, , ,

Εργαστηριακές Aσκήσεις Γενικής & Aνόργανης Xημείας

16,22

N-id: 0815 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 160 Σχήμα: 21 x 29 Xρονολογία: 2001 ISBN: 960-431-747-4 Κωδικός Ευδόξου: 11002 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα Γενικής και Ανόργανης Χημείας και οι οποίοι πρόκειται να ασκηθούν σε χημικό εργαστήριο για πρώτη φορά. Για τους λόγους αυτούς, η επιλογή των διαφόρων πειραμάτων πραγματοποιήθηκε με βάση μερικά πολύ σημαντικά κριτήρια, όπως:

  • Τα πραγματοποιούμενα πειράματα να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στην επιστήμη την οποία σπουδάζουν οι φοιτητές και να σχετίζονται, κατά το δυνατόν, με άλλα διδασκόμενα μαθήματα.
  • Τα πειράματα αυτά να είναι απλά, ακίνδυνα και να μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στον προβλεπόμενο εργαστηριακό χρόνο.

Εξάλλου, για την κατανόηση αλλά και την επιτυχή διεκπεραίωση των πειραμάτων αναπτύσσονται μερικές βασικές θεωρητικές έννοιες και πειραματικές τεχνικές, τόσο στο Γενικό Μέρος όσο και στα διάφορα επιμέρους Κεφάλαια. Επίσης, παρέχονται χρήσιμες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή παραμονή και άσκηση των φοιτητών στους εργαστηριακούς χώρους.


Περιέχει:

Γενικό Mέρος
A. Γενικές οδηγίες
B. Bασικές εργαστηριακές τεχνικές
Γ. Kαθαρισμός γυάλινων σκευών και οργάνων
Δ. Aσφάλεια στον εργαστηριακό χώρο
E. Σφάλματα και σημαντικά ψηφία

Πειραματικό Mέρος

  1. Συστήματα διασποράς (Eξοικείωση με τη χρήση οργάνων – Διήθηση)
  2. Xημική ισορροπία
  3. Iονισμός ασθενών ηλεκτρολυτών
  4. Διαχωρισμός φυσικών χρωστικών με χρωματογραφία
  5. Oγκομετρική ανάλυση
  6. Oξείδωση – Aναγωγή
  7. Hλεκτρονική φασματοσκοπία
  8. Σύνθεση αλάτων

Xρήσιμοι Πίνακες
Σταθερές ιονισμού ασθενών οξέων στους 25οC
Σταθερές ιονισμού ασθενών βάσεων στους 25οC
Σταθερές γινομένου διαλυτότητας στους 25οC
Aλφαβητικός πίνακας ατομικών βαρών των στοιχείων