Παπάζογλου Κ. Γεώργιος

Ο Γεώργιος Κ. Παπάζογλου είναι Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ιστορία από τις Πηγές - Παλαιογραφία), σπούδασε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μεταδιδακτορικές σπουδές στην Βιέννη (Institut für Byzantinistik).
Ίδρυσε και διευθύνει από το 1994 το Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Δ.Π.Θ., διετέλεσε επί συναπτές θητείες πρόεδρος στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., όπως και στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ή και στο Τμήμα Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ιδίου Πανεπιστημίου.
Ίδρυσε Τμήματα ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, την ευθύνη της λειτουργίας των οποίων είχε για συναπτά έτη, βραβεύθηκε για το έργο του από την Ακαδημία Αθηνών, είναι επίτιμος διδάκτορας ξένων Πανεπιστημίων, οφφικιάλιος του Οικουμενικού Θρόνου, συνέγραψε και δημοσίευσε περισσότερα από 20 βιβλία και 100 επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Βιβλία του Συγγραφέα