,

Νεοελληνική γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

13,57

N-id: 1189 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 480 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-456-029-8 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει ένθετο με τις απαντήσεις των ασκήσεων

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη πρόταση για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Βοηθά στην εμπέδωση της ύλης της Νεοελληνικής Γλώσσας της A’ Γυμνασίου και στη βελτίωση της προφορικής και γραπτής έκφρασης των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο έχει την παρακάτω διάρθρωση:

  • Θεωρία του σχολικού βιβλίου: παρατίθεται η θεωρία με αναλυτικό τρόπο αναπτυγμένη και εμπλουτισμένη με παραδείγματα.
  • Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου: δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
  • Συμπληρωματικές ασκήσεις: δίνονται σε κάθε ενότητα ασκήσεις, παρεμφερείς με αυτές του σχολικού βιβλίου, για την εμπέδωση της θεωρίας από το μαθητή.
  • Προτεινόμενα θέματα: δίνονται θέματα παραγωγής προφορικού ή γραπτού λόγου για κάθε ενότητα, έτσι ώστε ο μαθητής, σα σε παιχνίδι με τους συμμαθητές του, να παραγάγει λόγο.
  • Σχηματική παράσταση: για κάθε ενότητα δίνεται σχηματική παράσταση, ώστε και ο μαθητής να έχει σχηματικά όλη την ενότητα στο μυαλό του και ο εκπαιδευτικός να τη χρησιμοποιεί σε διαφάνεια ή σε φωτοτυπία για το μάθημά του.
  • Κριτήρια αξιολόγησης: για κάθε ενότητα δίνεται ένα κριτήριο αξιολόγησης, διαρθρωμένο σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ορίζεται από το Υπουργείο. Αποτελείται από κείμενο, ασκήσεις και έκθεση που αντιστοιχούν στη θεωρία που διδάχτηκε στην αντίστοιχη ενότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγώνισμα από τον εκπαιδευτικό.
  • Γενικά κριτήρια αξιολόγησης: προτείνονται κριτήρια αξιολόγησης εφ όλης της ύλης του βιβλίου.
  • Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδίου του μαθητή: οι απαντήσεις στις ασκήσεις αυτές είναι μια πρόταση για το πώς μπορεί ο μαθητής να αρθρώσει γραπτό λόγο, χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο και φαντασία.

Επιπλέον, σε όλο το βιβλίο χρησιμοποιήθηκαν κείμενα από δόκιμους συγγραφείς της Νεοελληνικής και Ξένης λογοτεχνίας, που σκοπό έχουν να γνωρίσει ο μαθητής περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και να «ευχαριστηθεί» διαβάζοντάς τα.
Για τις συμπληρωματικές ασκήσεις κυκλοφορεί χωριστό φυλλάδιο απαντήσεων, το οποίο μπορούν ανα συμβουλεύονται οι γονείς για να ελέγχουν την ορθότητα των λύσεων των παιδιών τους. Το φυλλάδιο αυτό προσφέρεται δωρεάν μαζί με το βιβλίο.


Περιεχόμενα

Ενότητα 1η: Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Επικοινωνία: Β1. Παράγοντες επικοινωνίας, Β2. Κώδικες επικοινωνίας
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Γ. Επικοινωνία: Γ1. Είδη προτάσεων ανάλογα με τα συστατικά τους, Γ2. Είδη προτάσεων, σημασία τους και είδη στίξης
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Λεξιλόγιο
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 1ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 1ης ενότητας

Ενότητα 2η: Επικοινωνία στο σχολείο

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Είδη προφορικού και γραπτού λόγου: Β1. Προφορικός λόγος, Β2. Γραπτός λόγος, Β3. Γλωσσική ποικιλία – Μέσο και περίσταση επικοινωνίας
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Γ. Η Παράγραφος
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Λεξιλόγιο
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 2ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 2ης ενότητας

Ενότητα 3η: Ταξίδι στον κόσμο της φύσης

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Περιγραφή: Β1. Στοιχεία περιγραφής, Β2. Είδη περιγραφής, Β3. Λεξιλόγιο περιγραφής, Β4. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Γ. Αφήγηση: Γ1. Στοιχεία αφήγησης, Γ2. Είδη αφήγησης, Γ3. Λεξιλόγιο αφηγηματικών κειμένων, Γ4. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Επχειρηματολογία: Δ1. Στοιχεία του επιχειρήματος και μελέτη επιχειρημάτων, Δ2. Λεξιλόγιο επιχειρηματολογίας, Δ3. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Ε. Πολυτροπικότητα
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 3ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 3ης ενότητας

Ενότητα 4η: Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Ονοματική φράση – Επιθετικός προσδιορισμός: Β1. Τι είναι η ονοματική φράση και ποια η λειτουργία της στην πρόταση; Β2. Επιθετικός προσδιορισμός
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Γ. Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων: Γ1. Κλίση ουσιαστικών, Γ2. Κλίση επιθέτων
Δ. Παραγωγή και Σύνθεση
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Ε. Στοιχεία που συνοδεύουν τον προφορικό λόγο
ΣΤ. Λεξιλόγιο
Ζ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 4ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 4ης ενότητας

Ενότητα 5η: Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Το ρήμα: Β1. Ο ρόλος και η λειτουργία του ρήματος, Β2. Οι μορφές του ρήματος, Β3. Τα συνδετικά ρήματα
Γ. Παράγωγα ρήματα
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Λεξιλόγιο
Ε. Το ρήμα στην αφήγηση
Συμπληρωματικές ασκήσεις
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 5ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 5ης ενότητας

Ενότητα 6η: Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Λειτουργίες – Χρήσεις των πτώσεων του ουσιαστικού: Β1. Οι πτώσεις ως δείκτες για τη σχέση ουσιαστικού και ρήματος, Β2. Οι πτώσεις ως δείκτες για τη σχέση ουσιαστικού και ουσιαστικού
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Γ. Παράγωγα ουσιαστικά
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Παράγραφος – Πλαγιότιτλοι
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Ε. Λεξιλόγιο
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 6ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 6ης ενότητας

Ενότητα 7η: Ο κόσμος μέσα από την οθόνη–εικόνα

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Οριστικό και αόριστο άρθρο. Αρθρο – Κλίση των άρθρων
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Γ. Παράγωγα επίθετα
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Περιγραφή
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Ε. Λεξιλόγιο
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 7ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 7ης ενότητας

Ενότητα 8η: Αθλητισμός και Ολυμπιακοί αγώνες: Παρακολουθώ και συμμετέχω

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Παρατακτική σύνδεση – Ασύνδετο σχήμα: Β1. Περίοδοι λόγου – Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, Β2. Παρατακτική σύνδεση προτάσεων–περιόδων, Β3. Ασύνδετο σχήμα
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Γ. Αφήγηση
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 8ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 8ης ενότητας

Ενότητα 9η: Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Συνταγματικός άξονας
Γ. Παραδειγματικός άξονας
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Λεξιλόγιο. Κατανόηση λεξιλογίου σε ποικίλα κείμενα
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 9ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 9ης ενότητας Ενότητα 10η: Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό μου

Θεωρία
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις
Α. Εισαγωγικά κείμενα
Β. Υποτακτική σύνδεση των προτάσεων: Β1. Δευτερεύουσες προτάσεις, Β2. Υποτακτική σύνδεση προτάσεων, Β3. Η στίξη στην υποτακτική σύνδεση
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Γ. Σημεία στίξης
Συμπληρωματικές ασκήσεις
Δ. Χρήση λεξικών
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Προτεινόμενα θέματα παραγωγής λόγου – Έκθεση
Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτή την ενότητα
Σχηματική παράσταση 10ης ενότητας
Κριτήριο αξιολόγησης 10ης ενότητας

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ