, ,

Εφαρμογές Φυσικοχημείας

16,22

N-id: 0409 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 304 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1995 ISBN: 960-431-318-5 Κωδικός Ευδόξου: 11017 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η έκδοση του βιβλίου αυτού έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικό σκοπό. Επιδιώκει να εισάγει το φοιτητή βαθμηδόν στο Αντικείμενο και τη Μεθοδολογία της Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας και να μεταδώσει σ’ αυτόν χρήσιμες γνώσεις από πολλά σημεία των Εφαρμογών της Φυσικοχημείας.
Σ’ αυτό περιλαμβάνεται συστηματικά όλη η ύλη των μαθημάτων της «Εφαρμοσμένης Φυσικής Χημείας» που διδάσκεται, μέσα στα πλαίσια ενός εξαμήνου, στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας.
Για την επίτευξη του σκοπού του βιβλίου αυτού, εκτός από τα γενικά σημεία, παρέχονται και αρκετοί φυσικοχημικοί υπολογισμοί και πολλά πρακτικά παραδείγματα, ώστε να δοθεί στο φοιτητή μια ουσιαστική πρόσβαση μεταβάσεως από τη γενική διδασκαλία στην πρακτική της παραγωγικής Φυσικοχημικής διαδικασίας.
Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε καθορισμένες ενότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται θέματα από τις πηγές και μετατροπές ενέργειας, από τη θερμοδυναμική, κινητική και φωτοχημική μελέτη χημικών δράσεων και πολλές ηλεκτροχημικές δράσεις και διεργασίες.


Περιεχόμενα

  1. Πηγές και μετατροπές ενέργειας
  2. Θερμοδυναμική εξέταση χημικών δράσεων
  3. Κινητική μελέτη χημικών αντιδράσεων
  4. Χημική κατάλυση
  5. Φωτοχημικές μετατροπές και συνθέσεις
  6. Ηλεκτρικά στοιχεία και συσσωρευτές
  7. Ηλεκτροχημικές μέθοδοι παραγωγής και ηλεκτροσυνθέσεις