,

Οργανική χημεία

21,62

N-id: 0397 Κατηγορίες: , Σελίδες: 320 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1996 ISBN: 960-431-009-7 Κωδικός Ευδόξου: 11443 Έκδοση: 4η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των Βιολογικών Επιστημών, το γενικό-θεωρητικό μέρος παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτο, έγιναν όμως αρκετές περικοπές από την προηγούμενη έκδοση στο ειδικό μέρος, που αφορά στις τάξεις των οργανικών ενώσεων και κυρίως σε θέματα περισσότερο εξειδικευμένα και με κάπως περιορισμένο ενδιαφέρον.
Έτσι, πιστεύουμε ότι η έκταση της ύλης του βιβλίου είναι τέτοια, ώστε άνετα να καλύπτεται με τρίωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως στη διάρκεια ενός εξαμήνου και επιπλέον ότι είναι δυνατή η αφομοίωσή της από την πλευρά του φοιτητή.

Περιέχει:

 1. Σύνταξη, ταξινόμηση και ονοματολογία οργανικών ενώσεων
 2. Hλεκτρονικές θεωρίες
 3. Στερεοχημεία
 4. Φασματοσκοπικές μέθοδοι
 5. Tαξινόμηση αντιδραστηρίων και αντιδράσεων. Γενικοί μηχανισμοί
 6. Kορεσμένοι υδρογονάνθρακες – Aλκάνια
 7. Aκόρεστοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες
 8. Kυκλικοί υδρογονάνθρακες και παράγωγά τους
 9. Aλκυλαλογονίδια και εστέρες ανόργανων οξέων
 10. Oργανομεταλλικές ενώσεις
 11. Aλκοόλες και αιθέρες
 12. Kαρβονυλικές ενώσεις
 13. Aζωτούχες ενώσεις
 14. Θειούχες ενώσεις
 15. Kαρβονικά οξέα
 16. Παράγωγα των οξέων
 17. Λιπίδια
 18. Aμινοξέα – Πρωτεΐνες
 19. Σάκχαρα ή υδατάνθρακες
 20. Aρωματικός χαρακτήρας. Bενζόλιο και ομόλογα
 21. Aρωματικές ενώσεις με οξυγόνο και θείο
 22. Aζωτούχες αρωματικές ενώσεις
 23. Kαρβονυλιακές και καρβοξυλικές αρωματικές
 24. Πολυπυρηνικές αρωματικές ενώσεις
 25. Iσοπρενοειδείς ενώσεις
 26. Eτεροκυκλικές ενώσεις με πενταμελή δακτύλιο
 27. Eτεροκυκλικές ενώσεις με εξαμελή δακτύλιο
 28. Συμπυκνωμένοι ετεροκυκλικοί δακτύλιοι
 29. Nουκλεοτίδια – Nουκλεϊκά οξέα