Μεθοδολογία Ασκήσεων Αρχών Οικονομικής Θεωρίας

Μικροοικονομία

7,63

N-id: 1214 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 128 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2007 ISBN: 978-960-456-044-8 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Αγαπητοί μαθητές, καμμία θεωρία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη πράξη, αν δεν προηγηθεί η μελέτη και η αφομοίωση αυτής από εσάς. Σκοπός του βιβλίου αυτού, είναι αφενός μεν η κατανόηση των εννοιών, ορισμών και συμβόλων των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, αφετέρου δε, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας στοιχείων απαραίτητων για την επιτυχία στο μάθημα αυτό.
Να ξέρετε όμως ότι για την επίτευξη και των πιο υψηλών στόχων απαιτείται πίστη, υπομονή, ψυχραιμία.


Περιεχόμενα

1o Κεφάλαιο: Βασικές Οικονομικές Έννοιες

 1. Κόστος ευκαιρίας ή Εναλλακτικό κόστος
 2. Κόστος ευκαιρίας σταθερό
  Απεικόνιση πινάκων στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
 3. Φθίνον κόστος
  Διαγραμματική απεικόνιση φθίνοντος κόστους
  Χρήσιμες πληροφορίες για την επίλυση των ασκήσεων

2o Κεφάλαιο: Η Ζήτηση των αγαθών

 1. Ειδικές Μορφές Καμπυλών Ζήτησης
  1. Γραμμική ζήτηση
  2. Ισοσκελής υπερβολή
 2. Μεταβολές στην Ζήτηση και στην Ζητούμενη Ποσότητα
  Εφαρμογές
 3. Ταυτόχρονες Μεταβολές στη Ζήτηση και στη Ζητούμενη Ποσότητα
  Εφαρμογές
 4. Ελαστικότητα – Χαρακτηρισμός της Ζήτησης
  • Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή σε ένα σημείο (συνδυασμό) με Ceteris Paribus
  • Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή σε ένα τόξο με Ceteris Paribus
  • Χαρακτηρισμός ζήτησης ως ελαστική ή ανελαστική
 5. Ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή σε ένα σημείο και σε ένα τόξο όσον αφορά τη γραμμική ζήτηση και την ισοσκελή υπερβολή
 6. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και συνολική δαπάνη καταναλωτών
  Πως ζητούνται οι παραπάνω εφαρμογές
 7. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα σ’ ένα σημείο με ceteris paribus
  • Εξέταση προσήμων εισοδηματικής ελαστικότητας και χαρακτηρισμός των αγαθών
   Χρήσιμες πληροφορίες για την επίλυση των ασκήσεων

3o Κεφάλαιο: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος
Χρήσιμες πληροφορίες για την επίλυση των ασκήσεων

4o Κεφάλαιο: Η προσφορά των αγαθών

 1. Ειδικές μορφές καμπυλών προσφοράς
 2. Πως δημιουργούμε πίνακα προσφοράς από το κόστος
 3. Μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα και στην προσφορά
 4. Ταυτόχρονες μεταβολές στην προσφερόμενη ποσότητα και στην προσφορά
 5. Ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή σ’ ένα σημείο με ceteris paribus
 6. Χαρακτηρισμός προσφοράς βάσει σημειακής ελαστικότητας
  Χρήσιμες παρατηρήσεις για την επίλυση των ασκήσεων

5o Κεφάλαιο: Η ισορροπία στην αγορά

 1. Αλγεβρικός προσδιορισμός σημείου ισορροπίας
 2. Μετατοπίσεις σημείου ισορροπίας
 3. Ισορροπία στην αγορά με υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά
 4. Κρατικές παρεμβάσεις
  • Κατώτατες τιμές ή τιμές ασφάλειας ή τιμές παρέμβασης
  • Ανώτατες τιμές ή τιμές διατίμησης

  Χρήσιμες παρατηρήσεις για την επίλυση των ασκήσεων

6o Κεφάλαιο: Μορφές αγοράς

 1. Πλήρης ανταγωνισμός
  • Υπολογισμός κέρδους – ζημίας και θέση ισορροπίας στον πλήρη ανταγωνισμό

  Χρήσιμες παρατηρήσεις για την επίλυση των ασκήσεων στον πλήρη ανταγωνισμό