Θέματα Nεοελληνικής Iστορίας Γ΄ Eνιαίου Λυκείου – Θεωρητικής κατ. – Παραθέματα

Aναλυτικές Eρωτήσεις - Aπαντήσεις Aνοιχτού Tύπου στα Παραθέματα του Σχολικού Bιβλίου

4,66

N-id: 0856 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 100 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2002 ISBN: 960-431-779-2 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης του σχολικού βοηθήματος «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» σημειώναμε πως η ιστορία δε γράφεται οριστικά, ούτε μονόπλευρα. Το ίδιο φυσικά ισχύει τόσο για τη διδασκαλία του μαθήματος, η οποία δεν παγιώνεται οριστικά σε ένα πρότυπο, όσο και για τα βοηθήματα που απευθύνονται σε καθηγητές και, κυρίως, σε μαθητές.
Με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό αλλά και με την ικανοποίηση για την αποδοχή που βρήκε το βιβλίο μας, προχωρήσαμε στην παρουσίαση και ανάλυση του συνόλου, σχεδόν, των παραθεμάτων του σχολικού βιβλίου. Η ανάλυση έγινε μέσα από ερωτήσεις, που πολλές φορές ξεπερνούν, σε επίπεδο απαιτήσεων και έκτασης, τα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων. Η χρήση αυτών των ερωτήσεων εξαρτάται από τους διδάσκοντες, οι οποίοι θα τις προσαρμόσουν στους διδακτικούς τους στόχους. Πρέπει να σημειωθεί πως στην επεξεργασία των παραθεμάτων εξακολουθεί να υπάρχει μια αμηχανία από τη μεριά των διδασκόντων, η οποία μεταφέρεται πολλαπλασιασμένη και στους μαθητές. Δε θεωρούμε πως βρήκαμε την ιδανική μέθοδο αξιοποίησης πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού· απλά προτείνουμε μια πρακτική, που βασίζεται στο συνδυασμό στοιχείων από τα παραθέματα και τις ιστορικές γνώσεις των μαθητών, γνώσεις που δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχονται μόνο από το σχολικό βιβλίο. Φυσικά είμαστε ανοικτοί σε κάθε υπόδειξη, πρόταση, παρατήρηση, που θα ανοίξει καινούριους ορίζοντες και στη δική μας διδακτική μέθοδο…

Οδηγίες – διευκρινήσεις:

Στην αρχή του βιβλίου παραθέτουμε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας και, ειδικότερα, των ερωτήσεων ανοικτού τύπου.
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων παρατίθενται, τις περισσότερες φορές, με τη μορφή πίνακα στον οποίο διακρίνονται τα στοιχεία που θα πρέπει να αντλήσουν οι μαθητές από τα παραθέματα και τα στοιχεία που θα πρέπει να καταγράψουν στηριγμένοι στο σχολικό βιβλίο.
Πολλές ερωτήσεις απαιτούν μεγάλες σε έκταση απαντήσεις, καθώς αναλύεται το σύνολο του παραθέματος και σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Φυσικά δεν είναι αναγκαίο να ζητηθεί από τους μαθητές να αναλύσουν ένα παράθεμα στο σύνολό του, αλλά μπορεί να απομονωθούν ορισμένα σημεία του που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ίσως είναι πιο προσιτά για αυτούς.
Πολλές φορές παρατίθενται μεγάλα σε έκταση αποσπάσματα από το σχολικό βιβλίο, χωρίς να απαιτείται η πλήρης καταγραφή τους σε μια ερώτηση επιπέδου πανελλήνιων εξετάσεων. Αυτό γίνεται για να καταλάβουν οι μαθητές πώς καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα και πώς γίνεται ο συνδυασμός χωρίων του σχολικού βιβλίου και η αξιολόγησή τους.
Στις παραπομπές σε αποσπάσματα του βιβλίου υπάρχουν δύο ομάδες αριθμών. Η πρώτη ομάδα, με έντονα γράμματα (π.χ. 141 – 142) παραπέμπει στις σελίδες του βοηθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». Η δεύτερη ομάδα αριθμών, με απλή γραμματοσειρά, (π.χ. 152 – 153) παραπέμπει στις σελίδες του σχολικού βιβλίου.

Περιέχει:

  1. H αξιολόγηση της Iστορίας στο Eνιαίο Λύκειο
  2. Aπό την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση
  3. H διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτκών κομμάτων (1821-1936)
  4. Tο προσφυγικό ζήτημα στην Eλλάδα (1821-1930)