Χημεία Γ΄ Γυμνασίου

10,18

N-id: 1243 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 256 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2007 ISBN: 978-960-456-059-2 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Διαρκής απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη πολλών βιβλίων για κάθε μάθημα, τα οποία θα βασίζονται στο ίδιο Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα παρουσιάζουν τα ίδια θέματα από μια άλλη ίσως σκοπιά. Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει, μεταξύ των άλλων, την έλλειψη αυτή.
Η ύλη του βιβλίου είναι ταξινομημένη σε τρεις ενότητες.

  • Στην πρώτη ενότητα οι μαθητές μελετούν τρεις μεγάλες ομάδες ενώσεων τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα. Γνωρίζουν ορισμένες εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή και το ρόλο τους στην υγεία του ανθρώπου.
  • Στη δεύτερη ενότητα γνωρίζουν μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της Χημείας, τον περιοδικό πίνακα και μελετούν στοιχεία ή ομάδες στοιχείων με πληθώρα εφαρμογών και χρήσεων. Παράδειγμα τα αλκάλια, ορισμένα από τα οποία (νάτριο, κάλιο) χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σαπουνιών, τα μέταλλα, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πολιτισμού και χρησιμοποιούνται ευρύτατα είτε σε καθαρή μορφή είτε με ανάμειξη με άλλα στοιχεία ως κράματα, ο άνθρακας, ο οποίος χρησιμοποιείται με τη μορφή των γαιανθράκων ως καύσιμο, με τη μορφή του διαμαντιού στην κατασκευή κοσμημάτων και με τις νέες του μορφές, φουλλερένια, στην παρασκευή υλικών μεγάλης αντοχής, το πυρίτιο με τις πολλές εφαρμογές του στη σύγχρονη τεχνολογία, μικροηλεκτρονική, οπτικές ίνες, στην οικοδομική και στην ιατρική. Τέλος γνωρίζουν τα αλογόνα στοιχεία με πολλές εφαρμογές. Παράδειγμα το χλώριο που χρησιμοποιείται για την καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών στο πόσιμο νερό και στο νερό της πισίνας, για τη λεύκανση ρούχων και την απολύμανση χώρων με τη μορφή της χλωρίνης, το βρόμιο το οποίο χρησιμοποιείται στη φωτογραφική τέχνη, το ιώδιο για την παρασκευή του βάμματος ιωδίου που διαθέτει αντισηπτικές ιδιότητες και το φθόριο για την κατασκευή λαμπτήρων, λάμπες αλογόνου.
  • Στην τρίτη ενότητα μελετούν τους υδρογονάνθρακες, πηγή των οποίων είναι το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα, την αιθανόλη κοινώς οινόπνευμα που απαντάται στα αλκοολούχα ποτά και τα μόρια της ζωής, υδατάνθρακες, αμινοξέα, πρωτεΐνες, λίπη και έλαια.
    Για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων εννοιών, τις εφαρμογές ορισμένων στοιχείων και ενώσεων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και των αρνητικών επιπτώσεων από την εκτεταμένη χρήση τους στο περιβάλλον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερωτήσεων και δραστηριοτήτων.

Τέλος για να μπορεί ο μαθητής να ανταποκριθεί στη σχολική αξιολόγηση δίνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις και δραστηριότητες τόσο του βιβλίου του μαθητή όσο και του τετραδίου εργασιών.


Περιεχόμενα

1η ενότητα: Oξέα-Bάσεις-Eξουδετέρωση-Αλατα

1. Τα οξέα
1.1. Ιδιότητες των οξέων
1.2 Οξέα κατά Arrhenius
Ας μάθουμε κάτι παραπάνω για τα οξέα
Οξέα και υγεία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις
1.3 Η έννοια του pH (πε-χα)
1.4 Το pH του καθαρού νερού
1.5 Το pH των όξινων διαλυμάτων
1.6 Μέτρηση του pH ενός διαλύματος
pΗ και οργανισμοί
Όξινη βροχή
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις…
2. Οι βάσεις
2.1 Ιδιότητες βάσεων
2.2 Βάσεις κατά Arrhenius
2.3 Η κλίμακα pH ως μέτρο της βασικότητας
Ας μάθουμε κάτι παραπάνω για τις βάσεις
Αμμωνία, μια βάση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις…
3. Εξουδετέρωση
3.1 Ο δείκτης μπλε της βρομοθυμόλης
3.2 Ο μηχανισμός της εξουδετέρωσης
Εξουδετέρωση και καθημερινή ζωή
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις….
4. Τα άλατα
4.1 Σχηματισμός αλάτων
4.2 Ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα άλατα
Ας μάθουμε κάτι παραπάνω για τα άλατα
Σχηματισμός σπηλαίων με σταλακτίτες και σταλαγμίτες
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή
Ι. Ανθρώπινος οργανισμός
ΙΙ. Ατομική και οικιακή καθαριότητα
ΙΙΙ. Περιβάλλον
IV. Γονιμότητα του εδάφους
V. Γεωλογικοί σχηματισμοί
VΙ. Χημική βιομηχανία
VΙΙ. Διατροφή
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα
Ασκήσεις και δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών
Δραστηριότητες στα οξέα-βάσεις-άλατα και καθημερινή ζωή

2η ενότητα: Tαξινόμηση των στοιχείων

1 Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας
1.1 Σύντομη περιγραφή του σύγχρονου περιοδικού πίνακα
1.2 Η θέση των μετάλλων και αμετάλλων στον περιοδικό πίνακα
1.3 Γιατί υπάρχουν στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες;
Η ταξινόμηση στις Φυσικές Επιστήμες
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
2 Τα αλκάλια
2.1 Γενικά
2.2 Ιδιότητες των αλκαλίων
Περισσότερα για τα αλκάλια
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
3. Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων
3.1 Μέταλλα και αμέταλλα
3.2 Οι αντιδράσεις των μετάλλων με αραιά διαλύματα οξέων
3.3 H απλή αντικατάσταση
3.4 Τα κράματα
Μεταλλευτική – Μεταλλουργία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
4 Ανθρακας
4.1 Γενικά
4.2 Φυσικοί άνθρακες
4.3 Τεχνητοί άμορφοι άνθρακες
4.4 Διοξείδιο του άνθρακα
4.5 Ανθρακικά άλατα
4.6 Τσιμέντο και σκυρόδεμα
Ο άνθρακας, η Δ.Ε.Η. και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
5 Το πυρίτιο
Από τη σκοπιά της Χημείας
Από τη σκοπιά της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας
Από τη σκοπιά της Φυσικής και της σύγχρονης Τεχνολογίας
Από τη σκοπιά της Τέχνης
Από τη σκοπιά της εναλλακτικής Ιατρικής
Από τη σκοπιά της Ορυκτολογίας
Από τη σκοπιά της Βιομηχανίας
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
6 Τα αλογόνα
6.1 Γενικά
6.2 Ιδιότητες των αλογόνων
6.3 Δυσδιάλυτα άλατα αλογόνων
6.4 Χρήσεις των αλογόνων
Χλώριο – DDT – Διοξίνη
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα
Ασκήσεις και δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών
Δραστηριότητες στην ταξινόμηση των στοιχείων

3η ενότητα: H χημεία του άνθρακα

1 Υδρογονάνθρακες
1.1 Γενικά
1.2 Ταξινόμηση των υδρογονανθράκων
1.3 Καύση υδρογονανθράκων
1.4 Οι υδρογονάνθρακες ως καύσιμα
1.5 Ρύπανση της ατμόσφαιρας από καυσαέρια
1.6 Μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
2 Πετρέλαιο – Φυσικό αέριο Πετροχημικά
2.1 Σύσταση και σχηματισμός του πετρελαίου
2.2 Αποθείωση και κλασματική απόσταξη του πετρελαίου
2.3 Η βενζίνη
2.4 Σύσταση και σχηματισμός του φυσικού αερίου
2.5 Χρήσεις του φυσικού αερίου
2.6 Πετροχημικά
2.7 Πολυμερισμός
2.8 Πλαστικά
2.9 Ανακύκλωση πλαστικών
Ενέργεια με τη δύναμη της φύσης
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
3 Αιθανόλη
3.1 Ζυμώσεις – Ένζυμα
3.2 Γνωρίσματα των ενζύμων
3.3 Αλκοολική ζύμωση
3.4 Η καύση της αλκοόλης
3.5 Αλκοολούχα ποτά
3.6 Η φυσιολογική δράση της αιθανόλης
Η μπίρα – Το ούζο
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…
4 Υδατάνθρακες – Πρωτεΐνες – Λίπη. Τα μόρια της ζωής ή βιομόρια
4.1 Υδατάνθρακες
4.2 Πρωτεΐνες
4.3 Λιπαρές ουσίες
4.4 Μεσογειακή διατροφή
4.5 Ο κύκλος του άνθρακα
Χοληστερόλη και καρδιακές παθήσεις
Απαντήσεις στις ερωτήσεις-ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Και άλλες ερωτήσεις-ασκήσεις…

Ανακεφαλαίωση
Ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα
Ασκήσεις και δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών
Δραστηριότητες
Στη χημεία του άνθρακα
Ανθρωπος και διατροφή

Απαντήσεις και Λύσεις των ερωτήσεων – ασκήσεων

Σχέδια εργασίας