,

Φυσικές Διεργασίες στη Χημική Τεχνολογία

15,32

N-id: 0410 Κατηγορίες: , Σελίδες: 216 Σχήμα: 17 x 24 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει σχεδόν αποκλειστικά διδακτικό σκοπό. Επιδιώκει να εισάγει βαθμηδόν το φοιτητή της Χημείας στις βασικές Φυσικές Διεργασίες, που χρησιμοποιούνται στη Χημική Βιομηχανία και είναι περίπου ομοιότυπες.
Οι φυσικές αυτές διεργασίες αφορούν αφενός τα στάδια επεξεργασίας των πρώτων υλών, ώστε να καταστούν αυτές ικανές προς χημική αντίδραση (διεργασία), και αφετέρου τα στάδια επεξεργασίας για την παραλαβή του επιθυμητού τελικά προϊόντος, όπως οι διάφοροι διαχωρισμοί, καθαρισμοί κ.ά.
Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται όλη η ύλη του αντίστοιχου υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου εξαμήνου σπουδών στο τμήμα Χημείας.
Η συγγραφή του στηρίχθηκε κατ’ εξοχή στο σύγγραμμά μας «Εισαγωγή στη Χημική Τεχνολογία» του 1982-1983, η έκδοση του οποίου έχει ήδη εξαντληθεί.


Περιεχόμενα

 1. Αρχές και διεργασίες ελάττωσης μεγέθους σωματιδίων στερεών
 2. Διαχωρισμός συστατικών με βαρύτητα
 3. Αρχές και διεργασία διήθησης
 4. Αρχές καθαρισμού αερίων
 5. Αρχές και διεργασία έκπλυσης
 6. Αρχές και διεργασία εκχύλισης
 7. Αρχές και διαγράμματα ροής εμπλουτισμού μεταλλευμάτων
 8. Αρχές και διεργασία απόσταξης
 9. Αρχές ροφήσεως αερίων
 10. Αρχές και διεργασία κρυστάλλωσης
 11. Αρχές και διεργασία ξήρανσης
 12. Αρχές μη ιδανικής ροής