Νεοελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

14,42

N-id: 1182 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 464 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2006 ISBN: 960-456-023-9 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών που προκύπτουν από τη διδασκαλία του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» της Β’ Γυμνασίου.
Η δομή του είναι η εξής:

 1. Το υλικό οργανώνεται σε εννέα ενότητες, αντίστοιχα προς τις εννέα ενότητες του σχολικού βιβλίου.
 2. Το περιεχόμενο και η δομή κάθε κάθε ενότητας:
  1. Προτάσσεται η θεωρία κάθε υποενότητας σε μεθοδικά οργανωμένους πίνακες με επαρκή παραδείγματα κατανόησης.
  2. Ακολουθούν υποδειγματικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου. Αξίζει να επισημανθεί ότι στην υποενότητα «Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου» δίνεται ολοκληρωμένη και όχι σχεδιαγραμματική ανάπτυξη των θεμάτων με παράλληλη διάκριση των δομικών στοιχείων τόσο του ευρύτερου κειμένου (Πρόλογος – Κύριο Μέρος – Επίλογος) όσο και της κάθε παραγράφου χωριστά (Θεματική πρόταση – Λεπτομέρειες – Πρόταση Κατακλείδα) κι όλα αυτά προσαρμοσμένα στην επικοινωνιακότητα του κειμένου (χαρακτηριστικά στοιχεία επικοινωνιακού πλαισίου ανάλογου προς το κάθε είδους κειμένου –μορφή, γλώσσα, ύφος).
  3. Κάθε υποενότητα κλείνει με επιπρόσθετες ασκήσεις και τις απαντήσεις τους, για καλύτερη εμπέδωση του εξεταζόμενου φαινομένου.
  4. Ακολουθεί παράθεση ενημερωτικού υλικού για τις έννοιες που αποτελούν το θεματικό πυρήνα κάθε ενότητας, προκειμένου ο μαθητής να πλουτίσει τις γνώσεις του στις συγκεκριμένες έννοιες.
  5. Το παραπάνω ενημερωτικό υλικό συμπληρώνεται από ανθολογημένα σχετικά κείμενα εφημερίδων, λογοτεχνικών κειμένων, δοκιμίων, ερευνών κλπ. Το ενημερωτικό υλικό και τα ανθολογημένα κείμενα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο μαθητής στη διαθεματική εργασία.
  6. Κάθε ενότητα κλείνει με ένα Κριτήριο Αξιολόγησης με τις απαντήσεις του, προσαρμοσμένο στο πνεύμα του τρόπου εξέτασης των μαθητών της Β’ Γυμνασίου.
  7. Στο τέλος, παρατίθενται Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους, που αναφέρονται σ’ όλη την ύλη του βιβλίου.
 3. Το βιβλίο κλείνει με τις απαντήσεις όλων των ερωτήσεων του «Τετραδίου Εργασιών» του μαθητή.

Έκρινα σωστό, με αφορμή την αναφορά του σχολικού βιβλίου (α’ ενότητα) στον τρόπο ανάπτυξης παραγράφων, να αναφερθώ αναλυτικά και με ικανό αριθμό παραδειγμάτων στο σημαντικό θέμα της παραγραφοποίησης.
Ανάλογα επέμεινα και στη θεωρία και πρακτική σύνταξης της Περίληψης και των Πλαγιότιτλων (β’ ενότητα) καθώς και στις τεχνικές επικοινωνιακότητας του κειμένου, επικοινωνιακό πλαίσιο (4η ενότητα).
Πιστεύω πως το πλούσιο υλικό και η μεθοδολογία καθιστά το βιβλίο αυτό ένα πλήρες βοήθημα, που βάζει γερές βάσεις στο μαθητή για τις επόμενες τάξεις. Ευελπιστώ, τέλος, πως με την προσπάθειά μου αυτή θα βοηθήσω το συνάδελφο εκπαιδευτικό στον καθημερινό του αγώνα για παροχή μεθοδικά καλύτερης γνώσης.


Περιεχόμενα

1η ENOTHTA: Aπό τον τόπο μου σ’ όλη την Eλλάδα

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
B. To υποκείμενο
B1. Oι μορφές του υποκειμένου (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β2. Συμφωνία υποκειμένου – ρήματος (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. Παραγωγή με αχώριστα μόρια (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Δ. Tρόποι ανάπτυξης παραγράφου (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
E. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
ΣT. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
1ο Κριτήριο Αξιολόγησης

2η ENOTHTA: Zούμε με την οικογένεια

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β. Εγκλίσεις – Χρόνοι
B1. Eγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις (Θεωρία)
Β2. Oι χρόνοι του ρήματος (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. Σύνθετα
Γ1. Τα είδη των συνθέτων (Θεωρία)
Γ2. H μορφή των συνθέτων: το συνδετικό φωνήεν (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Δ. Περίληψη κειμένου – Πλαγιότιτλοι (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
E. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
ΣT. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
2ο Κριτήριο Αξιολόγησης

3η ENOTHTA: Φίλοι για πάντα

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β. Eνεργητική και παθητική φωνή – Συζυγίες
Β1. Ενεργητική και παθητική φωνή (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Β2. Συζυγίες του ρήματος (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. Tο α’ συνθετικό (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Δ. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
3ο Κριτήριο Αξιολόγησης

4η ENOTHTA: Tο σχολείο στο χρόνο…

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β. Διαθέσεις του ρήματος – Mεταβατικά και αμετάβατα ρήματα – Aντικείμενο
Β1. Oι διαθέσεις του ρήματος (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Β2. Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β3. Αντικείμενο – Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. Συνοχή ευρύτερου κειμένου (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Δ. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
4ο Κριτήριο Αξιολόγησης

5η ENOTHTA: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β. Oι βαθμοί των επιθέτων – H σύγκριση
Β1. Oι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Β2. Η σύγκριση (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. Tο β’ συνθετικό (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Δ. Oργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
E. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
ΣT. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
5ο Κριτήριο Αξιολόγησης

6η ENOTHTA: Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές (MME, διαδίκτυο κτλ.)

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β. Oι αντωνυμίες
Β1. Oι αντωνυμίες (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Β2. Oι προσωπικές αντωνυμίες (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Β3. Oι άλλες αντωνυμίες (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. Eτυμολογικές οικογένειες λέξεων (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Δ. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
E. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
6ο Κριτήριο Αξιολόγησης

7η ENOTHTA: Bιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β. Tα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. Παράγωγα επιρρήματα (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Δ. Oι συνδετικές λέξεις και φράσεις (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
E. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
ΣT. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
7ο Κριτήριο Αξιολόγησης

8η ENOTHTA: Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β. Oι μετοχές
B1. Oι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Β2. Eπιθετική και επιρρηματική μετοχή (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα
Γ1. Παρασύνθετα (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Γ2. Πολυλεκτικά σύνθετα (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Δ. Aξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
E. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
ΣT. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
8ο Κριτήριο Αξιολόγησης

9η ENOTHTA: Tαξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος

A. Eισαγωγικά κείμενα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Β. Oρισμός (Θεωρία – Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Πρόσθετες ασκήσεις για εμπέδωση)
Γ. H επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Δ. Xρήση λεξικών (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
E. Λεξιλόγιο (Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ενημερωτικό υλικό
Ανθολογημένα κείμενα
9ο Κριτήριο Αξιολόγησης
Γενικά κριτήρια αξιολόγησηςAπαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιώνAπαντήσεις στις πρόσθετες ασκήσεις