Έκφραση – Έκθεση Β΄ Ενιαίου Λυκείου

14,42

N-id: 0900 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 384 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-801-2 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει:

 1. Tην τυπολογία ερωτήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων. Σ’ αυτήν εμπεριέχονται:ερωτήσεις
  • από τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων των προηγούμενων ετών
  • από το βιβλίο Αξιολόγησης των μαθητών της β’ λυκείου
  • πολλές άλλες που καλύπτουν τη θεωρία του νέου σχολικού βιβλίου.
   το θεωρητικό μέρος, τα γνωστικά, δηλαδή, εκείνα στοιχεία που διεκολύνουν το μαθητή να δώσει ορθές απαντήσεις.
   υποδειγματικές απαντήσεις που επιτρέπουν την αυτοαξιολόγησή του.
 2. 30 κριτήρια αξιολόγησης, με όλα τα κειμενικά είδη (είδηση, άρθρο, βιογραφικά είδη, κριτική), και τις απαντήσεις τους.
 3. Διαγράμματα των εννοιών όλων των θεματικών ενοτήτων που περιέχει το σχολικό βιβλίo (MME, ριάλιτι, ίντερνετ…, επάγγελμα, εξειδίκευση, τέχνη…, κριτική… κ.λπ.)
 4. Tις απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση του σχολικού βιβλίου, που στοχεύουν να διευρύνουν το ιδεολογικό υλικό του μαθητή.
 5. Eπισημάνσεις των συνηθέστερων ορθογραφικών και συντακτικών λαθών στις εξετάσεις.

  H δομή του βιβλίου
  Με βάση τις απαιτήσεις των εξετάσεων καθορίστηκε η δομή του βιβλίου, για να καλύψει, στο μέτρο του δυνατού, τις γνωστικές και μεθοδολογικές ανάγκες του μαθητή.

  • Για το Α ερώτημα (περίληψη του κειμένου): βλέπε στην τυπολογία των ερωτήσεων
    «Η περίληψη – τεχνική και παραδείγματα»:

   1. άρθρου/δοκιμίου/κριτικής κ.α.π.
   2. συζήτησης
   3. συνέντευξης σελ. 51-60.
  • Για το Β (1, 2, 3, 4, 5) ερώτημα: οι συνηθέστερες ερωτήσεις περιέχονται στο σύνολο της τυπολογίας των ερωτήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων και στα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Για το Γ ερώτημα (ανάπτυξη μιας ιδέας): το ιδεολογικό υλικό εμπεριέχεται:
   • στα διαγράμματα των εννοιών
   • στα κείμενα των κριτηρίων
   • στις απαντήσεις των θεμάτων για έκφραση-έκθεση του σχολικού βιβλίου.

  Περιεχόμενα:
  Εισαγωγικά
  Η Νεοελληνική Γλώσσα ως εξεταζόμενο μάθημα
  Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος στις εξετάσεις
  Η δομή του βιβλίου

  Τυπολογία ερωτήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων (ερωτήσεις και θεωρητικό μέρος)
  Α. Ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο ενός κειμένου
  Β. Ερωτήσεις σχετικές με την οργάνωση ενός κειμένου
  Γ. Ερωτήσεις σχετικές με τη γλώσσα ενός κειμένου
  Δ. Ερωτήσεις σχετικές με τις γραπτές εργασίες

  Έννοιες / Κριτήρια αξιολόγησης

  Κριτήριο αξιολόγησης για εμπέδωση της θεωρίας
  MME
  Παραπληροφόρηση
  Δημοσιογραφική δεοντολογία
  Κόμικς
  Ριάλιτι τηλεπαιχνίδια
  Ίντερνετ
  Διαφήμιση
  Βιογραφικά είδη
  Ημερολόγιο/απομνημονεύματα
  (Αυτο)βιογραφικό σημείωμα/συστατική επιστολή
  Επάγγελμα
  Εξειδίκευση
  Ατομα με ειδικές ανάγκες
  Ανεργία
  Τηλεργασία
  Στερεότυπα
  Ρατσισμός
  Παράδοση
  Τέχνη
  Κριτική
  Η αξιολόγηση στη σχολική ζωή
  Κράτος και Νεοέλληνες
  Τροχαία ατυχήματα
  Γλώσσα
  Ελεύθερος χρόνος

  Απαντήσεις
  Απαντήσεις στα θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση του σχολικού βιβλίου
  Απαντήσεις στις ερωτήσεις της Τυπολογίας των ερωτήσεων
  Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης

  Ορθογραφικές και εκφραστικές επισημάνσεις