,

Λατινικά Β΄ Λυκείου | Ανθρωπιστικών σπουδών

Σύμφωνα με το νέο σύστημα εξέτασης

22,90

N-id: 1716 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 560 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2021 ISBN: 978-960-456-562-7 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

To μάθημα των Λατινικών, που επανήλθε στη Βʹ τάξη Γενικού Λυκείου, έχει ως κύριο σκοπό να συμβάλλει στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής παιδείας.
Η διδασκαλία του στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τη λατινική γλώσσα και τη γνωριμία τους με τη ρωμαϊκή γραμματεία. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας, να κατανοούν εκφράσεις της Λατινικής που μπορούν να ενσωματωθούν στη νέα ελληνική γλώσσα, να αντιλαμβάνονται τις επιδράσεις της λατινικής γλώσσας σε άλλες ευρωπαϊκές, να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της Λατινικής με την Αρχαία Ελληνική, να μελετήσουν βασικά στοιχεία της λατινικής γλώσσας.

Το παρόν βιβλίο προορίζεται τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό που επιδιώκει όχι μόνο την προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά και την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο περιέχει:

Ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούν τα κεφάλαια της εισαγωγής του βιβλίου.

Ανάλυση κάθε μαθήματος, όπου περιέχονται:

− Σκοποί και στόχοι κάθε μαθήματος.
− Εισαγωγικό σημείωμα που αφορά το κείμενο και τον συγγραφέα του.
− Νοηματική απόδοση των κειμένων.
− Μετάφραση του κειμένου σε απλή παράθεση και σε αντιστοίχιση.
− Αναλυτική αναγνώριση των λέξεων του κειμένου.
− Πίνακας με λέξεις λατινικής που συγγενεύουν με τη νέα ελληνική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
− Λατινικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα νέα ελληνικά.
− Γραμματική αναγνώριση των λέξεων του κειμένου.
− Υποδείγματα κλίσεων διαφόρων λέξεων (ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων κ.ά.) από το κείμενο.
− Πλήρης συντακτική ανάλυση.
− Παρουσίαση της γραμματικής του μαθήματος με ασκήσεις εμπέδωσης.
− Παρουσίαση του συντακτικού του μαθήματος με ασκήσεις εμπέδωσης.
− Ενδεικτικές ασκήσεις μετασχηματισμού.
− Ασκήσεις επανάληψης σε κάθε μάθημα.

Το βιβλίο επίσης περιέχει:
Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης,
• Παράλληλα κείμενα – στοιχεία πολιτισμού,
• Θεωρία Συντακτικού,
• Θεωρία Γραμματικής,
• Απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις και τα κριτήρια,
• Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.