Εφαρμοσμένα Mαθηματικά

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις – Mετασχηματισμός Laplace – Σειρές Fourier – Mετασχηματισμός Fourier – Mετασχηματισμός Z

16,17

N-id: 0949 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 392 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2003 ISBN: 960-431-848-9 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Φοιτητές των Σχολών Εφαρμοσμένων Επιστημών των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της Χώρας και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συνδυάζει τη συντομία και την απλότητα με τη σαφήνεια, τη μεθοδικότητα και τη διδακτικότητα.
Περιέχει σύντομη αλλά σαφή Θεωρία, πολλά διευκρινιστικά Παραδείγματα (120), πάρα πολλές Λυμένες Ασκήσεις (280) και ικανό αριθμό Τεχνολογικών Εφαρμογών στον Ηλεκτρισμό. Επειδή τα Μαθηματικά πρέπει να αποτελούν εργαλείο και όχι αυτοσκοπό στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες, παραλείπονται οι αποδείξεις οι οποίες έχουν καθαρά θεωρητικό ενδιαφέρον και δίνονται οι αποδείξεις οι οποίες έχουν και πρακτικό ενδιαφέρον, δηλ. εκείνες των οποίων η τεχνική εφαρμόζεται και στις Ασκήσεις. Ακόμη, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το κείμενο να γίνει το δυνατόν αυτοδύναμο για να μην υποχρεώνεται ο Φοιτητής να ανατρέχει σε έννοιες και τύπους του Ολοκληρωτικού Λογισμού ή της Στοιχειώδους Τριγωνομετρίας χάνοντας πολύτιμο χρόνο.
Η ύλη του κατανέμεται σε τέσσερα Κεφάλαια. Στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, στο δεύτερο Κεφάλαιο μελετώνται ο Μετασχηματισμός Laplace, οι εφαρμογές του στην επίλυση των Γραμμικών Διαφορικών και των Ολοκληρωτικο-διαφορικών Εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές και γίνονται Τεχνολογικές Εφαρμογές της Θεωρίας στα Ηλεκτρικά κυκλώματα. Στο τρίτο Κεφάλαιο μελετάται το ανάπτυγμα μιας περιοδικής συνάρτησης σε σειρά Fourier, δηλ. η ανάλυση περιοδικού κύματος σε αρμονικές συνιστώσες και στο τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο μετασχηματισμό Fourier και μελετάται ο μετασχηματισμός Z.


Περιεχόμενα

1o Κεφάλαιο: Εισαγωγή στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

 1. Διαφορική Εξίσωση και λύση αυτής
 2. Λυμένες Ασκήσεις
 3. Γενική, μερική και ιδιάζουσα λύση διαφορικής εξίσωσης – Πρόβλημα αρχικών και πρόβλημα συνοριακών τιμών – Το αντίστροφο του κυρίου προβλήματος
 4. Λυμένες Ασκήσεις
 5. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης χωριζομένων μεταβλητών
 6. Λυμένες Ασκήσεις
 7. Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης
 8. Λυμένες Ασκήσεις
 9. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης – Διαφορική εξίσωση Bernoulli
 10. Λυμένες Ασκήσεις

2ο Κεφάλαιο: Ο Μετασχηματισμός Laplace

  (Οι εφαρμογές του στην επίλυση των γραμμικών διαφορικών και ολοκληρωτικο-διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές)

 1. Ο μετασχηματισμός Laplace – Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace – Ύπαρξη – Γραμμική ιδιότητα
 2. Λυμένες Ασκήσεις
 3. Μετασχηματισμένη Laplace των παραγώγων και του ολοκληρώματος μιας συνάρτησης
 4. Λυμένες Ασκήσεις
 5. Βηματικές συναρτήσεις – Μετατόπιση του άξονα των s – Μετατόπιση του άξονα των t
 6. Λυμένες Ασκήσεις
 7. Η συνάρτηση δ του Dirac – Βραχείς παλμοί
 8. Λυμένες Ασκήσεις
 9. Παραγώγιση και ολοκλήρωση της μετασχηματισμένης Laplace
 10. Λυμένες Ασκήσεις
 11. Η μέθοδος του Heaviside
 12. Λυμένες Ασκήσεις
 13. Η μέθοδος της συνέλιξης (convolution)
 14. Λυμένες Ασκήσεις
 15. Η μετασχηματισμένη Laplace των περιοδικών συναρτήσεων
 16. Λυμένες Ασκήσεις
 17. Τεχνολογικές Εφαρμογές Δ.Ε. σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα
  Πίνακας Μετασχηματισμένων Laplace
 18. Λυμένες Ασκήσεις εφόλης της ύλης του 2ου Κεφαλαίου

3ο Κεφάλαιο: Ανάπτυγμα περιοδικής συνάρτησης σε σειρά Fourier

 1. Σειρά Fourier περιοδικής συνάρτησης
 2. Λυμένες Ασκήσεις
 3. Σύγκλιση και άθροισμα της σειράς Fourier
 4. Λυμένες Ασκήσεις
 5. Σειρές συνημιτόνων και σειρές ημιτόνων
 6. Λυμένες Ασκήσεις
 7. Λυμένες Ασκήσεις εφόλης της ύλης του 3ου Κεφαλαίου

4ο Κεφάλαιο: Οι Μετασχηματισμοί Fourier και Z

 1. Ο μετασχηματισμός Fourier – Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier – Ύπαρξη – Ιδιότητες
 2. Λυμένες Ασκήσεις
 3. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών
 4. Δυναμοσειρές
 5. Γεωμετρική παράσταση μιγαδικών αριθμών
 6. Ο μετασχηματισμός Z
 7. Ιδιότητες του μετασχηματισμού Z
 8. Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Z
 9. Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier