64 Τέστ Λεξιλογικών Aσκήσεων

H τέχνη του γλωσσικού εμπλουτισμού

8,06

N-id: 0817 Κατηγορίες: , , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 192 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-746-6 Κωδικός Ευδόξου: 10940 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Για όλες τις τάξεις του ενιαίου λυκείου

Είναι δεδομένο ότι οι γλώσσες του ανθρώπου δεν είναι όμοιες μεταξύ τους. Υπάρχουν γλώσσες λεξικογραφικά πλούσιες, όπου οι λέξεις μπορούν να διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία εννοιών και όπου η νοηματόδότησή τους βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τα νοήματα που εκφέρονται, μια τέτοια γλώσσα είναι και τα αγγλικά. Υπάρχουν αντίθετα άλλες γλώσσες που χαρακτηρίζονται από εκτενή ακριβολογία, σε αυτές μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών λέξεων αντιστοιχούν στα πολλαπλά επίπεδα νοημάτων με τα οποία μπορεί να γίνει αντιληπτός ο κόσμος. Σε αυτή την τελευταία κατηγορία ανήκει και η ελληνική γλώσσα και στο λεξιλογικό της πλούτο βρίσκεται η ομορφιά και η δυσκολία της.
Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η παραγωγή λόγου στην ελληνική γλώσσα βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το εύρος του λεξιλογίου που εμπεριέχεται σε αυτόν. Μια παρατήρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για τα δεδομένα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και αυτό όχι μόνο εξαιτίας της αυξημένης δυσκολίας των μαθημάτων της γλώσσας.
Έτσι κρίθηκε σκόπιμη η συγγραφή ενός βιβλίου που θα δίνει έμφαση στις λεξιλογικές ασκήσεις, με αντικειμενικό σκοπό την καταπολέμηση της γλωσσικής ένδειας και της εκφραστικής δυσκαμψίας. Ενός βιβλίου επικουρικού στα μαθήματα της γλώσσας και για αυτό γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για αυτοδιδασκαλία και ο καθηγητής επιβοηθητικά στο δύσκολο έργο του.
Ας επισημανθεί ότι στα πλαίσια κάποιων ασκήσεων ζητείται η ερμηνεία λέξεων «σπάνιων» ή «δύσκολων». Κάτι τέτοιο κρίθηκε ως απαραίτητο, καθώς ορισμένες φορές τα ζητούμενα των εξετάσεων προαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έκαναν χρήση ενός λεξιλογίου ασυνήθιστου για τους μαθητές.
Είναι αυτονόητο ότι σε μια εργασία τέτοιας υφής δεν μπορούν να δοθούν όλα τα όρια νοηματικής διακύμανσης των λέξεων. Προς άρση ενδεχόμενων παρατηρήσεων, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι προκειμένου για λέξεις – σημεία τριβής στα λεξικά, προκρίθηκε η ερμηνεία ενός λεξικού γραμμένου ειδικά για τα δεδομένα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γι’ αυτό πιθανόν του πιο έγκυρου για ένα τέτοιο σκοπό: πρόκειται για το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].


Περιέχει:

Τεστ Λεξιλογικών Ασκήσεων
Συμπληρωματικές Ασκήσεις

– Ασκήσεις ευγλωττίας
– Συμπληρωματικές ασκήσεις
Απαντήσεις στις λεξιλογικές ασκήσεις
– Τεστ 1 έως 64
– Απαντήσεις στις συμπληρωματικές ασκήσεις
– Απαντήσεις στις ασκήσεις ευγλωττίας
– Απαντήσεις στις συμπληρωματικές ασκήσεις