Νεοελληνική Γλώσσα – Συνοπτική απόδοση κειμένου

Για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, του Δημοσίου και των Τραπεζών

10,18

N-id: 1044 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 224 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2004 ISBN: 960-431-920-5 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το εγχειρίδιο «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους υποψηφίους των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, του δημοσίου και των τραπεζών, καθώς παραθέτει με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο τους βασικούς κανόνες ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, αλλά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος για να αποδώσει συνοπτικά ένα κείμενο. Παράλληλα, μέσα από ένα πλήθος ασκήσεων αυτενέργειας και κριτηρίων αξιολόγησης, δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να εμπεδώσει τη θεωρία και να αυτο-αξιολογηθεί, ενώ με τις απαντήσεις που δίνονται στο τέλος του βιβλίου μπορεί να εντοπίσει τα λάθη του και κατά συνέπεια να αυτοβελτιωθεί.


Περιεχόμενα:

Όλα τα Μέρη περιέχουν: Θεωρία – Ασκήσεις αυτενέργειας

Μέρος Ι: Γραμματική – Συντακτικό

 • Οι φθόγγοι και τα γράμματα
 • Το άρθρο
 • Το ουσιαστικό
 • Το επίθετο
 • Το ρήμα
 • Οι εγκλίσεις του ρήματος στις ανεξάρτητες προτάσεις: οριστική – υποτακτική – προστακτική
 • Οι χρόνοι του ρήματος
 • Οι συζυγίες των ρημάτων
 • Το υποκείμενο
 • Το αντικείμενο
 • Το κατηγορούμενο
 • Οι αντωνυμίες
 • Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 • Προτάσεις
 • Ευθύς και πλάγιος λόγος
 • Ακλιτες λέξεις – Τα μόρια
 • Σημεία στίξης
 • Κριτήριο αξιολόγησης στη γραμματική και το συντακτικό

Μέρος ΙΙ: Σύνθεση – Ορθογραφία – Λεξικολογία

 • Σύνθεση
 • Ορθογραφία
 • Λεξικολογία
 • Κριτήριο αξιολόγησης στη σύνθεση, την ορθογραφία, τη λεξικολογία

Μέρος ΙΙΙ: Συνοπτική απόδοση κειμένου

 • Περίληψη

Μέρος ΙV: Aπαντήσεις στις ασκήσεις αυτενέργειας και τα κριτήρια αξιολόγησης