Οι χημικές αντιδράσεις και η γραφή των χημικών εξισώσεων

10,18

N-id: 0811 Κατηγορίες: , , , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 320 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-738-5 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Όλοι γνωρίζουμε ότι η γραφή των χημικών εξισώσεων των αντιδράσεων αποτελούσε και αποτελεί, για το μεγαλύτερο ίσως αριθμό μαθητών, ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι το πρόβλημα αυτό είναι η κύρια αιτία για την οποία οι μαθητές αποστρέφονται τη Χημεία.
Τι είναι όμως αυτό που εμποδίζει το μαθητή να αποκτήσει ευχέρεια στη γραφή των χημικών εξισώσεων των αντιδράσεων;
Η εμπειρία που απέκτησα, διδάσκοντας επί χρόνια σε φροντιστηριακές και σχολικές τάξεις, απέδειξε ότι ο αποκλειστικός λόγος είναι η εντύπωση που έχει ο μαθητής, ότι θα πρέπει να μάθει να γράφει τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων με τη βοήθεια της μνήμης.
Στο βιβλίο αυτό, στην προσπάθειά μου να βοηθήσω τους μαθητές, θα επιχειρήσω να τους πείσω ότι η γραφή των χημικών εξισώσεων των αντιδράσεων είναι υπόθεση κρίσης – σκέψης και όχι μνήμης και ότι οι ασκήσεις και τα προβλήματα, που η λύση τους στηρίζεται στη στοιχειομετρία των χημικών εξισώσεων των αντιδράσεων, αντιμετωπίζονται πιο εύκολα.
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη: ένα γενικό που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του λυκείου και τέσσερα ειδικά. Τα ειδικά μέρη απευθύνονται ξεχωριστά στους μαθητές της Α’ λυκείου, της Β’ γενικής παιδείας, της Β’ θετικής-τεχνολογικής κατεύθυνσης και στους μαθητές της Γ’ θετικής-τεχνολογικής κατεύθυνσης.
Επιθυμώ, επίσης, να επισημάνω ότι το βιβλίο απευθύνεται τόσο στους μαθητές που έχουν σοβαρό πρόβλημα στη γραφή των χημικών εξισώσεων των αντιδράσεων, όσο και στους καλούς ή πολύ καλούς μαθητές. Οι μαθητές της δεύτερης περίπτωσης αφενός θα κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο συμπλήρωσης των χημικών εξισώσεων των αντιδράσεων πολύπλοκης μορφής, αφετέρου θα αποκτήσουν περισσότερα εφόδια για την επιτυχή αντιμετώπιση των πανελληνίων εξετάσεων.


Περιεχόμενα

Γενικό Μέρος (για τους μαθητές όλων των τάξεων)

 • Χημικές αντιδράσεις και χημικές εξισώσεις
 • Στοιχειομετρία χημικών εξισώσεων – Στοιχειομετρικές ασκήσεις και προβλήματα
 • Σθένος των στοιχείων και αριθμός οξείδωσης
 • Μη οξειδοαναγωγικές και οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις
 • Οξείδια – Οξέα – Βάσεις και Αλατα
 • Πώς σκεπτόμαστε για να γράψουμε τη χημική εξίσωση μιας αντίδρασης

Α’ Μέρος: Από την ύλη της Α’ Ενιαίου Λυκείου

 • Μη οξειδοαναγωγικές αντιδράσες
 • Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Β’ Μέρος: Από την ύλη της Β’ Ενιαίου Λυκείου – Γενικής Παιδείας

 • Αντιδράσεις καύσης
 • Αντιδράσεις αντικατάστασης
 • Αντιδράσεις προσθήκης
 • Αντιδράσεις πολυμερισμού
 • Αντιδράσεις συμπύκνωσης
 • Αντιδράσεις απόσπασης
 • Αντιδράσεις αποικοδόμησης και ανοικοδόμησης
 • Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
 • Μερικές πολύ χρήσιμες αντιδράσεις
 • Ένας άλλος τρόπος κατάταξης των χημικών αντιδράσεων

Γ’ Μέρος: Από την ύλη της Β’ Ενιαίου Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 • Θερμοχημικές αντιδράσεις
 • Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής πολύπλοκης μορφής
 • Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις
 • Χημικές αντιδράσεις βιομηχανικού ενδιαφέροντος (μόνο για την Τεχνολογική Κατεύθυνση)

Δ’ Μέρος: Από την ύλη της Γ’ Ενιαίου Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 • Αντιδράσεις οξέων και βάσεων κατά Brönsted-Lowry
 • Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις – Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
 • Χημικές εξισώσεις και μηχανισμοί αντιδράσεων στην οργανική χημεία
 • Συνθέσεις – μετατροπές και διακρίσεις οργανικών ενώσεων

Απαντήσεις – Λύσεις ασκήσεων και προβλημάτων