Καστάνης Νίκος

Βοηθός του Τμήματος Μαθηματικών στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 541 24. Σύντομο Βιογραφικό: Προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 1972). Διδακτορικό δίπλωμα στο ΑΠΘ (Τμήμα Μαθηματικών, 2001). Βοηθός από το 1978. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Μαθηματικής Σκέψης και Παιδείας, Επιστημολογικά και Πολιτισμικά Ζητήματα της Διδακτικής των Μαθηματικών, Θεωρία Μέτρου.

Βιβλία του Συγγραφέα