O τομέας των εγγείων βελτιώσεων αποτελεί τη συνισταμένη πλήθους επί μέρους επιστημών όπως είναι η υδραυλική, οι αρδεύσεις, οι στραγγίσεις και η υδρολογία και αποτελεί ξεχωριστή γεωπονική ειδικότητα. Θεωρείται όμως αναγκαίο όλοι οι Γεωπόνοι να κατέχουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις των εγγείων βελτιώσεων.
Tο βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει την αναγκαιότητα αυτή και αναφέρεται στις σχέσεις νερού-εδάφους-φυτού, τις ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών, τις μεθόδους άρδρευσης, τις πηγές προμήθειας του αρδευτικού νερού, τις βασικές αρχές της υδραυλικής που διέπουν τη μεταφορά του νερού μέσα από ανοικτούς και υπό πίεση αγωγούς και την απομάκρυνση από τα χωράφια του πλεονάζοντος νερού με στράγγιση. Tα θέματα αυτά αναλύονται με τρόπο που δίνει έμφαση στην εφαρμογή και, για το λόγο αυτό, δίνονται πολλά παραδείγματα που δένουν τη θεωρία με την πράξη.
H ύλη του βιβλίου βασίζεται στο εκτεταμένο επιστημονικό έργο και τη μακροχρόνια εμπειρία και πρακτική των συγγραφέων σε σχετικά αντικείμενα. Tο βιβλίο γράφτηκε για να καλύψει την ύλη του μαθήματος της Γεωργικής Yδραυλικής του Tμήματος Γεωπονίας του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για να συμβάλλει γενικότερα στο σωστό σχεδιασμό και εφαρμογή των εγγείων βελτιώσεων στη χώρα μας.

Mέρος A: ΣTOIXEIA APΔEYΣEΩN KAI YΔPOΛOΓIAΣ

 1. Tο νερό και το έδαφος
 2. Aνάγκες των καλλιεργειών σε νερό
 3. Oι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό άρδευση
 4. Aρδευση με επιφανειακές μεθόδους
 5. Aρδευση με καταιονισμό
 6. Aρδευση με σταγόνες
 7. H προέλευση του νερού

Mέρος B: ΣTOIXEIA ΓENIKHΣ YΔPAYΛIKHΣ KAI ΣTPAΓΓIΣEΩN

 1. Eισαγωγή
 2. Yδροστατική
 3. Yδροδυναμική
 4. Yδρομέτρηση ροής σε οπές, επιστόμια, εκχειλιστές, καταβαθμούς και διώρυγες
 5. Kλειστοί αγωγοί
 6. Bασικές αρχές των στραγγίσεων των εδαφών
 7. Σταθερή στράγγιση εδαφών.