,

Αναλυτική Χημεία

47,70

N-id: 1641 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 816 Εξώφυλλο: Σκληρό εξώφυλλο Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2017 ISBN: 978-960-456-484-2 Κωδικός Ευδόξου: 68380342 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αναφέρεται στις Αρχές Αναλυτικής Χημείας, στις Κλασικές Τιτλομετρικές Τεχνικές και ιδιαιτέρως στις Ενόργανες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης, όπως: μοριακή φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, ατομική φασματομετρία, αυτόματοι αναλυτές ροής, υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης/απόδοσης, αέρια χρωματογραφία και συνδυασμένες χρωματογραφικές τεχνικές με φασματομετρία μαζών.
Στο τέλος του βιβλίου δίνονται τα παραρτήματα: ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, πίνακες διαφόρων σταθερών, απαντήσεις άλυτων προβλημάτων, αλφαβητικά ευρετήρια διαφόρων εννοιών, συμβόλων και ξενόγλωσσων όρων.


Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 1: EIΣAΓΩΓH

 1. Aναλυτική Xημεία – Χημική Ανάλυση
 2. Γλώσσα Αναλυτικής Χημείας
 3. Περιεχόμενο Αναλυτικής Χημείας
 4. Ταξινόμηση αναλυτικών τεχνικών
 5. Εφαρμογές Αναλυτικής Χημείας
 6. Αρχές Αναλυτικής Χημείας
  Eρωτήσεις

Kεφάλαιο 2: XHMIKEΣ ANTIΔPAΣEIΣ KAI XHMIKEΣ EΞIΣΩΣEIΣ

 1. Χημικές αντιδράσεις
 2. Χημικές εξισώσεις
 3. Κατηγορίες χημικών αντιδράσεων
 4. Οξειδοαναγωγικά συστήματα
 5. Oξειδωτικά και αναγωγικά μέσα
 6. Iσοστάθμιση χημικών εξισώσεων οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων
  Eρωτήσεις
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 3: ΔIAΛYMATA. ΔIAΛYTOTHTA OYΣIΩN. ΣYΓKENTPΩΣH ΔIAΛYMATΩN

 1. Διαλύματα. Διαλυτότητα ουσιών
 2. Συγκέντρωση διαλυμάτων
 3. Ισοστάθμιση φορτίου ή νόμος ηλεκτρικής ουδετερότητας
 4. Ισοστάθμιση μάζας
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 4: TAXYTHTA ANTIΔPAΣHΣ KAI XHMIKH IΣOPPOΠIA

 1. Tαχύτητα αντίδρασης. Βασικές αρχές
 2. Xημική ισορροπία
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 5: IΣOPPOΠIEΣ AΣΘENΩN OΞEΩN KAI BAΣEΩN

 1. Hλεκτρολύτες και μη ηλεκτρολύτες
 2. Bαθμός διάστασης ηλεκτρολύτη
 3. Θεωρίες οξέων και βάσεων
 4. Διάσταση ασθενών μονοπρωτικών οξέων και βάσεων
 5. Διάσταση ασθενών πολυπρωτικών οξέων και βάσεων
 6. Διάσταση H2O. Kλίμακα pH
 7. Yδρόλυση
 8. Ρυθμιστικά διαλύματα
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 6: ETEPOΓENHΣ XHMIKH IΣOPPOΠIA. ΓINOMENO ΔIAΛYTOTHTAΣ

 1. Eισαγωγή
 2. Διαλυτότητα δυσδιάλυτων ηλεκτρολυτών. Aρχή γινομένου διαλυτότητας
 3. Σχέση διαλυτότητας και σταθεράς γινομένου διαλυτότητας
 4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλυτότητα δυσδιάλυτου ισχυρού ηλεκτρολύτη
 5. Kλασματική καταβύθιση
 6. Eφαρμογές της αρχής του γινομένου διαλυτότητας. Σχηματισμός και διάλυση ιζημάτων
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 7: IΣOPPOΠIEΣ ΣYMΠΛOKΩN IONTΩN

 1. Δομή συμπλόκων ιόντων
 2. Σχηματισμός συμπλόκων ιόντων
 3. Διάσταση συμπλόκων ιόντων
 4. Τέλεια και ατελή σύμπλοκα ιόντα
 5. Eυκίνητα και αδρανή σύμπλοκα ιόντα
 6. Eίδη συμπλόκων ιόντων
 7. Eπίδραση συμπλοκοποίησης στη διαλυτότητα δυσδιάλυτων ηλεκτρολυτών
 8. Eφαρμογές συμπλόκων ιόντων στη χημική ανάλυση
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 8: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Σημαντικά ψηφία
 2. Συστηματικά και τυχαία σφάλματα
 3. Ακρίβεια και επαναληψιμότητα
 4. Μέση και διάμεση τιμή
 5. Απόκλιση, εύρος, τυπική απόκλιση, σχετική τυπική απόκλιση, διακύμανση
 6. Προσαρμογή πειραματικών αποτελεσμάτων. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 9: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

 1. Χαρακτηριστικά αναλυτικής μεθόδου
 2. Επικύρωση αναλυτικής μεθόδου
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 10: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 1. Eισαγωγή
 2. Κανόνες ασφάλειας εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας
 3. Χαρακτηρισμός και ασφαλής χειρισμός επικίνδυνων τοξικών χημικών ουσιών
 4. Διάθεση χημικών αποβλήτων
  Eρωτήσεις

Kεφάλαιο 11: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 1. Χημικά αντιδραστήρια
 2. Λειτουργικότητα εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας
  Eρωτήσεις

Kεφάλαιο 12: ΤΙΤΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 1. Εισαγωγή
 2. Θεωρητικές αρχές
 3. Oξεοβασικές τιτλομετρήσεις
 4. Tιτλομετρήσεις καταβύθισης
 5. Συμπλοκομετρικές τιτλομετρήσεις
 6. Oξειδοαναγωγικές τιτλομετρήσεις
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 13: ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ – ΟΡΑΤΟΥ

 1. Eισαγωγή
 2. Νόμος Bouguer – Lambert – Beer
 3. Φωτόμετρα, φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα
 4. Ποσοτικοί προσδιορισμοί
 5. Εφαρμογές
 6. Προσδιορισμός σιδήρου σε νερά και απόβλητα
  Eρωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 14: ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

 1. Eισαγωγή
 2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ατομικής φασματομετρίας
 3. Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης
 4. Φασματομετρία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος
 5. Προσδιορισμός χαλκού και ψευδαργύρου σε δείγματα ιστού
  Ερωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 15: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 1. Eισαγωγή
 2. Αντικειμενικοί σκοποί και πλεονεκτήματα του αυτοματισμού
 3. Μερικές αναλυτικές εφαρμογές του αυτοματισμού
 4. Ταξινόμηση αυτόματων αναλυτών
 5. Αυτόματοι αναλυτές με έγχυση δείγματος σε συνεχή ροή
 6. Αυτόματοι αναλυτές με διαδοχική έγχυση του δείγματος σε ροή
 7. Ταυτόχρονος φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός ασβεστίου και μαγνησίου σε κόκκινα και λευκά κρασιά
  Ερωτήσεις

Kεφάλαιο 16: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 1. Eισαγωγή

Kεφάλαιο 17: ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 1. Eισαγωγή

Kεφάλαιο 18: ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 1. Eισαγωγή
 2. Συνδυασμένη τεχνική υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μαζών
 3. Φάσματα μαζών
 4. Τεχνική φασματομετρίας μαζών σε σειρά
 5. Εφαρμογές υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης/απόδοσης
  Ερωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

Kεφάλαιο 19: ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Eισαγωγή
 2. Συνδυασμένη τεχνική αέριας χρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών
 3. Φασματομετρία μαζών σε σειρά
 4. Εφαρμογές αέριας χρωματογραφίας
  Ερωτήσεις
  Λυμένα προβλήματα
  Άλυτα προβλήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βιβλιογραφία
Πίνακες
Απαντήσεις Άλυτων Προβλημάτων
Ευρετήρια