Καλπαζίδου Σοφία

Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικών το 1974. Μεταπτυχιακό το 1975. Διδακτορικό στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1984). Καθηγήτρια απο το 1997. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Στοχαστικών Διαδικασιών, Θεωρία Μέτρου, Μετρική Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρική Τοπολογία.

Βιβλία του Συγγραφέα