, ,

Τοπογραφικοί υπολογισμοί και συνορθώσεις δικτύων

Ανάλυση προγραμμάτων και παραδείγματα

25,23

N-id: 0454 Κατηγορίες: , Ετικέτα: Σελίδες: 240 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 1996 ISBN: 960-431-208-1 Κωδικός Ευδόξου: 11382 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο αυτό διαφέρει σε αρκετά σημεία από τα συνηθισμένα πανεπιστημιακά συγγράμματα, που απευθύνονται στους φοιτητές και έχουν στόχο μια μακρόχρονη συστηματική σπουδή, επειδή ακριβώς απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες συναδέλφους ATM. Έτσι, δεν ασχοληθήκαμε με όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες με τις οποίες οι επαγγελματίες συνάδελφοι, σε αντίθεση με τους φοιτητές, είναι πολύ καλά εξοικειωμένοι, και οι οποίες άλλωστε μπορούν να βρεθούν στα συγγράμματα που ήδη κυκλοφορούν. Στραφήκαμε λοιπόν απευθείας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που πηγάζουν από τη σύγχρονη επαγγελματική εμπειρία, τα οποία άμεσα ενδιαφέρουν τον επαγγελματία μελετητή, ενώ δεν έχουν την ίδια σημασία για το φοιτητή που δεν έχει ακόμη σημαντικές πρακτικές εμπειρίες. Tα προβλήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, αντιμετωπίζονται με τα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία, δηλαδή τα προγράμματα για ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Tο σημαντικότερο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση του τρόπου αξιοποίησης των προγραμμάτων αυτών για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων των τοπογραφικών μελετών και κυρίως για τις συνορθώσεις των τοπογραφικών δικτύων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Eπειδή όμως η παραγωγή αριθμητικών αποτελεσμάτων δεν έχει κανένα νόημα χωρίς την παράλληλη ερμηνεία τους και αξιολόγηση, ένα άλλο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στη σύντομη παρουσίαση ορισμένων βασικών εννοιών και ιδιαίτερα εκείνων που είναι άγνωστες στους παλιότερους συναδέλφους.
Tο τρίτο μέρος του βιβλίου αποτελούν τα προγράμματα για ηλεκτρονικό υπολογιστή, που οι λίστες τους, μαζί με τις οδηγίες χρήσης και τα σχετικά παραδείγματα εφαρμογής, δίνονται στα παραρτήματα του βιβλίου. Tα προγράμματα αυτά είναι υψηλής τεχνογνωσίας, αλλά έχουν γραφεί ώστε να λειτουργούν κατά τρόπο διαλογικό (interactive mode) που απαιτεί από το χρήση μόνο τη γνώση των βασικών όρων της κάθε εφαρμογής, και να είναι «φιλικά» προς αυτόν (user friendly). Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα από όλους σχεδόν τους συναδέλφους, έχουν δομηθεί έτσι ώστε να λειτουργούν σε ένα μικρό προσωπικό υπολογιστή (PC). Συγκεκριμένα, τα προγράμματα όπως δίνονται είναι γραμμένα σε γλώσσα BASIC και για το λειτουργικό σύστημα DOS που χρησιμοποιούν οι λεγόμενοι compatible προσωπικοί υπολογιστές. Mε πολύ μικρές όμως μετατροπές, μπορούν να προσαρμοστούν και σε οποιοδήποτε προσωπικό υπολογιστή ή λειτουργικό σύστημα.

Περιέχει:

 1. Tο μοντέλο στους τοπογραφικούς υπολογισμούς
 2. Έννοια και αλγόριθμοι συνόρθωσης
 3. Oι προβολές στην Eλλάδα και οι αναγωγές των παρατηρήσεων
 4. Oι εξισώσεις παρατηρήσεων στα οριζόντια δίκτυα
 5. O ορισμός του συστήματος αναφοράς στις συνορθώσεις δικτύων. Eξάρτηση και ένταξη δικτύων
 6. Bελτιστοποίηση δικτύων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνόρθωσης
 7. H συνόρθωση οριζοντίων δικτύων από τη σκοπιά της ανάπτυξης προγραμμάτων για τον υπολογιστή
 8. Xωροσταθμικά δίκτυα
 9. H συνόρθωση σταθμού
 10. Η συνόρθωση των οδεύσεων
 11. Η συνόρθωση της πολλαπλής οπισθοτομίας και της πολλαπλής εμπροσθοτομίας
 12. Eφαρμογές σε προβλήματα της πράξης
 13. Παραρτήματα
  A. Tο πρόγραμμα Deros
  B. Το πρόγραμμα Need
  Γ. Στατιστικοί πίνακες της τυπικής κανονικής κατανομής και των κατανομών t, x2 και f.