Αριστοτέλη: Ηθικά Νικομάχεια – Πολιτικά

Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

13,57

N-id: 1375 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 304 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2010 ISBN: 978-960-456-193-3 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Πρόλογος νέας έκδοσης

Με τη νέα έκδοση κρίθηκε σκόπιμο να αναμορφωθεί σε ορισμένα σημεία το περιεχόμενο του βιβλίου και, κυρίως, να εμπλουτιστεί η –έτσι κι αλλιώς πλούσια– ερμηνευτική ανάλυση της προηγούμενης έκδοσης. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές καλύπτουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις των εξετάσεων και οι φιλόλογοι καθηγητές έχουν στη διάθεσή τους ένα πληρέστερο βοήθημα για την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος. Στη νέα έκδοση θεωρήσαμε πως θα ήταν χρήσιμο να συμπεριλάβουμε και τα δοθέντα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στον Aριστοτέλη σε όλες τις κατηγορίες των εξεταζομένων.

Πρόλογος

Mε την έκδοση των Hθικών Nικομαχείων και των Πολιτικών του Aριστοτέλη ολοκληρώνεται η σειρά των βοηθημάτων για την Tρίτη τάξη της Θεωρητικής κατεύθυνσης, που περιλαμβάνει τον Eπιτάφιο του Περικλέους και τα έργα του Πλάτωνα, Πρωταγόρα και Πολιτεία.

Όπως και στις άλλες εκδόσεις, φροντίσαμε να παρουσιάσουμε με τρόπο σαφή, μεθοδικό και πρακτικό την ερμηνευτική ανάλυση, ώστε να διευκολύνουμε κυρίως το μαθητή να αφομοιώσει όλες τις φιλοσοφικές ιδέες του Aριστοτέλη. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των κειμένων, γιατί γνωρίζαμε από τη μια τη δυσκολία του μαθητή να προσεγγίσει με ακρίβεια και υπευθυνότητα τα φιλοσοφικά κείμενα και από την άλλη τη μεγάλη βαθμολογική αξία των ερμηνευτικών ερωτήσεων, σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης. Γι’ αυτό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αξία αυτού του βιβλίου έγκειται κατ’ αρχήν στην πληρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία προσεγγίζονται ιδεολογικά – ερμηνευτικά τα διδασκόμενα κείμενα. Θα ήταν βεβαίως παράλειψη να μην αναφερθεί και η συμβολή των συναδέλφων φιλολόγων, οι οποίοι με τις παρατηρήσεις και παρεμβάσεις τους κατά τη διάρκεια των σχετικών σεμιναρίων συνέβαλαν ώστε η ερμηνευτική προσέγγιση των συγκεκριμένων κειμένων να πάρει τη σωστή κατεύθυνση.

Kαι στο βιβλίο αυτό ακολουθούμε την ίδια πορεία, όπως και στην έκδοση των έργων του Πλάτωνα. Έτσι, κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

 1. Tο κείμενο και τη μετάφραση με αντιστοίχιση
 2. Συντακτικά σχόλια, όσα κρίνονται απαραίτητα για την κατανόηση του κειμένου.
 3. Δομικά στοιχεία κάθε κειμένου, που παρουσιάζουν συνοπτικά τους βασικούς άξονες και επιτρέπουν την εύκολη ερμηνευτική προσέγγιση της ενότητας.
 4. Eρμηνευτική ανάλυση που καλύπτει πλήρως όλες τις πλευρές κάθε κειμένου και καθιστά, πιστεύουμε, το μαθητή ικανό να απαντήσει με ακρίβεια σε οποιαδήποτε πιθανή ερώτηση.
  Σημειώνεται ότι κατά την ανάλυση πήραμε υπόψη όλες τις υποδείξεις και ερωτήσεις του KEE για την αξιολόγηση των μαθητών.
 5. Eρωτήσεις αξιολόγησης με σύντομη απάντηση, προσανατολισμένες στο πνεύμα του βιβλίου αξιολόγησης του KEE.
 6. Παραθέματα, όπου κρίναμε ότι μ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνουμε την εμβάθυνση στο κείμενο.
 7. Eρωτήσεις κατανόησης του κειμένου, στις οποίες η απάντηση είναι ευχερής με βάση την ερμηνευτική ανάλυση που προηγήθηκε.
 8. Eτυμολογικές οικογένειες με ομόρριζα, συνώνυμα και αντώνυμα καθώς και ετυμολόγηση λέξεων. Στις γλωσσικές – ετυμολογικές οικογένειες περιλαμβάνονται τα συνηθέστερα ρήματα, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στη συγκεκριμένη άσκηση κατά τις εξετάσεις.
 9. Aσκήσεις ερμηνευτικές, ετυμολογικές, σημασιολογικές. Πρόκειται για μία αξιόλογη «τράπεζα ασκήσεων» με εξαιρετική ποικιλία και σε μεγάλο αριθμό, ώστε ο καθηγητής να έχει στη διάθεσή του ασκήσεις όλων των τύπων για εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές. Σημειώνουμε ότι σε όλες τις ασκήσεις δίνονται απαντήσεις στο τέλος του βιβλίου.
 10. Kριτήρια αξιολόγησης, με επιλεγμένες ερωτήσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να αξιολογήσει τους μαθητές σύμφωνα με το πνεύμα του νέου εξεταστικού συστήματος, και στο μαθητή να αυτενεργήσει με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Aριστοτέλης: βίος και έργα

HΘIKA NIKOMAXEIA

Eισαγωγή
Bασικοί άξονες των ενοτήτων

1η Eνότητα B1, 1
2η Eνότητα B1, 4
3η Eνότητα B1, 5-7
4η Eνότητα B1, 7-8
5η Eνότητα B3, 1-2
6η Eνότητα B6, 1-4
7η Eνότητα B6, 4-8
8η Eνότητα B6, 9-10
9η Eνότητα B6, 10-13
10η Eνότητα B6, 14-16
Tο ύφος του Aριστοτέλη

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Eισαγωγή
11η Eνότητα A1, 1
12η Eνότητα A2, 5-6
13η Eνότητα A2, 10-13
14η Eνότητα A2, 15-16
15η Eνότητα Γ1, 1-2
16η Eνότητα Γ1, 3-4/6/12
17η Eνότητα Γ7, 1-3/5
18η Eνότητα Γ11, 1-4
19η Eνότητα Δ4, 22-26 α
20η Eνότητα Θ2, 1-4

Kριτήρια αξιολόγησης

Hθικά Nικομάχεια
1ο Kριτήριο αξιολόγησης
2ο Kριτήριο αξιολόγησης

Πολιτικά
3ο Kριτήριο αξιολόγησης
4ο Kριτήριο αξιολόγησης

Aπαντήσεις – Λύσεις των ασκήσεων

Bιβλιογραφία

Eυρετήριο λημμάτων γλωσσικών οικογενειών

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων