Στατιστικός έλεγχος ποιότητας

27,03

N-id: 0770 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 472 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-706-7 Κωδικός Ευδόξου: 11368 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Facebook

Στόχος του συγγράμματος είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο και επιστημονικό τρόπο τις κυριότερες τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, οι οποίες αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα οποιασδήποτε συστηματικής προσπάθειας ανάπτυξης ενός πλήρους συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.
Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο είναι εισαγωγικό και παρουσιάζει με συντομία τις βασικές έννοιες της ποιότητας και της στατιστικής. Το δεύτερο μέρος περιγράφει αναλυτικά τις μεθόδους ελέγχου ποιότητας αποδοχής, ενώ το τρίτο παρουσιάζει τον τρόπο ελέγχου μιας παραγωγικής διαδικασίας (SPC) με διαγράμματα ελέγχου διαφόρων τύπων. Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται οι σύγχρονες τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας μέσω του σχεδιασμού, εκτέλεσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων στατιστικών πειραμάτων και η σχετική συμβολή του Taguchi.
Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί τόσο ως εκπαιδευτικό σύγγραμμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και ως βοήθημα για τους ασχολούμενους επαγγελματικά με το αντικείμενο της διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή. Περιέχει μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων, τα οποία υποβοηθούν την κατανόηση των θεωρητικών εννοιών και διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών. Αν και τα παραδείγματα επικεντρώνονται στη χρήση των μεθόδων σε βιομηχανικές μονάδες, πολλές από τις τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Περιέχει:
Α’ Μέρος: Βασικές έννοιες ποιότητας και στατιστικής
1. Εισαγωγή στην ποιότητα
2. Βασικές έννοιες στατιστικής

Β’ Μέρος: Έλεγχος ποιότητας αποδοχής
3.Έλεγχoς πoιότητας απoδoχής με διαλoγή
4.Ειδικές τεχνικές ελέγχoυ απoδoχής με διαλoγή
5.Έλεγχoς πoιότητας απoδoχής με μέτρηση

Γ’ Μέρος: Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας
6. Ανάλυση δυνατoτήτων παραγωγικής διαδικασίας
7. Γενικές αρχές των διαγραμμάτων ελέγχoυ
8. Διαγράμματα ελέγχoυ χαρακτηριστικών διαλoγής
9. Διαγράμματα ελέγχoυ χαρακτηριστικών μέτρησης
10. Ειδικά διαγράμματα ελέγχoυ
11. Μέθoδoι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχoυ

Δ’ Μέρος: Βελτίωση ποιότητας με στατιστικά πειράματα
12. Στατιστικά πειράματα με έναν παράγοντα
13. Στατιστικά πειράματα με πολλούς παράγοντες
14. Μεθοδολογία επιφάνειας απόκρισης
15. Μεθοδολογία Taguchi
Παραρτήματα: (A) Στατιστικοί πίνακες – (B) Ορθογώνια διανύσματα και πίνακες αλληλεπιδράσεων