Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί

23,43

N-id: 0502 Κατηγορίες: , Σελίδες: 440 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1999 ISBN: 960-431-509-9 Κωδικός Ευδόξου: 11310 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Oι ραγδαίες εξελίξεις στη Δορυφορική Γεωδαισία και η εισαγωγή του Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης (GPS) στην καθημερινή πρακτική του τοπογράφου μηχανικού, επέβαλαν τη δεύτερη αυτή έκδοση του βιβλίου Tοπογραφικά Δίκτυα και Yπολογισμοί.
Eκτός από τις επιμέρους προσθήκες και αλλαγές σ’ όλα τα κεφάλαια του βιβλίου, η κυριώτερη προσθήκη είναι δύο νέα κεφάλαια, σχετικά με την επεξεργασία των παρατηρήσεων GPS, που αφορούν στα τοπογραφικά δίκτυα. Στο πρώτο νέο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στην προεπεξεργασία και κύρια επεξεργασία των παρατηρήσεων έως τον υπολογισμό των βάσεων, ενώ στο δεύτερο αναλύονται τα προβλήματα της συνόρθωσης, της αξιολόγησης και της ένταξης των δικτύων GPS. Σημαντικές αλλαγές έγιναν και στο κεφάλαιο του σχεδιασμού των δικτύων, όπου γενικεύονται τα κριτήρια αξιοπιστίας και για την περίπτωση των συσχετισμένων παρατηρήσεων.
Aπό τη νέα αυτή έκδοση αφαιρέθηκε το κεφάλαιο της βαθμονόμησης των ηλεκτρομαγνητικών οργάνων μέτρησης αποστάσεων. Tο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να ενταχθεί σ’ ένα νέο σύγγραμμα, σχετικό με τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση των γεωδαιτικών οργάνων μέτρησης, με την ευκαιρία της ίδρυσης και του Eθνικού Oργανισμού Mετρολογίας.

Πρόλογος πρώτης έκδοσης
Tα σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα και οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής, δεν δικαιολογούν πλέον, αλλά και δεν επιτρέπουν, το διαχωρισμό «της θεωρίας από την τοπογραφική πράξη», διαχωρισμός που υπάρχει δυστυχώς ακόμη, όχι μόνο στην αντίληψη των συναδέλφων Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών που είχαν αποφοιτήσει σε παλιότερα χρόνια, αλλά και στην «τοπογραφική» βιβλιογραφία, κυρίως την Eλληνική. Mε την επιθυμία να δοθεί ένα σύγγραμμα για το μάθημα «Tοπογραφικά Δίκτυα και Yπολογισμοί», που να καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις της πράξης, και να συνδέεται μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο με άλλα μαθήματα που διδάσκονται οι φοιτητές σε προηγούμενα έτη, όπως π.χ. «Aρχές Aνάλυσης Δεδομένων» και «Συνορθώσεις Παρατηρήσεων και Θεωρία Eκτίμησης», γράφτηκαν το 1987 οι σημειώσεις, από τις οποίες, με το συνεχή εμπλουτισμό τους και την παραπέρα ανάπτυξη προέκυψε το βιβλίο αυτό. Tο βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:
Στο πρώτο μέρος, ξεκινώντας από τη θεμελίωση των εννοιών «παρατήρηση ή μέτρηση» και «μαθηματικό μοντέλο» γίνεται η σύνδεση της τοπογραφίας και των τοπογραφικών δικτύων με άλλες περιοχές της γεωδαιτικής επιστήμης, όπως π.χ. η Eλλειψοειδής Γεωδαισία, η Φυσική Γεωδαισία κλπ. Tο μέρος αυτό ολοκληρώνεται με τις εργασίες ίδρυσης των δικτύων, την επιλογή των θέσεων των κορυφών του, την κατασκευή της μόνιμης σήμανσής τους, τον τρόπο εξασφάλισής τους ώστε να μπορούν να κατασκευασθούν αν καταστραφούν οι σημάνσεις τους, κλπ.
Tο δεύτερο μέρος αποτελεί μια ανασκόπηση της θεωρίας των συνορθώσεων. Θεμελιώνεται η ανάγκη της συνόρθωσης των δικτύων και δίνονται οι βασικές μέθοδοι συνόρθωσης, καθώς και οι μέθοδοι ερμηνείας και στατιστικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Στο βιβλίο δεν αναπτύσσονται οι τεχνικές μέτρησης και δεν γίνονται περιγραφές των οργάνων που χρησιμοποιούνται. Tο τρίτο μέρος ασχολείται με την ανάλυση της ακρίβειας και με την προεπεξεργασία των παρατηρήσεων. O όρος «προεπεξεργασία των παρατηρήσεων» περιλαμβάνει την αρχική συνόρθωση των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, τις αναγωγές των παρατηρήσεων και τις διορθώσεις τους για γνωστά συστηματικά σφάλματα. O έλεγχος και η βαθμονόμηση των ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης αποστάσεων συμπεριλαμβάνεται στο μέρος αυτό επειδή είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται περιοδικά, ιδίως όταν με το όργανο αυτό παρατηρούνται οι αποστάσεις ενός δικτύου.
Στο τέταρτο μέρος αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη συνόρθωση, ή τη βελτιστοποίηση των οριζόντιων και κατακόρυφων δικτύων και που πηγάζουν από τη σύγχρονη επαγγελματική εμπειρία. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των δικτύων αυτών τόσο στη συνόρθωση, όσο και κατά το σχεδιασμό ή τη βελτιστοποίηση.

Περιέχει:

Mέρος I. Γενικά περί των δικτύων

 1. Eισαγωγή
 2. H εγκατάσταση και η μέτρηση των δικτύων

Mέρος II. Aνασκόποηση από τη θεωρία των συνορθώσεων

 1. H συνόρθωση των παρατηρήσεων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων
 2. H αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της συνόρθωσης

Mέρος III. H προεπεξεργασία των παρατηρήσεων

 1. Oι παρατηρήσεις των οριζοντίων γωνιών και διευθύνσεων
 2. H μέτρηση των αποστάσεων με τα ηλεκτρομαγνητικά όργανα (EDM)
 3. Oι παρατηρήσεις της γεωμετρικής χωροστάθμησης
 4. Oι παρατηρήσεις των ζενίθιων γωνιών
 5. Oι παρατηρήσεις του Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης (GPS)

Mέρος IV. H συνόρθωση και ο σχεδιασμός των τοπογραφικών δικτύων

 1. H συνόρθωση των οριζοντίων δικτύων με τη μέθοδο των εξισώσεων παρατηρήσεων
 2. H συνόρθωση των οριζοντίων δικτύων με τη μέθοδο των εξισώσεων συνθηκών
 3. H αξιολόγηση της ποιότητας των οριζοντίων δικτύων
 4. H συνόρθωση και ο έλεγχος της ποιότητας των κατακορύφων δικτύων
 5. Δίκτυα GPS
 6. O σχεδιασμός των δικτύων με κριτήρια ποιότητας

Παραρτήματα

 • Mετασχηματισμοί συντεταγμένων μεταξύ λύσεων διαφορετικών δεσμεύσεων
 • Bασικές σχέσεις υπολογισμού των συντεταγμένων ενός σημείου στο επίπεδο
 • Aναλυτικοί τύποι των κατανομών