,

Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου | Κριτήρια Συνεξέτασης

19,08

N-id: 1717 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 392 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2021 ISBN: 978-960-456-563-4 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Κυκλοφορεί επίσης: Πετροπούλου Μ., Μαργαρίτη Σ., Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γʹ Λυκείου

Oι τελευταίες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών υπαγορεύουν έναν νέο τρόπο προσέγγισης της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Από το σχολικό έτος 2019-2020 έχει καθοριστεί μια μορφή συνεξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε μια προσπάθεια ενιαίας προσέγγισής τους. Στην τρίωρη αυτή δοκιμασία οι μαθητές έρχονται σε επαφή με δύο ή τρία μη διδαγμένα κείμενα που ανήκουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη και καλούνται να απαντήσουν τέσσερα θέματα.
Πιο συγκεκριμένα, η συνεξέταση αυτή έχει την παρακάτω μορφή:

 • ΘΕΜΑ Α: ζητείται συνοπτική απόδοση μέρους του κειμένου ή συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ή κάποια ζητήματα.
  Βαθμολογία: 15 μονάδες
 • ΘΕΜΑ Β: περιέχει ερωτήματα που σχετίζονται με:
  α) την κατανόηση λόγων και ενεργειών υποκειμένων που αναφέρονται στα κείμενα και των σχέσεών τους,
  β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων προθέσεων των συντακτών των κειμένων, καθώς και τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,
  γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.λπ. με μια θέση ή άποψη που θέτει το κείμενο,
  δ) την αναγνώριση και ερμηνευτική προσέγγιση τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων,
  ε) τον σχολιασμό γλώσσας, δομής, λεξιλογίου και επιλογών του συγγραφέα ανάλογα με τον σκοπό και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που επιδιώκουν.
  Βαθμολογία: 40 μονάδες
 • ΘΕΜΑ Γ: ζητείται παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου με αφορμή το λογοτεχνικό κείμενο που δίδεται και προσωπική τοποθέτηση του μαθητή.
  Βαθμολογία: 15 μονάδες
 • ΘΕΜΑ Δ: ζητείται παραγωγή κριτικού κειμένου το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο και οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν τεκμηριωμένα την προσωπική τους γνώμη, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους.
  Βαθμολογία: 30 μονάδες

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο συμπλήρωμα (ως συνέχεια του εγχειριδίου μας «Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία Γʹ Λυκείου») για τους μαθητές καθώς και για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα των Νέων Ελληνικών της Γ Λυκείου. Είναι ιδανικό για μια στοχευμένη επανάληψη, για την εμπέδωση της ύλης και την εξοικείωση με διαφορετικά κειμενικά είδη, με ποικίλους τύπους ερωτήσεων θεωρίας, πολυτροπικά κείμενα, ερωτήσεις πυροδότησης ερμηνευτικού διαλόγου και ερμηνευτικού σχολίου, ερωτήσεις υποκειμενικού χαρακτήρα και διάφορες διατυπώσεις παραγωγής λόγου, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις εξετάσεις.
Όσον αφορά στη Νεοελληνική Γλώσσα τα μη λογοτεχνικά κείμενα που επιλέξαμε είναι στην πλειονότητά τους των τελευταίων ετών και τα κριτήρια αξιολόγησης που συντάξαμε είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, προσαρμοσμένα στις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθώντας και τη λογική και τη θεματολογία του νέου σχολικού βιβλίου «Φακέλου Υλικού – Δίκτυα Κειμένων».
Όσον αφορά στη Νεοελληνική Λογοτεχνία επιλέξαμε κείμενα ελληνικής και ξένης εργογραφίας, ποιήματα και πεζά τα οποία διακρίνονται για την πρωτοτυπία και τις εύστοχες ερωτήσεις τους, με σκοπό την επαφή και εξοικείωση των μαθητών με τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις, την ανατροφοδότηση της κριτικής τους σκέψης και τον αναστοχασμό, ώστε να παράγουν ερμηνευτικό σχόλιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξετάσεων.
Απώτερος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον μαθητή να κατανοήσει τον τρόπο εξέτασης και τις απαιτήσεις του μαθήματος, να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις τελικές εξετάσεις, να προσαρμοστεί στις μεταρρυθμίσεις και κυρίως να εμπλουτίσει τη σκέψη του, να ασκήσει την κριτική του ικανότητα και να γονιμοποιήσει δημιουργικά τις γνώσεις του. Μοναδικός μας προσανατολισμός η κατάκτηση της Επιτυχίας στις Πανελλαδικές!

Ειδικότερα το βιβλίο «Νέα Ελληνικά Γʹ Λυκείου – Κριτήρια συνεξέτασης» περιέχει:
1ο μέρος / Αʹ ενότητα: 60 Ερωτήσεις Θεωρίας με τις Απαντήσεις τους
2ο μέρος / Βʹ ενότητα: 35 Κριτήρια Συνεξέτασης
3ο μέρος / Γʹ ενότητα: 20 Δεκάλεπτα Τεστ για εμπέδωση του Θέματος Β
4ο μέρος / Δʹ ενότητα: 15 Πολυτροπικά κείμενα / 40 Ερωτήσεις υποκειμενικού χαρακτήρα
5ο μέρος
α. Εʹ ενότητα: Ενδεικτικές Απαντήσεις των 35 Κριτηρίων Συνεξέτασης
β. Στʹ ενότητα: Ενδεικτικές Απαντήσεις των Δεκάλεπτων Τεστ
γ. Ζʹ ενότητα: Ενδεικτικές Απαντήσεις των πολυτροπικών κειμένων