Τυπικόν Ισαακίου Aλεξίου Κομνηνού

Tης Μονής Θεοτόκου της Κοσμοσωτείρας Φερρών (1151/52)

31,54

N-id: 1587 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 288 Σχήμα: 21 x 27 Xρονολογία: 2015 ISBN: 978-960-456-418-7 Κωδικός Ευδόξου: 41963457 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Σειρά: ΘPAKIKH BIBΛIOΘHKH αρ. 3

Αυτό είναι το τυπικό που εγώ ο [σεβαστοκράτορας] Ισαάκιος, γυιός του μεγάλου βασιλιά κυρού Αλεξίου του Κομνηνού, έχω συνθέσει για το ανακαινισμένο από εμένα και πρόσφατα εγκαινιασμένο, κατά την δεκάτη πέμπτη ινδικτιώνα του εξακισχιλιοστού εξακοσιοστού εξηκοστού έτους [6660 = 1151/52], μοναστήρι στο οποίο υπάρχει και το ψηφιδωτό εικόνισμα της κοσμοσώτειρας και Θεομήτορος και της σε πολλές περιστάσεις ευεργέτιδός μου, ο τόπος στον οποίον καθιδρύθηκε αυτό εδώ το θείο φροντιστήριο ήταν προηγουμένως ολότελα έρημος από ανθρώπους και άλλα κτίσματα, ήταν στέκι από φίδια και σκορπιούς και γενικά ήταν τόπος δύσβατος, γεμάτος με κάθε είδους άγρια βλάστηση.
Το παρόν, λοιπόν, τυπικό περιέχει και ορίζει, με την βοήθεια του θεού, την θέλησή μου και τις αποφάσεις μου για αυτό το μοναστήρι, που βεβαίως, αν και ίσως όχι όλα, τα έχω εκθέσει στην τελευταία και μυστική διαθήκη μου, θέλω δε να μένουν αυτά αναλλοίωτα και απαρασάλευτα στους αιώνες.
Το προοίμιο αυτού του τυπικού, όπως και όλο το κείμενο του τυπικού, έχει γραφεί από εμένα όντας βαριά άρρωστος, το δε προοίμιο γενικά όλου του κειμένου εγώ που, όπως ειπώθηκε, έκτισα αυτό το θείο φροντιστήριο, το αφιέρωσα με πίστη θερμή στην Θεοτόκο την ευεργέτιδα και κοσμοσώτειρα, την οποία παρακαλώ έτσι να είναι σε όλα μου τα έργα, αδιάλειπτος βοηθός, γι’ αυτό, ω πανόπτρια παμβασίλισσα, ας πω με την δική σου βοήθεια τις σκέψεις και τις θελήσεις του ταλαίπωρου νου μου αυτή την ώρα.


Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Οι εκδόσεις του τυπικού

 1. Η αποσπασματική έκδοση Μανουήλ Γεδεών
 2. Η έκδοση του Louis Petit

ΙΙ. Το χειρόγραφο της Κεφαλονιάς

 1. Η εύρεση του χειρογράφου
 2. Το χειρόγραφο του τυπικού

ΙΙΙ. Το κείμενο του τυπικού

 1. Η κατά κεφάλαιο διάκριση του τυπικού
 2. Τυπικό της Ευεργέτιδος και τυπικό του Ισαακίου
 3. Η σύνθεση του τυπικού, πρωτοτυπία και εξάρτηση
 4. Χρόνος συνθέσεως του τυπικού του Ισαακίου
 5. Το κείμενο του αντιγράφου του Ηλία Τσιτσέλη

IV. Tο περιεχόμενο του τυπικού

 1. Οι “υποτυπώσεις” του Ισαακίου
 2. Το περιεχόμενο μέσα από τους τίτλους των κεφαλαίων

[ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ]
Τo τυπικό
Ο σχολιασμός
Οι μεταγραφές

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ – ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΟΡΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

 1. Γενικό ευρετήριο κυρίων ονομάτων, όρων και πραγμάτων
 2. Ευρετήριο χειρογράφων
 3. Ευρετήριο σχολιαζόμενων στίχων
 4. Κατάλογος φωτογραφιών και πινάκων