Αρχαία Ελληνικά. Φάκελος Υλικού Γ΄ Λυκείου. B΄ τόμος | Ενότητες 12-22

23,85

N-id: 1723 Κατηγορίες: , , Ετικέτα: Σελίδες: 608 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2021 ISBN: 978-960-456-570-2 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Περιέχει CD-Rom με ανάλυση των Κειμένων αυτενέργειας

* Κυκλοφορεί επίσης ο Α΄ τόμος: Αρχαία Ελληνικά. Φάκελος Υλικού Γ΄ Λυκείου. Α΄ τόμος | Ενότητες 1-11 

To βιβλίο αυτό, γραμμένο με πληρότητα, εγκυρότητα και μεθοδικότητα αλλά και με τρόπο που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες διδασκαλίας και εξέτασης, ελπίζουμε πως θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για τον μαθητή και ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

O Β΄ τόμος περιλαμβάνει τις Θεματικές ενότητες 4η έως 6η (Διδακτικές ενότητες 12-22) του Φακέλου Υλικού.

Το βιβλίο περιλαμβάνει:

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου Φιλοσοφικός λόγος, που καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη – απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και συμπληρωματικές ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό – Λάθος, επιλογή απαντήσεων κτλ.) όλης της εξεταστέας ύλης.
  • Παρουσίαση των εισαγωγικών κειμένων των θεματικών ενοτήτων με ερωτήσεις και απαντήσεις, ώστε να γίνει ευκολότερα κατανοητό το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας.
  • Αντιστοίχιση κειμένου – μετάφρασης, για να κατανοήσει καλύτερα ο μαθητής το νόημα και την αντιστοιχία της μετάφρασης με το κείμενο, στοιχείο χρήσιμο για τις ανάγκες των εξετάσεων. Η μετάφραση αποδίδεται σε σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα, παίρνοντας βέβαια υπόψη και τις μεταφράσεις που παρατίθενται στον Φάκελο Υλικού.
  • Δομικά στοιχεία των κειμένων αναφοράς και ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου με αναφορά στο αρχαίο κείμενο, ώστε ο μαθητής να διευκολυνθεί στην κατανόηση των ερωτήσεων και στην ανάγκη να κάνει παραπομπές στο κείμενο, όπως απαιτεί το νέο σύστημα.
  • Διεξοδική, μεθοδική και έγκυρη ερμηνευτική ανάλυση όλων των κειμένων με βάση τα σχόλια του Φακέλου Υλικού και του Φιλοσοφικού Λόγου. Η πλήρης, έγκυρη και μεθοδική ερμηνευτική ανάλυση είναι βασική για την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης και την επιτυχή ανταπόκριση των μαθητών στις ερωτήσεις των εξετάσεων.
  • Πλήρεις, ακριβείς και συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των σχολικών βιβλίων και στα Παράλληλα κείμενα. Θεωρούμε βασικό στοιχείο των απαντήσεων την ύπαρξη πληρότητας και ταυτόχρονα σαφήνειας και ακρίβειας, ώστε ο μαθητής να μην «πνίγεται» στην ανούσια απεραντολογία ούτε να δημιουργεί λανθασμένα πρότυπα «θολής» και ασαφούς γραφής. Ιδιαίτερα στα παράλληλα κείμενα με τις απαντήσεις μας δίνουμε και δείγματα μεθοδολογικής προσέγγισης αυτών.
  • Πλήρες Ετυμολογικό Λεξικό όλων των ομόρριζων λέξεων του κειμένου. Η πρωτοτυπία του Λεξικού έγκειται α) στην παράθεση μιας σύντομης αλλά πρακτικά χρήσιμης θεωρίας και β) στην παράθεση όλων των λέξεων του κειμένου, ώστε ο μαθητής να μπορεί να τις εντοπίσει εύκολα, όταν το ζητούν οι ανάλογες ασκήσεις. Ταυτόχρονα, παραθέτουμε α) μία επιλογή ομόρριζων λέξεων που παρουσιάζουν έναν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στην κατανόησή τους, β) επιλογή Συνωνύμων και Αντωνύμων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γ) απαντήσεις στις ετυμολογικές – σημασιολογικές ασκήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, που αφορούν τις ενότητες του Φακέλου Υλικού.
  • Μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών ασκήσεων (ερμηνευτικών, ετυμολογικών, σημασιολογικών και λεξιλογικών) με τις απαντήσεις τους. Οι ασκήσεις αυτές είναι πλήρως προσαρμοσμένες στο σύγχρονο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Κριτήρια αξιολόγησης (ένα για κάθε θεματική ενότητα) με απαντήσεις.
  • Ένθετο CD-Rom με ανάλυση των Κειμένων αυτενέργειας.