,

Έκφραση – Έκθεση Α΄ Λυκείου

15,26

N-id: 1503 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 328 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-364-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει CD-ROM

Το βιβλίο έχει στόχο να βοηθήσει το μαθητή να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του νέου συστήματος για τη διδασκαλία του μαθήματος της Έκφρασης – Έκθεσης και, παράλληλα, να τον εφοδιάσει με ικανότητες επεξεργασίας διαφορετικών μορφών κειμένου (γραπτού, ηχητικού, εικόνας, βίντεο κ.ά.) που είναι απαραίτητες και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου.
Αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να μετατρέψει όχι μόνο το σύστημα αξιολόγησης, αλλά και τη Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Γλώσσας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη διαφορετικών μορφών γραμματισμού.
Γι’ αυτό το λόγο το βιβλίο συνοδεύεται από CD-rom που περιλαμβάνει πρόσθετο διδακτικό υλικό για κάθε θεματικό κύκλο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της A’ τάξης Λυκείου με ψηφιακά κείμενα, ολοκληρωμένα ή αποσπάσματά τους, πέντε (5) κριτήρια αξιολόγησης στα οποία αξιοποιούνται ως πηγές και πολυτροπικά κείμενα, καθώς και τις απαντήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης.


Περιεχόμενα

Α. Θεωρία

Οδηγίες για τις ερωτήσεις της ομάδας Α

 1. Επιχειρηματολογία
 2. Τρόποι και μέσα πειθούς
 3. Ανάπτυξη παραγράφου
 4. Η περίληψη
 5. Υποκειμενικότητα κειμένων
 6. Σύγκριση κειμένων

Οδηγίες για τις ερωτήσεις της ομάδας Β

Οργάνωση του λόγου

1.1. Δομικά στοιχεία παραγράφου
1.2. Τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου
1.3. Συνοχή

Χρήση της γλώσσας
2.1. Το ύφος του κειμένου
2.2. Λειτουργίες της γλώσσας
2.3. Σύνταξη
2.4. Σύνδεση προτάσεων
2.5. Όροι της πρότασης
2.6. Ρηματικές εγκλίσεις
2.7. Σημεία στίξης

Οδηγίες για τις ερωτήσεις της ομάδας Γ

 1. Επικοινωνιακό πλαίσιο

Χαρακτηριστικά κειμενικών ειδών

 1. Παραγωγή λόγου

Τομείς που παράγουν ιδέες και επιχειρήματα

Το διάγραμμα για το κύριο μέρος

Δομικά σφάλματα παραγράφων

Πρόλογοι και επίλογοι στην έκθεση

 1. Ανασκευή θέσης – έκφραση διαφωνίας στη δοθείσα άποψη
 2. Προσαρμογή κειμένου σε διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο
 3. Οδηγίες για την παραγωγή κειμένου ως συνέχεια των δοθέντων κειμένων

Η θεωρία του σχολικού βιβλίου

Κεφ. 1: Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Κεφ. 2: Ο λόγος
Κεφ. 3: Η περιγραφή
Κεφ. 4: Η αφήγηση
Ασκήσεις για την εμπέδωση της θεωρίας του σχολικού βιβλίου

Β. Θεματικές ενότητες και κριτήρια αξιολόγησης 

 1. Γλώσσα – Γλωσσική ένδεια
 2. Γλωσσομάθεια
 3. Αναλφαβητισμός
 4. Διάλογος
 5. Κινητή τηλεφωνία
 6. Εφηβεία – Νεότητα
 7. Χάσμα γενεών – Οικογένεια
 8. Διαφήμιση
 9. Ελεύθερος χρόνος
 10. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 11. Πρότυπα
 12. Αγάπη – Ανθρωπισμός
 13. Φιλία
 14. Νόμοι – Ποινές
 15. Αθλητισμός
 16. Μόδα – Ενδυμασία
 17. Γέλιο
 18. Υλικός Ευδαιμονισμός

Γ. Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου

Κεφ. 1: Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Κεφ. 2: Ο λόγος
Κεφ. 3: Η περιγραφή
Κεφ. 4: Η αφήγηση
Κεφ. 5: To χρονογράφημα

Βιβλιογραφία