Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

10,18

N-id: 1203 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 304 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2007 ISBN: 978-960-456-041-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Κεντρικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας, που θα διέπεται από τις θεμελιώδεις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας, της κειμενολογίας και της διαθεματικότητας. Η διάρθρωση του συγκεκριμένου εγχειριδίου, ακολουθώντας την κατευθυντήρια γραμμή του σχολικού βιβλίου, έχει την ακόλουθη μορφή:
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

  • Τη θεωρία: Το θεωρητικό μέρος προτάσσεται και παρατίθεται με αναλυτικό, χρηστικό και εύληπτο τρόπο.
  • Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου: Καλύπτονται υποδειγματικά όλες οι ερωτήσεις του σχολικού εγχειριδίου.
  • Συμπληρωματικές ασκήσεις: Η παράθεσή τους αποβλέπει στην περαιτέρω εξοικείωση με τη θεωρία, στην αυτενέργεια και εξάσκηση του μαθητή.
  • Κριτήρια αξιολόγησης: Η συγκρότησή τους προσαρμόζεται στον τρόπο αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος.

Ως κατακλείδα αρμόζει να επισημανθεί ότι φιλοδοξία του συγγραφέα είναι να προσφέρει στο μαθητή και στον εκπαιδευτικό ένα βιβλίο – αρωγό με πληρότητα, εγκυρότητα και χρηστική αξία, που θα λειτουργήσει ως ερέθισμα για αξιολογότερες αναζητήσεις.


Περιεχόμενα

1η Eνότητα: Oι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο

Θεωρητικό μέρος
Παράγοντες επικοινωνίας
Τα είδη των προτάσεων ανάλογα με τα συστατικά τους
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Eπικοινωνία
Γ. Eίδη προτάσεων
Δ. Λεξιλόγιο
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

2η Eνότητα: Eπικοινωνία στο σχολείο

Θεωρητικό μέρος
Προφορικός και γραπτός λόγος
Η δομή και το περιεχόμενο της παραγράφου
Η θεματική πρόταση
Οι λεπτομέρειες
Κατακλείδα πρόταση
Συνοχή
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Eίδη προφορικού και γραπτού λόγου
Γ. H παράγραφος
Δ. Λεξιλόγιο
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

3η Eνότητα: Tαξίδι στον κόσμο της φύσης

Θεωρητικό μέρος
Η περιγραφή
Η αφήγηση
Η μεθοδολογία της περίληψης
Μεθοδολογία και τεχνική στην οργάνωση του επιχειρήματος
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Περιγραφή
Γ. Aφήγηση
Δ. Eπιχειρηματολογία
E. Πολυτροπικότητα
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

4η Eνότητα: Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου

Θεωρητικό μέρος
Ονοματική φράση
Επιθετικός προσδιορισμός
Η κλίση των ουσιαστικών
Ιδιόκλιτα
Παραγωγή
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Oνοματική φράση – Eπιθετικός προσδιορισμός
Γ. Kλίση ουσιαστικών και επιθέτων
Δ. Παραγωγή και σύνθεση
E. Στοιχεία που συνοδεύουν τον προφορικό λόγο
ΣT. Λεξιλόγιο
Z. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

5η Eνότητα: Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου

Θεωρητικό μέρος
Ρηματική φράση
Το ρήμα
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Tο ρήμα
Γ. Παράγωγα ρήματα
Δ. Λεξιλόγιο
E. Tο ρήμα στην αφήγηση
ΣT. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

6η Eνότητα: Oι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου

Θεωρητικό μέρος
Λειτουργίες – χρήσεις των πτώσεων του ουσιαστικού
Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί
Παράγωγα ουσιαστικά
Ο πλαγιότιτλος σε παράγραφο
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Λειτουργίες – Χρήσεις των πτώσεων του ουσιαστικού
Γ. Παράγωγα ουσιαστικά
Δ. Παράγραφος – Πλαγιότιτλοι
E. Λεξιλόγιο
ΣT. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

7η Eνότητα: O κόσμος μέσα από την οθόνη-εικόνα

Θεωρητικό μέρος
Οριστικό και αόριστο άρθρο
Παράγωγα επίθετα
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Oριστικό και αόριστο άρθρο
Γ. Παράγωγα επίθετα
Δ. Περιγραφή
E. Λεξιλόγιο
ΣT. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

8η Eνότητα: Aθλητισμός και Oλυμπιακοί Aγώνες: Παρακολουθώ και συμμετέχω

Θεωρητικό μέρος
Παρατακτική σύνδεση προτάσεων – Ασύνδετο σχήμα
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Παρατακτική σύνδεση – Aσύνδετο σχήμα
Γ. Aφήγηση
Δ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

9η Eνότητα: Aνακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης

Θεωρητικό μέρος
Συνταγματικός άξονας
Παραδειγματικός άξονας
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Συνταγματικός άξονας
Γ. Παραδειγματικός άξονας
Δ. Λεξιλόγιο
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

10η Eνότητα: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του

Θεωρητικό μέρος
Υποτακτική σύνδεση προτάσεων
Η χρήση του κόμματος
Σημεία στίξης
Χρήση λεξικών
Λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
A. Eισαγωγικά κείμενα
B. Yποτακτική σύνδεση των προτάσεων
Γ. Σημεία στίξης
Δ. Xρήση λεξικών
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα

Παράρτημα 1
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Απαντήσεις στις συμπληρωματικές ασκήσεις

Παράρτημα 2
Κριτήρια αξιολόγησης