Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

Περιλαμβάνει και ένθετο που περιέχει όλες τις λύσεις του σχολικού βιβλίου

13,57

N-id: 1244 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 312 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2007 ISBN: 978-960-456-064-6 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο με τίτλο «Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου» είναι γραμμένο με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινσιτούτου για τα Μαθηματικά Γυμνασίου και απόλυτα εναρμονισμένο με το σχολικό βιβλίο.Είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τους μαθητές αυτής της τάξης, αλλά και οι συνάδελφοι καθηγητές θα βρουν πλούσιο υλικό για το έργο τους.
Η ύλη παρουσιάζεται σε δύο μέρη, συνολικά σε οκτώ κεφάλαια.
Σε κάθε παράγραφο περιέχονται:

 • Σύντομη παρουσίαση της θεωρίας με απλά κατανοητά παραδείγματα, με τίτλο «Τι πρέπει να γνωρίζεις».
 • Αντιπροσωπευτικά λυμένα παραδείγματα για κάθε περίπτωση με τίτλο «Λύνουμε ασκήσεις και προβλήματα».
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, κυρίως για προφορική άσκηση, με τίτλο «Σκέψου και απάντησε».
 • Προτεινόμενες ασκήσεις και προβλήματα με τίτλο «Λύσε μόνος σου ασκήσεις και προβλήματα».

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιέχονται επαναληπτικές ασκήσεις, καθώς και ένα κριτήριο αξιολόγησης με τέσσερα θέματα. Επίσης, με την ολοκλήρωση της ύλης, γίνεται μια επανάληψη με τη θεωρία σε ερωτήσεις και κατάλληλα επιλεγμένες γενικές ασκήσεις σ’ όλη την ύλη.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με απαντήσεις ή υποδείξεις για όλες τις ερωτήσεις, τις ασκήσεις και τα θέματα των κριτηρίων αξιολόγησης.


ΠEPIEXOMENA

Α Μέρος:

Κεφάλαιο 1: Εξισώσεις – Ανισώσεις

 1. Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις
 2. Εξισώσεις α’ βαθμού
 3. Επίλυση τύπων
 4. Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων
 5. Ανισώσεις α’ βαθμού
  Επαναληπτικές ασκήσεις στο 1ο κεφάλαιο
  1ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 2: Πραγματικοί αριθμοί

 1. Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
 2. Αρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί
 3. Προβλήματα
  Επαναληπτικές ασκήσεις στο 2ο κεφάλαιο
  2ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 3: Συναρτήσεις

 1. Η έννοια της συνάρτησης
 2. Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης
 3. Η συνάρτηση y = αx
 4. Η συνάρτηση y = αx + β
 5. Η συνάρτηση y = α/x – Η υπερβολή
  Επαναληπτικές ασκήσεις στο 3ο κεφάλαιο
  3ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 4: Περιγραφική Στατιστική

 1. Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα
 2. Γραφικές Παραστάσεις
 3. Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων
 4. Ομαδοποίηση παρατηρήσεων
 5. Μέση τιμή – Διάμεσος
  Επαναληπτικές ασκήσεις στο 4ο κεφάλαιο
  4ο Κριτήριο Αξιολόγησης

B Μέρος:

Κεφάλαιο 1: Εμβαδά επίπεδων σχημάτων – Πυθαγόρειο Θεώρημα

 1. Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας
 2. Μονάδες μέτρησης επιφανειών
 3. Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
 4. Πυθαγόρειο θεώρημα
  Επαναληπτικές ασκήσεις στο 1ο κεφάλαιο
  5ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 2: Τριγωνομετρία – Διανύσματα

 1. Εφαπτομένη οξείας γωνίας
 2. Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας
 3. Μεταβολές ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης
 4. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30o, 45o και 60o
 5. Η έννοια του διανύσματος
 6. Αθροισμα και διαφορά διανυσμάτων
 7. Ανάλυση διανύσματος σε δύο κάθετες συνιστώσες
  Επαναληπτικές ασκήσεις στο 2ο κεφάλαιο
  6ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 3: Μέτρηση κύκλου

 1. Εγγεγραμμένες γωνίες
 2. Κανονικά πολύγωνα
 3. Μήκος κύκλου
 4. Μήκος τόξου
 5. Εμβαδόν κυκλικού δίσκου
 6. Εμβαδόν κυκλικού τομέα
  Επαναληπτικές ασκήσεις στο 3ο κεφάλαιο
  7ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 4: Γεωμετρικά στερεά – Μέτρηση στερεών

 1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο
 2. Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου
 3. Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου
 4. Η πυραμίδα και τα στοιχεία της
 5. Ο κώνος και τα στοιχεία του
 6. Η σφαίρα και τα στοιχεία της
 7. Γεωγραφικές συντεταγμένες
  Επαναληπτικές ασκήσεις στο 4ο κεφάλαιο
  8ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Παραρτήματα

Παράρτημα Ι

 • Επανάληψη
 • Ερωτήσεις θεωρίας
 • Ασκήσεις επανάληψης
 • Γενικό κριτήριο αξιολόγησης

Παράρτημα ΙΙ

 • Απαντήσεις και Υποδείξεις των ερωτήσεων και ασκήσεων του βιβλίου

Παράρτημα ΙΙI

 • Πίνακας τριγωνομετρικών αριθμών από 0o έως 90o