,

Βασικές Αρχές Τοξικολογίας

16,22

N-id: 1612 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 352 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2016 ISBN: 978-960-456-452-1 Κωδικός Ευδόξου: 50661178 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο «Βασικές Αρχές Τοξικολογίας» αποσκοπεί στο να μεταδώσει στους αναγνώστες του, με απλό και κατανοητό τρόπο, όλες τις απαραίτητες και βασικές γνώσεις για την κατανόηση των σύγχρονων θεμάτων που απασχολούν την επιστήμη της τοξικολογίας.
Αρχικά, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά την εξέλιξη της τοξικολογίας ανά τους αιώνες και έως σήμερα και αναλύεται το γνωστικό επιστημονικό πεδίο που καλύπτει η τοξικολογία.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της βασικής αρχής που διέπει την τοξικολογία όσον αφορά τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της δόσης μιας ουσίας και της έντασης της τοξικής δράσης της, εστιάζοντας ταυτοχρόνως σε κρίσιμες παραμέτρους εκτίμησης της τοξικότητας που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στην επιστήμη της τοξικολογίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κρίσιμες διαδικασίες της αξιολόγησης και της διαχείρισης της επικινδυνότητας των τοξικών ουσιών.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των πολύ σημαντικών διαδικασιών της απορρόφησης, της κατανομής, της βιομετατροπής και της απέκκρισης των τοξικών ουσιών από τον ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ένταση της τοξικής δράσης τους.
Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι μηχανισμοί της χημικής καρκινογένεσης και παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα καρκινογόνων ουσιών.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Τοξικολογίας

 1. Ιστορική αναδρομή
 2. Κλάδοι της Τοξικολογίας
 3. Καμπύλη δόσης – αποτελέσματος
 4. Ταξινόμηση τοξικών ουσιών βάσει της τοξικής ισχύος
 5. Όρμηση (Hormesis)

2. Αξιολόγηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Τοξικών Ουσιών

 1. Όριο ασφαλείας (Margin of safety)
 2. Αντιστρεπτότητα τοξικού αποτελέσματος
 3. Υπερευαισθησία και ανεκτικότητα
 4. Φάσεις τοξικής δράσης
 5. Aξιολόγηση και διαχείριση επικινδυνότητας
 6. Aξιολόγηση και διαχείριση επικινδυνότητας τροφίμων

3. Απορρόφηση Τοξικών Ουσιών

 1. Εισαγωγή
 2. Απορρόφηση

4. Κατανομή, Αποθήκευση και Απέκκριση Τοξικών Ουσιών

 1. Εκδήλωση τοξικής δράσης σε απομακρυσμένες περιοχές από το σημείο έκθεσης
 2. Κατανομή
 3. Αποθήκευση
 4. Απέκκριση

5. Βασικές Αρχές και Αντιδράσεις Βιομετατροπής

 1. Εισαγωγή
 2. Θέσεις βιομετατροπής
 3. Αντιδράσεις βιομετατροπής

6. Ενζυμολογία Αντιδράσεων Βιομετατροπής

 1. Εισαγωγή
 2. Ένζυμα φάσης Ι
 3. Ένζυμα της φάσης ΙΙ

7. Ο Ρόλος της Διατροφής στη Βιομετατροπή Τοξικών Ξενοβιοτικών Ουσιών

 1. Εισαγωγή
 2. Μακροθρεπτικά συστατικά
 3. Μικροθρεπτικά συστατικά

8. Χημική Καρκινογένεση

 1. Εισαγωγή
 2. Ορισμοί – Βασικές αρχές καρκινογένεσης
 3. Στάδια καρκινογένεσης
 4. Ταξινόμηση χημικών καρκινογόνων με βάση τον μηχανισμό δράσης τους
 5. Διεθνή συστήματα κατάταξης καρκινογόνων ουσιών
 6. Επιδημιολογία καρκίνου
 7. Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου