Αποχετεύσεις, Τόμος 4

Υδραυλικά έργα 1 | Συλλογή έντυπων παραδόσεων

N-id: 0930 Κατηγορία: Σελίδες: 136 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 Εκδόσεις: ΑΠΘ

Περιέχει:

 • Iστορική ανασκόπηση
 • Συστήματα αποχέτευσης
 • Παράδειγμα δικτύου αποχέτευσης
 • Ιδιωτικές συνδέσεις
 • Προέλευση, ποσότητα και ποιότητα των λυμάτων
 • Eισροές ξένων υδάτων και συντελεστές διακύμανσης των παροχών λυμάτων
 • Ποιότητα λυμάτων
 • Ποσότητα και ποιότητα βιομηχανικών αποβλήτων
 • Μετρήσεις βροχοπτώσεων
 • Tιμές συντελεστών απορροής
 • Yπολογισμός δικτύων αποχέτευσης
 • Πρακτικός υπολογισμός παντορροϊκού δικτύου
 • Oριζοντιογραφία αγωγών
 • Tυποποίηση τοποθέτησης έργων κοινής ωφέλειας σε δρόμους οικισμών
 • Mηκοτομή αγωγών
 • Επιτρεπόμενη πλήρωση και ελάχιστες διατομές αγωγών
 • Yλικά κατασκευής αγωγών
 • Σωλήνες και ειδικά τεμάχια
 • Συνδέσεις σωλήνων
 • Στοιχεία κατασκευής αγωγών
 • Παραδείγματα αντιστηρίξεων κατά DIN 4033
 • Συγκράτηση υπογείων νερών με αντλίες κενού
 • Έδραση και ενίσχυση σωλήνων κατά DIN 4033
 • Φρεάτια υδροσυλλογής
 • Σχέδια φρεατίων υδροσυλλογής
 • Φρεάτια αποχέτευσης
 • Σχέδια φρεατίων
 • Yπερχειλιστές
 • Σχέδια υπερχειλιστών
 • Δεξαμενές ομβρίων υδάτων
 • Yπολογισμός δεξαμενών ρύθμισης παροχής ομβρίων
 • Έργα διασταυρώσεων
 • Σχέδια έργων διασταυρώσεων
 • Έργα εισόδου και εκβολής
 • Σχέδια έργων εισόδου και εκβολής
 • Aντλιοστάσια λυμάτων
 • Σχέδια αντλιοστασίων
 • Ασκήσεις
  1. Σχεδιασμός και υπολογισμός έργων αποχέτευσης συνδέσμου οικισμών
  2. Yπολογισμός χωριστικού δικτύου
  3. Yπολογισμός παροχών σε κεντρικό συλλεκτήρα παντορροϊκού δικτύου
  4. Yπολογισμός φρεατίων πτώσης
  5. Δεξαμενές εξίσωσης παροχών
 • Bιβλιογραφία
 • Kατάσταση εκδοθέντων εντύπων