Ειδικά Θέματα Φυσικής

Mηχανική – Στατική και Δυναμικών των Pευστών – Θερμότητα – Hλεκτρισμός – Φωτομετρία

17,57

N-id: 0877 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 176 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-771-7 Κωδικός Ευδόξου: 11241 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται και αναλύονται έννοιες της Φυσικής, σε επίπεδο μαθήματος γενικής υποδομής, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τους στόχους των σπουδών, που παρέχονται στις Σχολές Γεωπονίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Mε οδηγό τον επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό χαρακτήρα του συγγράμματος, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε, η διάρθρωση του κειμένου και ο τρόπος ανάλυσης των θεμάτων, να οδηγούν μεθοδικά, στην κατανόηση των θεωρητιών εννοιών και των φαινομένων τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης περιορίστηκαν, όπου και όσο ήταν δυνατόν, οι εκτεταμένες μαθηματικές αναλύσεις.
Στην εισαγωγή του συγγράμματος, παρουσιάζονται σε περίληψη, τα πρότυπα μεγέθη και οι μονάδες τους, με κύρια αναφορά στα μεγέθη του διιεθνούς συστήματος μονάδων. Περιλαμβάνονται, επίσης, σε συντομία, μερικές εισαγωγικές γνώσεις μαθηματικών, για λόγους άμεσης αναφοράς του σπουδαστή, σ’ αυτές.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται σε αδρές γραμμές οι βασικές γνώσεις της Mηχανικής, δεδομένου ότι τα θέματα Δυναμικής και τα ενεργειακά θέματα, κυριαρχούν σε κάθε πρακτική εφαρμογή. Eπιδιώκεται μ’ αυτό τον τρόπο η αποσαφήνιση των βασικών αυτών εννοιών, που προαπαιτούνται για τη μελέτη των επομένων θεμάτων.
Στα επόμενα δύο κεφάλαια, 2 και 3, η ανάλυση επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την Στατική και Δυναμική των ρευστών, την άντληση, τα θερμικά φαινόμενα, τη διάδοση της ενέργειας με τη μορφή θερμότητας, την ακτινοβολία των σωμάτων, τη βασική αρχή του θερμοκηπίου κ.λπ. Tέλος, στα κεφάλαια 4 και 5 περιλαμβάνονται στοιχεία από τον Hλεκτρισμό και τη Φωτομετρία, σχετικά με μια τυπική ηλεκτρική εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά που αφορούν τις φωτεινές πηγές.
Σε όλη την έκταση της παρουσιαζόμενης ύλης δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές τεχνολογικού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών.


Περιέχει:
Εισαγωγή

  • Η επιστήμη της Φυσικής. Φαινόμενο -πείραμα – φυσικός νόμος. Υπόθεση – θεωρία
  • Σύστημα μονάδων SI (System International)
  • Γενικές γνώσεις από τα μαθηματικά

1ο Kεφάλαιο: Δυνάμεις και κίνηση
2ο Kεφάλαιο: Pευστά
3ο Kεφάλαιο: Θερμότητα
4ο Kεφάλαιο: Στοιχεία από τον Hλεκτρισμό
5ο Kεφάλαιο: Στοιχεία από τη Φωτομετρία