Φυσική Γ΄ Λυκείου. Κριτήρια Αξιολόγησης – 3ο & 4ο Θέμα

14,42

N-id: 1303 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 440 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2008 ISBN: 978-960-456-119-3 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη
 • Κριτήρια Αξιολόγησης με Αναλυτικές Απαντήσεις
 • Λυμένα Προβλήματα
 • Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • Στοιχεία από τη Θεωρία της Σχετικότητας

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα συμπληρωματικό βοήθημα για τη βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης της Φυσικής που διδάσκεται στη θετική και την τεχνολογική κατεύθυνση της Γ’ τάξης του Λυκείου. Το περιεχόμενό του το διαφοροποιεί από το βιβλίο μου «η ΝΕΑ ΦΥΣΙΚΗ του υποψηφίου», που ήδη έχει εκδοθεί, και το καθιστά αυτοτελές και ανεξάρτητο βοήθημα. ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιείται και ως μέσο ελέγχου του βαθμού κατανόησης της ύλης που περιέχεται στο παραπάνω βιβλίο, που δεν είναι άλλη από την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι.
Στο βιβλίο αυτό περιέχονται κριτήρια αξιολόγησης καθώς επίσης και λυμένα προβλήματα. Τα κριτήρια αξιολόγησης, με βάση το εύρος της ύλης που καλύπτουν, μπορούν να χωριστούν σε εκείνα που αναφέρονται στο περιεχόμενο ενός κεφαλαίου, σε εκείνα που αναφέρονται στο περιεχόμενο δύο κεφαλαίων και σε εκείνα που αναφέρονται στο σύνολο της ύλης. Η μεθόδευση αυτή αποσκοπεί στο σταδιακό έλεγχο του βαθμού αφομοίωσης τόσο της περιεχόμενης σε κάθε κεφάλαιο ύλης όσο και της αντίστοιχης όλων των κεφαλαίων. Στο τέλος του βιβλίου ακολουθούν με τρόπο αναλυτικό οι ορθές απαντήσεις σε όλα τα θέματα των κριτηρίων. έτσι ο μαθητής έχει τη δυνατότητα χωρίς καμία άλλη εξωτερική βοήθεια να προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση που θα του επιτρέπει να καθορίζει κάθε φορά τα επόμενα βήματα της μελέτης του.
Όσον αφορά τα προβλήματα, τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στην κατηγορία εκείνη στην οποία ανήκουν το 3ο και το 4ο θέμα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται και στη «ΝΕΑ ΦΥΣΙΚΗ του υποψηφίου» χωρίς τη λύση τους. ορισμένα μάλιστα από αυτά προέρχονται από εκείνα που τέθηκαν ήδη στις Πανελλαδικές εξετάσεις των προηγούμενων ετών καθώς επίσης και από εκείνα που προτάθηκαν από το Κ.Ε.Ε. του Υπουργείου Παιδείας. Τα προβλήματα, που επιλέχθηκαν ή δημιουργήθηκαν με κριτήριο τις εξετάσεις, είναι ταξινομημένα σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους. Ωστόσο, τα προβλήματα της Γ’ ομάδας προσφέρονται περισσότερο ως άσκηση για έναν απαιτητικότερο μελετητή.
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται στοιχεία από την Ειδική και τη Γενική Θεωρία της Σχετκότητας, τα οποία δεν περιέχονται, ακόμη, στη διδασκόμενη στα Λύκεια ύλη. Αυτό το τμήμα του βιβλίου προορίζεται μόνο για εκείνους τους μαθητές που θέλουν να γνωρίσουν τις έννοιες της Σχετικότητας και να μυηθούν στο διαφορετικό τρόπο σκέψης που επιβάλλει αυτή η Θεωρία των Θεωριών.


Περιεχόμενα

Α. Κριτήρια Αξιολόγησης
Περιλαμβάνει 11 Κριτήρια Αξιολόγησης ταξινομημένα κατά κεφάλαια και 1 εφ’ όλης της ύλης.

Β. Λυμένα Προβλήματα – 3ο και 4ο Θέμα

1. Ταλαντώσεις
Α. Μηχανικές Ταλαντώσεις
Β. Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις
Προβλήματα Γ’ ομάδας
2. Κύματα
Α. Μηχανικά Κύματα
Β. Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα
Προβλήματα Γ’ ομάδας
4. Μηχανική του στερεού σώματος
Α. Κινηματική του στερεού σώματος
Β. Ισορροπία του στερεού σώματος
Γ. Ο Θεμελιώδης Νόμος
Δ. Στροφορμή και Κινητική Ενέργεια
Προβλήματα Γ’ ομάδας
5. Κρούσεις και Σχετικές κινήσεις
Α. Κρούσεις
Β. Φαινόμενο Doppler
Προβλήματα Γ’ ομάδας

Γ. Στοιχεία από τη Θεωρία της Σχετικότητας

 1. Τί είναι η Θεωρία της Σχετικότητας
 2. Τα αξιώματα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας
 3. Ένα νοητικό πείραμα
 4. Η σχετικότητα και η διαστολή του χρόνου
 5. Η σχετικότητα και η συστολή του μήκους
 6. «Παράδοξα» της Σχετικότητας
 7. Η μεταβολή της μάζας σε συνάρτηση με την ταχύτητα
 8. Ισοδυναμία μάζας και ενέργειας
 9. Γενική Θεωρία της Σχετικότητας
 10. Η καμπύλωση του φωτός από τη βαρύτητα
 11. Η βαρύτητα και η διαστολή του χρόνου
 12. Η βαρυτική ερυθρή μετατόπιση
 13. Η μεταπτωτική κίνηση της τροχιάς του Ερμή
 14. Η καθυστέρηση των σημάτων radar
 15. Οι μαύρες τρύπες
 16. Τα κύματα βαρύτητας
  Bιβλιογραφία Σχετικότητας

Απαντήσεις στα Κριτήρια Αξιολόγησης