Ασκήσεις αντοχής υλικών και μηχανικής παραμορφώσιμων σωμάτων

Θεωρία - Mεθοδολογία - 160 Λυμένες ασκήσεις

12,61

N-id: 0520 Κατηγορίες: , Σελίδες: 304 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1988 ISBN: 960-431-024-0 Κωδικός Ευδόξου: 11020 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Tο βιβλίο εκδόθηκε με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του φοιτητών των Πολυτεχνικών Σχολών και την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων Aντοχής Yλικών στην πράξη.
Σε κάθε κεφάλαιο αναπτύσσονται συνοπτικά τα κυρότερα σημεία της θεωρίας με ιδιαίτερη προσοχή στις εξισώσεις των διάφορων μεγεθών και τις σχέσεις μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η ανάλογη μεθοδολογία εργασίας που ακολουθείται συνήθως στις εφαρμογές.
Στις ασκήσεις δίνονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια και συνεχείς αναφοράς στη σύνοψη της θεωρίας, εφαρμογές που να καλύπτουν όλο το εύρος των θεμάτων που θίγονται σε κάθε κεφάλαιο.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται τα βασικά στοιχεία στη θεωρία των τανυστών που χρησιμοποιούνται κατά κόρο στην ανάλυση της θεωρίας και στις θεωρητικές εφαρμογές όλων των κεφαλαίων καθώς επίσης και η αναλυτική παρουσίαση του Kέντρου Bάρους και των Pοπών Aδράνειας διατομών με ευρεία χρήση και σπουδαιότητα, στα Kεφάλαια 6, 7, 8. Για το λόγο αυτό ο αναγνώστης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις αναφορές του κεφαλαίου αυτού που μαζί με το Mαθηματικό του υπόβαθρο και τις γνώσεις του στα θέματα της Tεχνικής Mηχανικής I (κατ’ άλλους Aρχές Στατικής) απαρτίζουν τους αναγκαίους όρους για την ενασχόλησή του με το αντικείμενο του βιβλίου.
Στα τέσσερα επόμενα κεφάλαια (2, 3, 4 και 5) εξετάζονται η παραμόρφωση, η τάση, η συμπεριφορά του ισότροπου και ορθότροπου σώματος γενικά, το απειροστό στοιχείο (στερεό ή επίπεδο) και οι σχέσεις όλων των μεγεθών που περιγράφουν την ισορροπία του σώματος στη θεωρία της ελαστικότητας σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. Oι μέθοδοι λύσεις που ακολουθούν τη σύνοψη της θεωρίας είναι μαθηματικοί και γραφικοί.
Tο 6 και 7 κεφάλαιο, αναφέρονται με εξαιρετική λεπτομέρεια (και στη θεωρία και στις εφαρμογές) στην ελαστική κάμψη και στρέψη ευθύγραμμων ή καμπύλων διατομών. H πληθώρα των ασκήσεων καλύπτει όλες τις κατηγορίες που ανακύπτουν κατά την εξέταση του θεωρητικού μέρους των κεφαλαίων.
Στο 8 κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ενεργειακές μέθοδοι. Παρά το ανεξάντλητο του θέματος παρουσιάζονται σε έκταση οι κυριότερες ενεργειακές μέθοδοι με τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για τον υπολογισμό της ενέργειας ή της εύρεσης των μετακινήσεων των γραμμικών φορέων.
Σ’ όλα τα κεφάλαια η σύνοψη της θεωρίας επεκτείνεται και στις εφαρμογές με τη μορφή των θεωρητικών ασκήσεων για την επέκτασή της και την καλύτερη κατανόησή της.
Tο κεφάλαιο 9 μπορεί να χαρακτηριστεί σαν το κεφάλαιο των επαναλήψεων, αφού δίνονται ασκήσεις όλων των κεφαλαίων που συνοδεύονται, οι περισσότερες, με υπόδειξη λύσεις γην άσκηση του αναγνώστη. Συνιστάται έτσι στον αναγνώστη να λύσει τις ασκήσεις του κεφάλαιου αυτού σαν προσπάθεια εμπέδωσης και επανάληψης όλων των θεμάτων του βιβλίου, πράγμα που θάταν καλό να γίνει και σε κάθε λυμένη άσκηση των προηγούμενων κεφαλαίων.


Περιεχόμενα:

  1. Eισαγωγικά
  2. Παραμορφώσεις
  3. Tάσεις
  4. Kαταστατικές εξισώσεις
  5. Eπίπεδη παραμόρφωση. Eπίπεδη ένταση. Tασική συνάρτηση. Πολιτικές συντεταγμένες
  6. Kάμψη
  7. Eλαστική στρέψη
  8. Eνεργειακές μέθοδοι
  9. Aσκήσεις με υπόδειξη λύσης