,

Γενική και Ανόργανη Χημεία

Αρχές & Εργαστηριακές Ασκήσεις

36,04

N-id: 1508 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 472 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-335-7 Κωδικός Ευδόξου: 22766911 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Έγχρωμη έκδοση

Το βιβλίο αυτό, γράφτηκε για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες (Θεωρίας και Εργαστηριακών Ασκήσεων) του μαθήματος «Γενική και Ανόργανη Χημεία».

Η ύλη του βιβλίου αυτού περιλαμβάνει το πρώτο μέρος με εννιά κεφάλαια θεωρίας, το δεύτερο μέρος με γενικές οδηγίες (ασφάλεια στον εργαστηριακό χώρο – βασικές εργαστηριακές τεχνικές) και εννέα εργαστηριακές ασκήσεις:

Πρώτο Μέρος: Θεωρία – Αρχές
Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στους Χημικούς τύπους και την Ανόργανη Χημική Ονοματολογία κατά IUPAC. Τη Δομή του ατόμου, την κατάταξη των στοιχείων στο Περιοδικό Σύστημα και στις θεωρίες των Ατομικών και Μοριακών Τροχιακών.
Το 2ο κεφάλαιο περιγράφει τα είδη του Χημικού δεσμού.
Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στα Διαλύματα των ουσιών, στις Ωσμωτικές ιδιότητες και στις Χημικές αντιδράσεις.
Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στη Χημική ισορροπία, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ και τη σχετική ισχύ των οξέων, στην Υδρόλυση και στα Κολλοειδή.
Το 5ο κεφάλαιο περιγράφει τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, τα Γαλβανικά στοιχεία, τις αρχές λειτουργίας των Πεχαμέτρων και τις εφαρμογές των γαλβανικών στοιχείων.
Το 6ο κεφάλαιο αναφέρεται στα γενικά γνωρίσματα των Σύμπλοκων ενώσεων.
Το 7ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την Ενεργειακή άποψη της χημείας, τη Χημική Κινητική, την κατάλυση και τέλος τις αρχές Φωτοχημείας, και Ηλεκτρονικής Φασματοσκοπίας.
Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στην Κρυσταλλική δομή της ύλης και συγκεκριμένα στην περιγραφή των κρυστάλλων.
Τέλος, το 9ο Κεφάλαιο περιγράφει το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), αναλύοντας τα επτά βασικά μεγέθη με τις μονάδες τους και τα παράγωγα μεγέθη που προκύπτουν από το συνδυασμό των βασικών μεγεθών. Επίσης, δίνει την μετατροπή ορισμένων ιδιόμορφων μονάδων στο Σύστημα SI και περιγράφει το Αγγλικό Σύστημα Μονάδων.

Δεύτερο Μέρος: Εργαστηριακά Πειράματα
Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που διδάσκονται το μάθημα Γενική και Ανόργανη Χημεία, σε αυτούς που πρόκειται να ασκηθούν σε χημικό εργαστήριο και σε όσους ενδιαφέρει το γνωστικό αντικείμενο.
Περιλαμβάνει τις Γενικές οδηγίες, (Βασικές εργαστηριακές τεχνικές, Καθαρισμός γυάλινων σκευών και οργάνων, Ασφάλεια στον εργαστηριακό χώρο) και το Πειραματικό Μέρος με εννέα κεφάλαια εργαστηριακών ασκήσεων (Παρασκευή διαλυμάτων, Χημική ισορροπία, Ιονισμός ασθενών ηλεκτρολυτών, Υδρόλυση-Ρυθμιστικά, Οξείδωση – Αναγωγή και Γαλβανικά στοιχεία, Διαχωρισμός φυσικών χρωστικών με Χρωματογραφία, Ογκομετρική ανάλυση, Ηλεκτρονική φασματοσκοπία, Σύνθεση αλάτων).


Περιεχόμενα

ΘΕΩΡΙΑ – ΑΡΧΕΣ

1 Ονοματολογία. Ηλεκτρονικές Διαμορφώσεις των Ατόμων

 1. Χημικοί τύποι – Ονοματολογία
 2. Δομή του ατόμου
 3. Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων
 4. Περιοδικές Ιδιότητες των Στοιχείων
 5. Ατομικά Τροχιακά

2 Χημικός Δεσμός

 1. Ιονικός Δεσμός
 2. Ομοιοπολικός Δεσμός
 3. Ομοιοπολικός δεσμός και δομή του μορίου
 4. Ιονικός Χαρακτήρας του Oμοιοπολικού Δεσμού
 5. Γεωμετρία των μορίων
 6. Δυνάμεις Van der Waals
 7. Δεσμός Υδρογόνου
 8. Μεταλλικός Δεσμός

3 Χημεία Διαλυμάτων

 1. Συστήματα Διασποράς
 2. Προσθετικές ή αθροιστικές ιδιότητες των αραιών διαλυμάτων (Colligative Properties of Dilute Solutions)
 3. Χημικές αντιδράσεις

4 Χημική Ισορροπία – Οξέα, Βάσεις, Αλατα

 1. Χημική Ισορροπία
 2. Οξέα, Bάσεις, Αλατα
 3. Iονική ισορροπία
 4. Υδρόλυση – Ρυθμιστικά διαλύματα
 5. Κολλοειδή

5 Οξείδωση – Αναγωγή. Γαλβανικά στοιχεία

 1. Οξείδωση – Αναγωγή
 2. Γαλβανικά Στοιχεία
 3. Εφαρμογές γαλβανικών στοιχείων

6 Ενώσεις Συναρμογής

 1. Σύμπλοκες Ενώσεις
 2. Ο δεσμός στα σύμπλοκα

7 Ενεργειακή Αποψη της Χημείας

 1. Θερμοδυναμική
 2. Χημική Κινητική
 3. Στοιχεία Φωτοχημείας – Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία

8 Κρυσταλλική Δομή της Ύλης

 1. Συμπεριφορά των στερεών
 2. Περιγραφή των κρυστάλλων – Κρυσταλλικά σώματα
 3. Συνεκτική δομή (close packing or closest packed structure)
 4. Ιονικοί κρύσταλλοι
 5. Ομοιοπολικοί κρύσταλλοι
 6. Μοριακοί κρύσταλλοι
 7. Περίθλαση των ακτίνων-Χ στους κρυστάλλους

9 Συστήματα Μονάδων

 1. Βασικά μεγέθη
 2. Παράγωγα μεγέθη
 3. Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)
 4. Ιδιόμορφες μονάδες
 5. Αγγλικό σύστημα μονάδων

Αλφαβητικός Πίνακας Ατομικών Βαρών των Στοιχείων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Α) Γενικές Οδηγίες

 • Ασφάλεια στον Εργαστηριακό Χώρο
 • Βασικές Εργαστηριακές Τεχνικές
 • Καθαρισμός γυάλινων σκευών και οργάνων

Β) Πειράματα

 1. Εξοικείωση με τη χρήση οργάνων – Παρασκευή διαλυμάτων – Διήθηση
 2. Χημική Ισορροπία
 3. Ιονισμός Ασθενών Ηλεκτρολυτών
 4. Α) Υδρόλυση Αλάτων | Β) Ρυθμιστικά Διαλύματα
 5. Οξείδωση – Αναγωγή και Γαλβανικά Στοιχεία
 6. Ογκομετρική Ανάλυση
 7. Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία
 8. Διαχωρισμός Φυσικών Χρωστικών με Χρωματογραφία
 9. Σύνθεση Αλάτων

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Όρων