Το Αυθεντικό Τεστ Δεξιοτήτων

18,66

N-id: 1283 Κατηγορίες: , , , Σελίδες: 544 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2008 ISBN: 978-960-456-095-0 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει: Βασικές Οδηγίες – Τεχνικές του Τεστ ♦ Βασική Θεωρία ♦ 800 Θέματα του Μαθηματικού Τομέα ♦ 300 Θέματα του Αναλυτικού Τομέα ♦ 300 Θέματα του Γλωσσικού Τομέα
◊ και το διάσημο … ΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ EINSTEIN
◊ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ!

Συντονισμός – Επιμέλεια Μαθηματικού – Αναλυτικού τομέα: Γιάννης Μποτονάκης
Επιμέλεια Γλωσσικού τομέα: Φωτεινή Σαρρηγιάννη, Αναστασία Χατζηαστερίου, Βασίλης Σαμουρέλης


Φιλοδοξία του βιβλίου αυτού, καρπού μακράς πείρας αλλά και έντονου προβληματισμού, είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να εξασκηθούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων, με βάση το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πρόκειται για μια διαδικασία, ιδιαίτερης σημασίας, παγιωμένη εδώ και δεκαετίες σε όλες τις εκπαιδευτικά προηγμένες χώρες. Σκοπός των συγγραφέων, είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, να συμβάλλουν ώστε τα θέματα των ΤΕΣΤ να μην ανακαλύπτουν κάθε φορά τον τροχό, αλλά να ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΟΥΝ τη φιλοσοφία και τις τεχνικές επιλογής θεμάτων που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και είναι πλήρως δοκιμασμένες σε κάθε τους λεπτομέρεια και που όποτε κριθεί αναγκαίο, διαρκώς βελτιώνονται.
Στόχος των εξειδικευμένου στο ΤΕΣΤ συγγραφέων είναι να βοηθήσουν τον υποψήφιο να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις ΗΔΗ αποκτημένες ικανότητές του, υποδεικνύοντας τα αναγκαία και απαραίτητα εκείνα μέσα, ώστε, μετά από μεθοδική και επίμονη εξάσκηση, να επιτευχθεί το ποθούμενο αποτέλεσμα. Μοχλό για τα παραπάνω αποτελεί η προσπάθειά μας, μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας και ασκήσεων, να ενισχυθεί τόσο η δημιουργική, γόνιμη, πρακτική σκέψη των υποψηφίων, όσο και η διεύρυνση και εμβάθυνση του γλωσσικού τους υπόβαθρου. Πολλές φορές προσπαθούμε να «ανασύρουμε» από το ασυνείδητο, κατόπιν στο υποσυνείδητο και τελικά στο ενσυνείδητο του υποψηφίου, γνώσεις και ικανότητες που αποκτήθηκαν πολλά χρόνια πριν. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της δημιουργικής αυτενέργειας του υποψηφίου. Στόχος μας επίσης είναι η μεθόδευση της συσσωρευμένης γνώσης, η ενίσχυση της πνευματικής συγκρότησης, η ανάπτυξη του ορθού συλλογισμού και της οργανωμένης και πολυεπίπεδης λογικής και κριτικής ικανότητας. Προκαλούμε τους υποψήφιους στην ΤΑΧΕΙΑ ορθή εφαρμογή βασικών γνώσεων, κανόνων και μεθόδων και «τιμωρούμε» τις όποιες συχνά εμφανιζόμενες αδυναμίες, που προκαλούνται ιδιαίτερα εξαιτίας της μηχανιστικής μαθησιακής διαδικασίας που καλλιεργείται, καμιά φορά με ιδιαίτερα επίμονο τρόπο, στα σχολεία.
Να τονίσουμε ότι η ποικιλία των ασκήσεων στο βιβλίο είναι μεγάλη, αλλά πάντως ΟΧΙ απεριόριστη. Στην εκτενέστατη διεθνή βιβλιογραφία, κυριαρχούν κάποιες βασικές κατηγορίες, που είναι ΕΚΕΙΝΕΣ που πραγματικά απαιτούνται ώστε ο υποψήφιος, αφού συλλάβει το νόημά τους και μάθει ν’ ανταποκρίνεται στο ζητούμενο τρόπο σκέψης, να μπορεί να διαπραγματευτεί άνετα και με επιτυχία ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ μορφή άσκησης και αν του παρουσιασθεί.
Τα ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων του βιβλίου:

 • Ελέγχουν κυρίως την ικανότητα του εξεταζόμενου να αξιοποιεί και να εφαρμόζει τη μαθησιακή του εμπειρία για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Αξιολογούν συνολικά γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί όχι σε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα ή σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες εξετάσεις.
 • Δεν εστιάζονται σε λεπτομερείς και εξειδικευμένες γνώσεις. Προϋποθέτει, ωστόσο, ένα απόθεμα γενικών γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.
 • Αξιολογούν την ικανότητα του εξεταζόμενου να συνδυάζει γνώσεις από διάφορους τομείς.

Αυτές οι βασικές γνώσεις αποτελούν την αφετηρία διαμόρφωσης των ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ΤΕΣΤ του βιβλίου, τα οποία και ελέγχουν αν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να χειρίζονται, να εκμεταλλεύονται και ν’ αξιοποιούν με ευχέρεια και ΚΥΡΙΩΣ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις γνώσεις τους στο μαθηματικό (ποσοτικό), στον αναλυτικό (λογικό) και το γλωσσικό τομέα, διαμορφώνοντας στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν αναλυτική και συνθετική σκέψη, κατανοώντας ένα κείμενο, κάνοντας υποθέσεις για να ερμηνεύσουν ένα φαινόμενο, εξάγοντας συμπεράσματα από τα διαθέσιμα δεδομένα, εφαρμόζοντας κριτική σκέψη για την αξιολόγηση και τη διαχείριση πληροφοριών και, τέλος, χρησιμοποιώντας διάφορες επιστημονικές «τακτικές» σκέψης, ορθόδοξες και μη, συνηθισμένες αλλά και πολλές φορές «ασυνήθιστες» στην ταχεία επίλυση προβλημάτων εφαρμογής κανόνων, πρόβλεψης, ταξινόμησης, ενοποίησης, κ.τ.λ.
Τα ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων του βιβλίου:

 • Δεν είναι τεστ νοημοσύνης (IQ Test), ούτε και αναφέρεται σε απλές πρακτικές δεξιότητες της καθημερινής ζωής, ή σε κατώτερες μαθησιακές δεξιότητες, τις οποίες θεωρεί δεδομένες.
 • Δεν είναι τεστ ειδικών κλίσεων και ικανοτήτων.
 • Δεν είναι ψυχομετρικά τεστ.
  και το βασικότερο απ’ όλα…
 • Δεν είναι τεστ γνώσεων.

Σκοπός του βιβλίου δεν είναι να υποκαταστήσει τη «ζωντανή» διδασκαλία του ΤΕΣΤ, όταν βέβαια αυτή γίνεται από ειδικούς, αλλά να αποτελέσει πολύτιμο διδακτικό βοήθημα τόσο για τους διδάσκοντες, όσο και για τους διδασκόμενους.
Η προσπάθειά μας έγκειται στο να αγνοήσει το «προφανές» και να πραγματευθεί με μεθοδικότητα το οικείο. Είναι η θεωρητική υποστήριξη και η καθοδήγηση της σκέψης, που μέσω της μεθοδολογίας και των κατάλληλων σχολιασμών, που συνθέτουν το παζλ μίας καλά οργανωμένης διδακτικής προσπάθειας. Η συστηματική διδακτική προσπάθεια καλείται σε πολλά σημεία ν’ αποδεχθεί το «πρωτότυπο» ή και το «ριζοσπαστικό». Έτσι, θα δώσει στον υποψήφιο το έναυσμα για την αξιοποίηση των αντιληπτικών και κριτικών ικανοτήτων του. Αυτό που μας απασχόλησε δεν ήταν η εξονυχιστική – ίσως και κουραστική – έκθεση της λεπτομέρειας, αλλά η διδακτική περιγραφή του ουσιώδους. Έτσι, απεμπλέκεται ο υποψήφιος από την ανάγκη για τυφλή και άκριτη «αναπαραγωγή» συγκεκριμένων τρόπων επίλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και μαθαίνει να ενεργοποιεί τη γόνιμη σκέψη, εξαντλώντας ταυτόχρονα όλα τα αποθέματα γνώσης του…
Κλείνουμε με μία ευχή: Το ΤΕΣΤ, μία από τις πιο αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης (εφόσον διεξαχθεί σωστά) στην παγκόσμια κοινότητα, να καθιερωθεί και στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της. Οι αντιρρήσεις, οι καλοπροαίρετες και οι εκ του πονηρού, ξεπερνιόνται. ΛΑΘΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. Έχουμε ήδη αργήσει. Πολύ.


Περιεχόμενα

Το τεστ δεξιοτήτων: Αλήθειες και ψέματα

 • Σκοπιμότητα του τεστ δεξιοτήτων
 • Η φυσιογνωμία του τεστ δεξιοτήτων
 • Χαρακτηριστικά του τεστ δεξιοτήτων
 • Ποιες είναι οι γνωστικές περιοχές του πρέπει να αξιολογούνται;
 • Η δομή του βιβλίου

ΜΕΡΟΣ Ι: Η Θεωρία

Γενικές οδηγίες – τεχνικές: H «έξυπνη» στρατηγική
Μορφές ασκήσεων – Ειδικές οδηγίες

  Ποσοτικός Τομέας

  • Επιλογή σωστής απάντησης
  • Εύρεση σωστής απάντησης
  • Διαγράμματα
  • Συγκρίσεις
  • Επάρκεια δεδομένωνΑναλυτικός Τομέας
  • Λογικά παιχνίδια
  • Λογικά κείμενα
  • Επιστημονικά κείμεναΓλωσσικός τομέας
  • Συμπλήρωση προτάσεων
  • Αναλογίες
  • Αντώνυμα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η Μέθοδος
ΤΕΣΤ 1 – 5 (Συνοπτικές Απαντήσεις, Απαντήσεις – Σχόλια)

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Η Πράξη
ΤΕΣΤ 6 – 15 (Συνοπτικές Απαντήσεις, Απαντήσεις – Σχόλια)

Το Λογικό παιχνίδι του Einstein
Λύση