,

Στοιχεία Γενικής Χημείας

Θεωρία και Πειράματα

21,20

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
N-id: 1505 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 496 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2012 ISBN: 978-960-456-333-3 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Η Γενική Χημεία, όπως και κάθε τι με τον όρο “Γενικός” έχει την θέση της εισαγωγής στο αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο αντικείμενο της Χημείας. Η εισαγωγή αυτή δεν μπορεί βεβαίως να είναι ενδελεχής και λεπτομερής, ενώ ταυτόχρονα δεν πρέπει να είναι ελλιπής. Πρέπει ακόμη να επιχειρεί την οργάνωση των βασικών και θεμελιωδών γνώσεων του αντικειμένου της Χημείας με τρόπο ώστε ο αναγνώστης να έχει την δυνατότητα να προχωρήσει, εφόσον το επιθυμεί ή εφόσον αυτό επιβάλλεται, στην ανετότερη ανάγνωση εγχειριδίων, διατριβών και συγγραμμάτων, τα οποία έχουν ως αντικείμενο κάτι πιο εξειδικευμένο από τον χώρο της επιστήμης της Χημείας.
Η εισαγωγή αυτή επίσης, δεν μπορεί να “παραβλέπει” από τη μια τις σύγχρονες προόδους στις τεχνικές, τις θεωρίες και τις αντιλήψεις, από την άλλη όμως δεν μπορεί να “εξαφανίζει” την εργασία υποβάθρου την οποία επιτέλεσαν οι προηγούμενες γενιές των χημικών και η οποία στοιχειοθέτησε πλήρως και αποτελεί ακόμη βασικό δομικό στοιχείο των σύγχρονων αντιλήψεων για τα χημικά φαινόμενα και τις χημικές ενώσεις. Με την έννοια αυτή, αντικείμενα της Ανόργανης, Οργανικής και Φυσικής Χημείας πρέπει να περιγραφούν και να αναλυθούν με βάση απλά μοντέλα ενώ πρέπει να δίνονται τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο με τα πιο ενδελεχή και εξειδικευμένα συγγράμματα τα οποία πραγματεύονται συγκεκριμένες περιοχές της Ανόργανης, Οργανικής και Φυσικής Χημείας.
Ο αναγνώστης του συγγράμματος αυτού μπορεί να είναι βεβαίως

 • κάποιος πρωτοετής φοιτητής πολλών προπτυχιακών κύκλων σπουδών όπου απαιτούνται κάποιες βασικές και στέρεες γνώσεις Χημείας,
 • κάποιος παλαιότερος απόφοιτος τμημάτων όπου η Χημεία αποτελούσε μέρος του προγράμματος σπουδών και ο οποίος μετά από χρόνια επιθυμεί να έλθει και πάλι σε επαφή με το αντικείμενο της Χημείας στην ευρεία του έννοια
 • κάποιος επιστήμονας μιας πολύ διαφορετικής περιοχής εξειδίκευσης, ο οποίος έχει ακούσει κάποια γενικά στοιχεία περί της Χημείας (η οποία παρεμπιπτόντως αναφέρεται και όχι πάντοτε εύστοχα, σε πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες από τον έρωτα έως την οργάνωση μιας ομάδας αθλητών ομαδικού αθλήματος) και θέλει να αποκτήσει μια πρώτη ή να επανακτήσει μια παλαιότερη επαφή με το αντικείμενο, ή τέλος
 • κάποιος ο οποίος έχει μόνον ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για το αντικείμενο της Χημείας επειδή έτυχε να ακούσει ή να σχηματίσει την εντύπωση (η οποία, και πάλι παρεμπιπτόντως, είναι αληθής) ότι οι νόμοι της Φυσικής και της Χημείας είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, το γνωστό τουλάχιστον Σύμπαν, κατά τρόπο τελεσίδικο και απαράβατο.

Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται ιδιαίτερη γνώση μαθηματικών (τα οποία αποτελούν ωστόσο το βασικό εργαλείο των επιστημών) ενώ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αναφορές σε μαθηματικές διαδικασίες πέραν της κλασικής Άλγεβρας και κάποιων τριγωνομετρικών μεγεθών, ο αναγνώστης ο οποίος δεν απαιτείται να έχει γνώση ή να επιδείξει στο τέλος της ανάγνωσης κατανόηση (εξεταζόμενος π.χ. στο περιεχόμενο του συγγράμματος), μπορεί να παραβλέψει το συγκεκριμένο σημείο δεχόμενος την ακρίβεια των περιγραφομένων.
Σε κάθε περίπτωση, το εισαγωγικό κεφάλαιο και το παράρτημα, παρόλο που δεν έχουν “οργανική” σύνδεση με τον κορμό του κειμένου, είναι σημεία τα οποία πρέπει να αναγνωσθούν με σοβαρότητα και να επιχειρηθεί η κατανόησή τους, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, παράλληλα προς την προσπάθεια για κατανόηση του κυρίως κειμένου.
Σε κάθε περίπτωση επίσης, προσδοκία του συγγραφέα είναι η ανάγνωση του κειμένου να επιτελέσει τον στόχο για τον οποίο ο αναγνώστης επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην ανάγνωσή του.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μέρος Α: Τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος

Κεφάλαιο 1: Η εξέλιξη των αντιλήψεων για τη δομή της ύλης

 1. Χημεία και χημική τεχνολογία
 2. Η εξέλιξη των χημικών θεωριών
 3. Ηλεκτρόλυση – Αγωγιμότητα
 4. Ατομική φασματοσκοπία εκπομπής – απορρόφησης
 5. Καθοδικές ακτινοβολίες – Ιονισμός αερίων – Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
 6. Ακτινοβολίες Χ – Ραδιενέργεια

Κεφάλαιο 2: Το ατομικό πρότυπο

 1. Τα αρχικά μοντέλα για το άτομο
 2. Η γένεση του κβαντικού ατόμου
 3. Η ολοκλήρωση της δομής του ατόμου
 4. Η σημερινή αντίληψη για το άτομο
 5. Ατομικές κυματικές συναρτήσεις για το άτομο του υδρογόνου
 6. Απλές εφαρμογές της ατομικής θεωρίας

Κεφάλαιο 3: Περιοδικές ιδιότητες των ατόμων

 1. Η περιοδικότητα στις ιδιότητες των στοιχείων
 2. Ο Σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας
 3. Ατομική ακτίνα
 4. Ενέργεια ιονισμού
 5. Ηλεκτρονιοσυγγένεια
 6. Ηλεκτραρνητικότητα
 7. Η κατανόηση των περιοδικών ιδιοτήτων με βάση την ατομική θεωρία
 8. Προσδιορισμός της ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης ενός ατόμου
 9. Η ευστάθεια των ηλεκτρονιακών διαμορφώσεων

Μέρος B: Περιγραφή και μελέτη των χημικών ενώσεων

Κεφάλαιο 4: Θεωρίες περιγραφής του χημικού δεσμού

 1. Περιγραφή του σχηματισμού απλών μορίων
 2. Η θεώρηση του δεσμού σθένους
 3. Περιγραφή του δεσμού με μοριακά τροχιακά
 4. Πειραματική επιβεβαίωση της θεωρίας των μοριακών τροχιακών
 5. Συνέπειες και προτάσεις της θεωρίας των μοριακών τροχιακών

Κεφάλαιο 5: Οι ομοιοπολικοί δεσμοί

 1. Περιγραφή πολυατομικών μορίων
 2. Ο υβριδισμός
 3. Η θεωρία των απώσεων των ηλεκτρονίων σθένους
 4. Μόρια με π- δεσμούς
 5. Η αντιμετώπιση των π- μοριακών τροχιακών
 6. Αρωματικά συστήματα
 7. Η ενέργεια του δεσμού
 8. Η πολικότητα των μορίων

Κεφάλαιο 6: Οι ηλεκτροστατικές και άλλες αλληλεπιδράσεις

 1. Δομή και αλληλεπιδράσεις μακρομορίων
 2. Ιοντικός δεσμός
 3. Δεσμός υδρογόνου
 4. Άλλες ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις
 5. Ενδιάμεσες μορφές δεσμών

Κεφάλαιο 7: Οι ενώσεις των μετάλλων

 1. Γενικές έννοιες
 2. Κατάταξη των ενώσεων συναρμογής
 3. Θεωρίες δεσμού στα σύμπλοκα
 4. Οπτικές ιδιότητες των συμπλόκων ενώσεων
 5. Μαγνητικές ιδιότητες των συμπλόκων
 6. Η ισομέρεια στις ενώσεις συναρμογής

Κεφάλαιο 8: Στοιχεία μοριακής φασματοσκοπίας

 1. Η μελέτη των χημικών ενώσεων
 2. Ηλεκτρονιακή Φασματοσκοπία
 3. Δονητική Φασματοσκοπία
 4. Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
 5. Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ
 6. Φασματοσκοπία Μαζών

Μέρος Γ: Οι καταστάσεις της ύλης και οι χημικές αντιδράσεις

Κεφάλαιο 9: Περιγραφή της αέριας κατάστασης

 1. Οι νόμοι των αερίων
 2. Κινητική θεωρία των αερίων
 3. Οι αντιδράσεις στην αέρια φάση

Κεφάλαιο 10: Στοιχεία χημικής θερμοδυναμικής

 1. Γενικά
 2. Εσωτερική ενέργεια και ενθαλπία
 3. Εντροπία
 4. Ελεύθερη Ενέργεια

Κεφάλαιο 11: Στοιχεία χημικής ισορροπίας

 1. Γενικά
 2. Ταχύτητα αντίδρασης
 3. Αμφίδρομες αντιδράσεις
 4. Ελεύθερη ενέργεια και σταθερά ισορροπίας
 5. Η ετερογενής ισορροπία

Κεφάλαιο 12: Η υγρή φάση

 1. Τα διαλύματα
 2. Αλληλεπίδραση της διαλυμένης ουσίας με το διαλύτη
 3. Η διαλυτότητα των ουσιών
 4. Διαλύματα οξέων και βάσεων
 5. Αντιδράσεις μεταξύ οξέων και βάσεων

Κεφάλαιο 13: Η στερεά κατάσταση

 1. Το κρυσταλλικό πλέγμα
 2. Ο τύπος του κρυσταλλικού πλέγματος και ο καθορισμός του
 3. Ο μεταλλικός δεσμός
 4. Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 14: Στοιχεία οξείδωσης και αναγωγής

 1. Γενικά
 2. Το φαινόμενο της οξείδωσης και της αναγωγής
 3. Διαγραμματική περιγραφή οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων
 4. Ηλεκτρόλυση

Μέρος Δ: Κατανόηση του σύμπαντος μέσα από τη χημεία

Κεφάλαιο 15: Η γένεση των πλανητών και των οργανισμών

 1. Οι πρωταρχικές πυρηνικές αντιδράσεις
 2. Η σύγχρονη πυρηνική χημεία
 3. Εφαρμογές της ραδιοχημείας

Κεφάλαιο 16: Η Χημεία και το Περιβάλλον

 1. Η ατμόσφαιρα
 2. Η υδρόσφαιρα
 3. Η λιθόσφαιρα

Κεφάλαιο 17: Η Χημεία και η Βιομηχανία

 1. Η χημική βιομηχανία
 2. Λιπάσματα
 3. Τσιμέντο
 4. Μέταλλα και κράματα
 5. Θειικό οξύ
 6. Πολυμερή

Κεφάλαιο 18: Η Χημεία των ζωντανών οργανισμών

 1. Γενικά
 2. Αμινοξέα και πρωτεΐνες
 3. Ένζυμα και οι δράσεις τους
 4. Γενετικό υλικό
 5. Οι Βιταμίνες

Κεφάλαιο 19: Η Χημεία και η ποιότητα ζωής

 1. Απορρυπαντικά
 2. Φάρμακα
 3. Αγροχημικά
 4. Νέα υλικά
 5. Διάβρωση

Κεφάλαιο 20: Χημικές ιδιότητες των στοιχείων

 1. Γενικά
 2. Τα στοιχεία του τομέα s
 3. Τα στοιχεία του τομέα p
 4. Τα στοιχεία του τομέα d

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Κεφάλαιο 21: Η Χημεία στο Εργαστήριο

 1. Εισαγωγή
 2. Η ασφάλεια στο χημικό εργαστήριο
 3. Περιγραφή και χρήση εργαστηριακών οργάνων
 4. Βασικές πειραματικές διαδικασίες
 5. Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων
 6. Ο Νόμος του Murphy

Κεφάλαιο 22: Εργαστηριακές ασκήσεις

 1. Κατηγορίες χημικών αντιδράσεων
 2. Ισορροπία χημικών αντιδράσεων
 3. Διάσταση ασθενών ηλεκτρολυτών και pH
 4. Παρασκευή και υδρόλυση αλάτων
 5. Ρυθμιστικά διαλύματα
 6. Εξουδετέρωση. Οξυμετρία – αλκαλιμετρία
 7. Σχηματισμός και σταθερότητα συμπλόκων. Συμπλοκομετρία
 8. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις
 9. Αρχές φασματομετρίας υπεριώδους – ορατού
 10. Προσδιορισμός σταθεράς ισορροπίας αντίδρασης
 11. Προσδιορισμός ταχύτητας αντίδρασης
 12. Θερμοχημεία
 13. Ηλεκτρόλυση

Βιβλιογραφία

Παραρτήματα

 • Συστήματα μονάδων
 • Η εξίσωση του Schrödinger
 • Απεικόνιση ατομικών τροχιακών
 • Απεικόνιση μοριακών τροχιακών

Ευρετήριο Όρων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Βιβλία που έχουν λίγα ή καθόλου αντίτυπα.
Για παραγγελίες - πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία ή τηλεφωνήστε μας στο 2310-203720.

  * Ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και εφαρμόζονται η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της Google.