Μορφοποιήσεις με πλαστική παραμόρφωση υλικού

24,33

N-id: 0658 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 252 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-614-1 Κωδικός Ευδόξου: 11119 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η Διαμορφωτική Μηχανολογία πραγματεύεται τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης των μηχανικών κατασκευών και διατάξεων. Δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων μεθόδων, είναι οι μηχανουργικές κατεργασίες με αφαίρεση και αυτές με παραμόρφωση υλικού του τεμαχίου κατά τη μορφοποίησή του.

Το βιβλίο αναφέρεται στη δεύτερη από τις παραπάνω δύο μνημονευθείσες κατηγορίες μορφοποιήσεων, δηλ. σε αυτή με πλαστική παραμόρφωση του υλικού του τεμαχίου κατά την κατεργασία του, δίδοντας έμφαση στα φαινόμενα, που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή τους, στους μηχανισμούς πλαστικής διαρροής του υλικού, καθώς και στους τρόπους της θεωρητικής προσέγγισής τους. Τοιουτοτρόπως αποσκοπείται η δυνατότητα κατανόησης και περιγραφής των πολυπλόκων μηχανισμών, κατά τη διεξαγωγή των μηχανουργικών κατεργασιών με παραμόρφωση υλικού, που επηρεάζουν τη διαστατική ακρίβεια του τεμαχίου, τις εν γένει ιδιότητές του και την συμπεριφορά του κατά την χρησιμοποίησή του.

Οι εξελίξεις των τεχνικών υπολογισμών με αρχές πεπερασμένων στοιχείων (FEΜ) παρέχουν σήμερα εξαιρετικές δυνατότητες μαθηματικής προσέγγισης συνθέτων μηχανισμών παραμόρφωσης – αστοχίας των υλικών κατά την μορφοποίησή τους. Μέσω αυτών καθίσταται εφικτή η διερεύνηση της επίδρασης όλων των σχετικών παραμέτρων επί της πορείας διεξαγωγής μιας κατεργασίας, καθώς και επί του αποτελέσματος της, δηλ. επί του ετοίμου τεμαχίου. Εν προκειμένω έμφαση δίδεται στις καταστατικές εξισώσεις και στις αρχές με τη βοήθεια των οποίων διεξάγονται οι υπολογισμοί με χρησιμοποίηση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.

Καινοτομίες στην περιοχή των υλικών (χρησιμοποίηση) λεπτών σκληρών επικαλύψεων, υλικά εργαλείων με προηγμένες ιδιότητες, κ.λπ.), βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μεθόδων μορφοποίησης και για το λόγο αυτό, δίδεται έμφαση στις σχετικές εφαρμογές.
Μέσω των επιλεγμένων ασκήσεων, που συνοδεύουν τον παρόν βοήθημα, επιδιώκεται η εμπέδωση βασικών μεθοδολογιών και η καλύτερη κατανόηση των σχετικών γνώσεων.

 1. Στοιχεία θεωρίας πλαστικότητας μετάλλων.
 2. Κριτήρια πλαστικής διαρροής και υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών κατά τις μορφοποιήσεις με πλαστική παραμόρφωση.
 3. Πειραματικός προσδιορισμός χαρακτηριστικών μεγεθών και ιδιοτήτων υλικών κατά τις διαμορφώσεις με πλαστική παραμόρφωση.
 4. Εργαλεία διαμορφώσεως.
 5. Ταξινόμηση κατεργασιών διαμορφώσεως.
 6. Συμπίεση και σφυρηλάτηση.
 7. Έλαση με κυλινδρικά έλαστρα.
 8. Διέλαση.
 9. Κάμψη ελασμάτων.
 10. Διάτμηση ελασμάτων.
 11. Βαθεία κοίλανση και περιώθηση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ