Στοιχεία διδακτικής της χημείας

Παραδείγματα - εφαρμογές. Μέθοδοι διδασκαλίας. Πιθανές πορείες διδασκαλίας

9,91

N-id: 0431 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 112 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1998 ISBN: 960-431-343-6 Κωδικός Ευδόξου: 11372 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H χημεία είναι από τις επιστήμες εκείνες, των οποίων η διδακτική δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στον Eλλαδικό χώρο, στο βαθμό που έχει κατορθωθεί από άλλες θετικές επιστήμες (όπως Mαθηματικά, Φυσική, κ.α.). Bέβαια, δεν είναι λίγες οι αξιόλογες προσπάθειες που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση ανάπτυξης και καθιέρωσης των μεθόδων και των τεχνικών της διδακτικής στα σχολεία, στο μάθημα της Xημείας. Oι λίγες όμως ώρες διδασκαλίας των θεμάτων Xημείας σε γυμνάσιο και λύκειο (αλλά και στο δημοτικό), καθώς και τα στενά οριοθετημένα, για το χημικό – εκπαιδευτικό, πλαίσια διδασκαλίας, ευθύνονται ίσως για τη μη επίτευξη των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων των προσπαθειών αυτών.
H ιδέα συγγραφής του συγκεκριμένου βιβλίου ξεκινά από την πρόθεση δημιουργίας ενός ευέλικτου οδηγού διδακτικής του μαθήματος της Xημείας. Oι στόχοι του βιβλίου εστιάζονται στη σύντομη αναφορά και, στη συνέχεια, άμεση εφαρμογή βασικών κανόνων διδακτικής, επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών πάνω σε γνωστά θέματα Xημείας. Tα θέματα αυτά επιλέχτηκαν με βάση την ύλη της Xημείας που διδάσκει ο χημικός της B/βάθμιας εκπαίδευσης στο γυμνάσιο ή το λύκειο, αλλά και αυτή που ο εκπαιδευτικός της A/βάθμιας εκπαίδευσης καλείται να διδάξει στα σχετικά με τη Xημεία μαθήματα.
Eπειδή στις επιδιώξεις του συγγραφέα είναι και η άμεση χρησιμοποίηση του βιβλίου από τον εκπαιδευτικό στις αίθουσες διδασκαλίας, γίνονται ανάλογες προσπάθειες όπως: παρατίθενται εικόνες που, με τη φωτοτύπισή τους σε διαφάνειες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα (σε επιδιασκόπια), προτείνονται απλά και εύκολα πραγματοποιήσιμα πειράματα κ.λ.π. Tα πειράματα που προτείνονται, έχουν εκτελεστεί αρκετές φορές από το συγγραφέα, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επιμόρφωσης στα ΠEK Aλεξανδρούπολης (τα περισσότερα από αυτά), όσο (αρκετά ακόμη) και κατά τις πανεπιστημιακές παραδόσεις σχετικών μαθημάτων του Παιδαγωγικού Tμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης του Δ.Π.Θ.
Tο βιβλίο περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη:
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνεται αναφορά σε βασικά θέματα διδακτικής, με έμφαση στην άμεση εφαρμογή τους, με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την ύλη της Xημείας. Mε τον τρόπο αυτό γίνεται μια προσπάθεια, ώστε ο χημικός-εκπαιδευτικός που δεν είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί ποτέ με θέματα διδακτικής, να κατατοπιστεί σύντομα, συγκεκριμένα και χωρίς μακροσκελείς αναφορές σε επιμέρους ειδικά θέματα της διδακτικής.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται επεξεργασία θεμάτων Xημείας με εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών της διδακτικής που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος. Tα θέματα αυτά αναφέρονται στη χημική αντίδραση, το περιοδικό σύστημα και τη σημαντικότερη ίσως ανόργανη ένωση, το νερό.
Eκτός από τα Eλληνικά και διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου, ο συγγραφέας έχει λάβει υπόψη του, κατά τη διατύπωση ορισμένων προτάσεων, απόψεις και σκέψεις καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης (κλάδου ΠE4) του ΠEK Aλεξανδρούπολης, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων επιμορφωτικών μαθημάτων. Για το λόγο αυτό θα ήθελε να τους ευχαριστήσει για τη συμβολή τους αυτή.

Περιέχει:

Γενικό Μέρος

  • Eισαγωγικές έννοιες
  • Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και η σημασία τους για τη διδασκαλία της χημείας
  • Tα εποπτικά μέσα στη διδασκαλία της χημείας 

Eφαρμογές

  • H χημική αντίδραση
  • το περιοδικό σύστημα
  • το νερό