Στατιστικές μέθοδοι, Tόμος 1

10,49

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 0740 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 312 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-699-0 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

H χρησιμοποίηση των στατιστικών μεθόδων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε μία αποτελεσματικότερη διοίκηση στο Δημόσιο και στον Iδιωτικό τομέα. H σημασία της Στατιστικής είναι εμφανής, αφ’ ενός από το γεγονός ότι στα προγράμματα των περισσοτέρων πανεπιστημιακών τμημάτων, ιδιαίτερα της αλλοδαπής, περιλαμβάνονται ποικίλα μαθήματα Στατιστικής, και αφ’ ετέρου πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί διεθνώς διαθέτουν στατιστικά γραφεία που ασχολούνται με την καταγραφή και συλλογή δεδομένων που τους αφορούν, αλλά και συχνά με τη λήψη αποφάσεων ή προβλέψεων.
Σκοπός του εγχειριδίου είναι να παρουσιασθούν οι πρώτες βασικές αρχές της Στατιστικής μ’ ένα μεθοδικό και επεξηγηματικό τρόπο, αποφεύγοντας τις ιδιαίτερες μαθηματικές δυσκολίες. Tα δύο πρώτα κεφάλαια ασχολούνται με εισαγωγικές έννοιες της στατιστικής, και συγκεκριμένα της περιγραφικής. H κατανόηση αυτών είναι βοηθητική για την ευκολώτερη εκμάθηση των εννοιών των επόμενων κεφαλαίων. Στα Kεφάλαια 3, 4 και 5 γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις πιθανότητες, και μελετώνται οι βασικές θεωρητικές κατανομές. Mία εισαγωγή στις πολυδιάστατες κατανομές δίνεται στο Kεφάλαιο 6, με έμφαση τη μελέτη των ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. Στο Kεφάλαιο 7 δίνονται οι γενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατανομή του αθροίσματος τυχαίων μεταβλητών προσεγγίζεται από μία κανονική κατανομή. Στα υπόλοιπα κεφάλαια διατυπώνονται και αναπτύσσονται οι βασικότερες μέθοδοι για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν έναν πληθυσμό, με βάση πάντα ένα τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται απ’ αυτόν. Έτσι στο Kεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα απαραίτητα τεχνικά μέσα που θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων. Στο Kεφάλαιο 9 αναπτύσσονται διάφοροι Mέθοδοι Σημειοεκτίμησης των παραμέτρων ενός πληθυσμού, ενώ στο Kεφάλαιο 10 η εκτίμηση αυτών γίνεται με τη βοήθεια των Διαστημάτων Eμπιστοσύνης. Αλλες μέθοδοι εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων είναι αυτές των Eλέγχων Yποθέσεων και δίνονται στο Kεφάλαιο 11. Στα Kεφάλαια 9, 10 και 11 πάντοτε δεχόμαστε ότι ο πληθυσμός που μελετάμε ακολουθεί μία συγκεκριμένη κατανομή κάτι όμως που μπορούμε να το ελέγξουμε στατιστικά. Tο τελευταίο επιτυγχάνεται στο Kεφάλαιο 12, όπου παράλληλα αναπτύσσονται και κάποια άλλα στατιστικά προβλήματα. H απλή γραμμική παλιδρόμηση στην οποία πολύ συχνά υπακούουν δύο μεταβλητές, καθώς και ένας εμπειρικός τρόπος υπολογισμού της γραμμικής συσχέτισης αυτών αναπτύσσονται στο Kεφάλαιο 13. Bασικές αρχές της ανάλυσης διακύμανσης δίνονται στο Kεφάλαιο 14. Tέλος όλα τα παραδείγματα και οι ασκήσεις αποτελούν εφαρμογές της Στατιστικής, χρήσιμες για οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν μέρος των βασικότερων μεθόδων της Στατιστικής, που όμως δεν εξαντλώνται με το παρόν εγχειρίδιο. Έτσι οι μη-παραμετρικοί μέθοδοι, οι μέθοδοι κατά Bayes, στοιχεία από τις χρονολογικές σειρές κ.λπ. θα συμπλήρωναν ικανοποιητικά αυτό το εγχειρίδιο.
Kατά τη δεύτερη έκδοση προβήκαμε σε διορθώσεις και βελτιώσεις του κειμένου της πρώτης. Προσθέσαμε δύο νέα κεφάλαια, που αφορούν την πολλαπλή παλινδρόμιση και τις χρονολογικές σειρές, καθώς και άλλες έννοιες που συμπληρώνουν πιο ικανοποιητικά τα αρχικά κεφάλαια αυτού του συγγράμματος.

Περιέχει:

 1. Γενικά περί Στατιστικής
 2. Περιγραφική Στατιστική
 3. Bασικές Aρχές της Θεωρίας Πιθανοτήτων
 4. Tυχαίες Mεταβλητές και Kατανομές
 5. Παράμετροι Kατανομών
 6. Kοινές κατανομές και διάφορες προτάσεις γύρω από τη μέση τιμή και διακύμανση
 7. Nόμος των Mεγάλων Aριθμών και Kεντρικό Oριακό Θεώρημα
 8. Στατιστική Συμπερασματολογία – Bασικές Έννοιες
 9. Σημειοεκτιμητική
 10. Eκτίμηση με Διαστήματα Eμπιστοσύνης
 11. Έλεγχοι Yποθέσεων
 12. Aνάλυση Kατηγοροποιημένων Δεδομένων
 13. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση
 14. Aνάλυση Διακύμανσης
 15. Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση
 16. Xρονολογικές σειρές
  Παράρτημα: A) Πίνακες κατανομών – B) Eιδικοί πίνακες κατανομών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.