,

Ονόματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Μέθοδος Εκμάθησης Γραμματικής και Ασκήσεις

10,18

N-id: 1542 Κατηγορίες: , , , , , Ετικέτα: Σελίδες: 120 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2013 ISBN: 978-960-456-391-3 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει CD-ROM με τις απαντήσεις των ασκήσεων

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ονομάτων (ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, μετοχών).
Το πλήθος των λεξικών και των βιβλίων γραμματικής, που κυκλοφορούν, δημιουργούν στο μαθητή τεράστιες δυσκολίες, καθώς αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με ασάφειες, ιδιομορφίες και αντιφάσεις στην καταγραφή και ερμηνεία των γραμματικών φαινομένων.
Στην προσπάθειά μας να αξιοποιήσουμε τη διδακτική μας εμπειρία, για να βοηθήσουμε το μαθητή να οργανώσει την πλούσια ύλη της γραμματικής και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται τις γνώσεις του για την επίλυση των ασκήσεων, καταγράψαμε και προτείνουμε ένα μεθοδικό οδηγό γραμματικής, που δεν αρκείται μόνο στην παράθεση ασκήσεων, αλλά υποδεικνύει τον πιο απλό και βασικό τρόπο για την αξιοποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως:

 • η ορθή αναγνώριση του ονοματικού τύπου,
 • η αναγωγή του σε παραδείγματα κλίσης των βασικών ονομάτων που παρατίθενται σε πίνακες,
 • η παράθεση των κανόνων κλίσης ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών και μετοχών,
 • η επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων στον τονισμό όλων των κλίσεων.

Τα «Ονόματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» συμπληρώνουν την προγενέστερη έκδοση «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας» των εκδόσεων ZHTH και συστηματοποιούν τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματικής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο υλικό μέσω της μεθοδολογίας και της πολυετούς διδακτικής μας εμπειρίας.


Περιεχόμενα

 1. Φωνήεντα – Σύμφωνα – Δίφθογγοι – Συλλαβές – Κανόνες τονισμού – Πνεύματα
 2. Τα μέρη του λόγου – Ουσιαστικά – Α’ κλίση ουσιαστικών
 3. Β’ κλίση ουσιαστικών
 4. Γ’ κλίση ουσιαστικών – Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά
 5. Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ’ κλίσης: α. Αφωνόληκτα
 6. Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ’ κλίσης: β. Ημιφωνόληκτα
 7. Ανώμαλα ουσιαστικά
 8. Επίθετα: α. Δευτερόκλιτα
 9. Επίθετα: β. Τριτόκλιτα
 10. Ημιφωνόληκτα επίθετα
 11. Ανώμαλα επίθετα
 12. Παραθετικά επιθέτων, Καταλήξεις παραθετικών
 13. Ανώμαλα παραθετικά, Παραθετικά επιρρημάτων
 14. Αντωνυμίες (Προσωπική, Κτητικές, Αλληλοπαθητική, Αναφορικές)
 15. Aντωνυμίες (Δεικτικές, Οριστική ή Επαναληπτική, Αυτοπαθητική)
 16. Aντωνυμίες (Ερωτηματικές, Αόριστες, Επιμεριστικές)
 17. Αριθμητικά: επίθετα, ουσιαστικά, επιρρήματα
 18. Μετοχές