Βατάλης Αργύρης

[email protected]

Χρονολογία γέννησης: 12/4/1955

Τόπος γέννησης: Κοζάνη

Πανεπιστημιακές σπουδές: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. (1973-1978).

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Χημείας (Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας) του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης (29-6-1998).

 • Master of Philosophy (στον τομέα των Πολυμερών) στο Τμήμα Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας του Παν/μίου Strathclyde της Γλασκώβης (1-11-1991).

Θέση:. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Eπαγγελματική δραστηριότητα:

Νοέμβριος 1982 - Οκτώβριος 1988: "Α.Ε. Βιομηχανίας Αζωτούχων Λιπασμάτων", Πτολεμαϊδα. Θέση: αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Πλύσης - Μετατροπής αερίου, Σύνθεσης Αμμωνίας και Κλασμάτωσης αέρα.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα:

 • Ακαδημαϊκά έτη 1980-81, 1981-82 και 1982-83: Έκτακτος καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Κοζάνης (για τέσσερα συνεχή εξάμηνα με πλήρες ωράριο)

 • 3 Οκτωβρίου 1988 - Σήμερα: Μόνιμος καθηγητής (3/10/88 - 6/2/92 Καθηγητής Εφαρμογών, 6/2/92 – 4/4/2001 Επίκουρος Καθηγητής, 4/4/2001- 28/6/2001 Καθηγητής) στο Τ.Ε.Ι. Κοζάνης. Με την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.18/Ε5/1616/28-6-2001 μετατράπηκε αυτοδίκαια η θέση του Καθηγητή που κατείχα σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, η οποία με το Φ.Ε.Κ. 28/7-2-2202/ Τεύχ.Ν.Π.Δ.Δ. μετατράπηκε σε τακτική θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Τακτικός καθηγητής από 31-10-2005 μέχρι σήμερα (Φ.Ε.Κ. 271/31 -10 – 2005).

  Τα μαθήματα που δίδαξα και διδάσκω (θεωρία και εργαστήριο) είναι: Χημική Τεχνολογία, Τεχνολογία Υλικών, Ποιοτικός Έλεγχος-Τεχνολογία Υλικών, Ηλεκτροχημεία, Ειδική Χημεία, Ασφάλεια Εργασίας-Προστασία Περιβάλλοντος.

 • Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1999-2000, 2000 – 2001, 2001 – 2002, 2002 – 2003, 2003 – 2004 και 2005 - 2006 δίδαξα το μάθημα «Χημεία» στους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Παν/μιου Δυτ. Μακεδονίας που εδρεύει στην Κοζάνη.

Προϋπηρεσία σε διοικητικές θέσεις στο Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας

 • Ακαδημαϊκά έτη 1990-91 και 1991-92: Προϊστάμενος του Τμήματος Ορυχείων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 • 1/9/92 μέχρι 31/8/97: Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών για δύο συνεχείς θητείες.

 • 1-9-2001 μέχρι 31/8/2002: Προϊστάμενος του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 • 1-9-2002 μέχρι σήμερα: Τομεάρχης του Τομέα μαθημάτων Φυσικής των Εφαρμογών-Χημικής Τεχνολογίας & Υλικών και Επιστημών Περιβάλλοντος.

Συγγραφική δραστηριότητα:

 • «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2004.

 • «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» , Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2007.

 • Διδακτικές σημειώσεις που διανέμονται από τα Τμήματα στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι για έξι μαθήματα: Χημική Τεχνολογία (θεωρία), Τεχνολογία Υλικών (θεωρία), Ποιοτικός Έλεγχος-Τεχνολογία Υλικών (θεωρία), Ηλεκτροχημεία (θεωρία), Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας, Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας.

 • Σημειώσεις με τίτλο "Χημεία" για τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσ/νίκης.

Ερευνητική δραστηριότητα:

Συμμετοχή σε 5 ερευνητικά προγράμματα ως μέλος και ως συντονιστής.

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Παν/μιο της Αγγλίας και κάτοχος του First Certificate.

Oικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά

Βιβλία του Συγγραφέα