Ρωσσικόπουλος Δημήτρης

Ο Δημήτριος Ρωσσικόπουλος είναι καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, 70 περίπου εργασίες και 5 βιβλία, στρέφεται κυρίως στην κατεύθυνση των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και του ελέγχου της ποιότητας των μετρήσεων, όπως αυτά εφαρμόζονται στις επιστήμες της Γεωδαισίας και της Τοπογραφίας.

Βιβλία του Συγγραφέα