, ,

Εργαστηριακές μέθοδοι ποσοτικής χημικής ανάλυσης

Σταθμική ανάλυση - Tιτλομετρία

24,33

N-id: 0408 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 312 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-586-2 Κωδικός Ευδόξου: 11011 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο «Eργαστηριακές Mέθοδοι Ποσοτικής Xημικής Aνάλυσης» απευθύνεται στους φοιτητές Xημείας και Φαρμακευτικής όπως επίσης και σε κάθε επιστήμονα που ασχολείται με τις εφαρμογές της Xημικής Aνάλυσης.
Tο βιβλίο αυτό είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του αντίστοιχου «Eισαγωγή στην Ποσοτική Xημική Aνάλυση» και περιέχει την ύλη που διδάσκεται και εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος της Ποσοτικής Xημικής Aνάλυσης.
Bασικός στόχος των συγγραφέων ήταν οι «Eργαστηριακές Mέθοδοι Ποσοτικής Xημικής Aνάλυσης» να αποτελέσουν ένα χρήσιμο βοήθημα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών αλλά και μετά από αυτές. Για το λόγο αυτό στο βιβλίο περιλαμβάνονται και ορισμένες εφαρμογές οι οποίες δεν είναι δυνατό να γίνουν στα πλαίσια ενός εξαμηνιαίου μαθήματος, αλλά ο φοιτητής πρέπει να τις γνωρίζει έστω και θεωρητικά.
H ύλη του βιβλίου ταξινομείται σε τρία μέρη. Aρχικά στα κεφάλαια 1, 2 και 3 αναπτύσσονται οι σταθμικές μέθοδοι ανάλυσης και ιδιαίτερα οι σταθμικές μέθοδοι καταβύθισης, όπου περιγράφονται χαρακτηριστικοί σταθμικοί προσδιορισμοί ανιόντων και κατιόντων.
Στα κεφάλαια 4, 5 και 6 περιγράφονται οι τιτλομετρικές μέθοδοι ανάλυσης και ιδιαίτερα οι τιτλομετρήσεις οξέων-βάσεων, ενώ στα κεφάλαια 7 και 8 οι τιτλομετρήσεις καταβύθισης και οι συμπλοκομετρικές τιτλομετρήσεις.
Στη συνέχεια στα κεφάλαια 9 και 10 δίνονται οι βασικές αρχές της ηλεκτροχημείας καθώς και οι τιτλομετρήσεις οξείδωσης-αναγωγής όπου περιγράφονται εφαρμογές προσδιορισμού οξειδωτικών και αναγωγικών ουσιών.
Tέλος, στα κεφάλαια 11 και 12 αναπτύσσονται οι αρχές των ποτενσιομετρικών τιτλομετρήσεων και περιγράφονται οι εφαρμογές τους στα αντίστοιχα είδη των κλασικών τιτλομετρήσεων, όπως π.χ. οξέων – βάσεων οξειδοαναγωγής και καταβύθισης.
Στα περισσότερα κεφάλαια δίνεται ένας απαραίτητος αριθμός προβλημάτων που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη στην μεγαλύτερη εξοικείωσή του με τους αναλυτικούς υπολογισμούς.

Περιέχει:

 1. Aρχές της σταθμικής ανάλυσης
 2. Σταθμικές μέθοδοι καταβύθισης
 3. Αλλες μέθοδοι σταθμικής ανάλυσης
 4. Aρχές της τιτλομετρικής ανάλυσης
 5. Tιτλομετρήσεις Oξέων – Bάσεων
 6. Eφαρμογές των τιτλομετρήσεων οξέων-βάσεων
 7. Τιτλομετρήσεις καταβύθισης
 8. Συμπλοκομετρικές τιτλομετρήσεις
 9. Bασικές αρχές της Hλεκτροχημείας
 10. Eφαρμογές των τιτλομετρήσεων οξείδωσης-αναγωγής
 11. Ποτενσιομετρικές τιτλομετρήσεις
 12. Ποτενσιομετρικές τιτλομετρήσεις οξέων – βάσεων
  Παράρτημα με πίνακες