Γεωργική υδραυλική, Τόμος 1

Εξατμισοδιαπνοή - Διηθητικότητα - Ατομικά δίκτυα

16,22

N-id: 0744 Κατηγορίες: , Σελίδες: 168 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 1982 ISBN: 978-960-456-171-1 Κωδικός Ευδόξου: 11423 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Ο σκοπός που γράφτηκε αυτό το βιβλίο είναι κατά κύριο λόγο διδακτικός και η επιθυμία του γράφοντος είναι να πάρουν οι φοιτητές όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους κάνουν ικανούς να μελετήσουν μόνοι τους την οργάνωση ενός αρδευτικού δικτύου με καταιονισμό. Θα μπορούσες όμως το βιβλίο αυτό να χρησιμοποιηθεί και από τους συναδέλφους Μηχανικούς που ασχολούνται με τη μελέτη των αρδευτικών δικτύων.
Η όλη ύλη χωρίστηκε σε δύο τόμους. Στον πρώτο τόμο και στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το φαινόμενο της εξατμισοδιαπνοής, και δίνονται οι πιο γνωστές μέθοδοι που ισχύουν διεθνώς και στο τέλος γίνεται μια κριτική αξιολόγηση των μεθόδων αυτών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι σχέσεις εδάφους και νερού, και αναλύεται το φαινόμενο της διηιθητικότητας του εδάφους σύμφωνα με τις τελευταίες αντιλήψεις της επιστήμης.
Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ατομικού δικτύου με καταιονισμό.


Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 1: Εξατμισοδιαπνοή

 • Το νερό μέσα στο φυτό
 • Εξατμισοδιαπνοή ή υδατοκατανάλωση
 • Μέθοδος του ισοζυγίου ενέργειας
 • Η μέθοδος του ισοζυγίου μάζας
 • Εμπειρικές μέθοδοι
 • Συμπεράσματα – Κρίσεις
 • Βιβλιογραφία

Kεφάλαιο 2: Σχέσεις μεταξύ εδάφους και νερού

 • Γενικότητες
 • Μηχανική σύσταση του εδάφους
 • Κοκκομετρική ανάλυση ή μηχανική ανάλυση
 • Σχέσεις μεταξύ όγκου και μάζας
 • Συγκράτηση του νερού από το έδαφος
 • Διήθηση. Η είσοδος του νερού μέσα στο έδαφος
 • Βιβλιογραφία

Kεφάλαιο 3: Ατομικά δίκτυα

 • Σωλήνες υπό πίεση
 • Εκτοξευτήρες
 • Διάφορες μέθοδοι αρδεύσεως με καταιονισμό
 • Βιβλιογραφία
 • Παράρτημα