,

Εισαγωγή στη Γεωφυσική

45,05

N-id: 1561 Κατηγορίες: , , Σελίδες: 624 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2013 ISBN: 978-960-456-386-9 Κωδικός Ευδόξου: 33093728 Έκδοση: 2η έκδοση Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τη βασική Γεωφυσική γνώση που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα σε θέματα δομής, σύστασης και φυσικών μεταβολών του εσωτερικού της Γης. Μέσα σε εννέα κεφάλαια και περισσότερα από 260 σχήματα αναπτύσσονται αναλυτικά η σχέση της Γης με το ηλιακό σύστημα, η δομή του εσωτερικού της Γης, η βασική Γεωδυναμική (θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών, κλπ.), η παραγωγή και διάδοση της θερμότητας στο εσωτερικό της Γης, η φυσική ραδιενέργεια και οι μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης, το βαρυτικό και μαγνητικό πεδίο της Γης, καθώς και οι βασικές σεισμικές μέθοδοι μελέτης της δομής του εσωτερικού της Γης. Παράλληλα, στο τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσονται διάφορα θέματα εφαρμογής ειδικών γεωφυσικών τεχνικών και μεθόδων. Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται ασκήσεις βασικού και ανώτερου επιπέδου και στο τέλος του βιβλίου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες και σχήματα για τη λύση των ασκήσεων.
Aπευθύνεται τόσο σε αναγνώστες που έχουν γεωλογικό επιστημονικό υπόβαθρο (φοιτητές, επιστήμονες και επαγγελματίες γεωλόγους, γεωτεχνικούς, κλπ.), όσο και σε άλλους θετικούς επιστήμονες (μαθηματικούς, φυσικούς, μηχανικούς, κλπ.) που ενδιαφέρονται για θέματα Γεωφυσικής.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

 1. Αντικείμενο της Γεωφυσικής
 2. Σημασία της Γεωφυσικής
 3. Τρόποι Έρευνας στη Γεωφυσική
 4. Σύντομη Ιστορία της Γεωφυσικής
 5. Η Γη, το Ηλιακό Σύστημα και το Σύμπαν
  Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 2: Δομή και Σύσταση του Εσωτερικού της Γης

 1. Εισαγωγή
 2. Μεταβολή των Ταχυτήτων των Σεισμικών Κυμάτων Χώρου με το Βάθος και Βασικές Ενότητες του Εσωτερικού της Γης
 3. Πυκνότητα του Εσωτερικού της Γης
 4. Πίεση στο Εσωτερικό της Γης
 5. Τιμές των Ελαστικών Σταθερών στο Εσωτερικό της Γης
 6. Μεταβολή της Ανελαστικότητας και του Ιξώδους στο Εσωτερικό της Γης
 7. Η Σύσταση του Εσωτερικού της Γης
 8. Ανισοτροπία στο Εσωτερικό της Γης
 9. Τρισδιάστατη Δομή του Εσωτερικού της Γης
 10. Δομή Βάθους στο Χώρο του Αιγαίου
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3: Γεωδυναμική

 1. Εισαγωγή
 2. Τα Τρία Παγκόσμια Συστήματα Διάρρηξης
 3. Η Μετάθεση των Ηπείρων
 4. Η Θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών
 5. Ιδιότητες των Ορίων των Λιθοσφαιρικών Πλακών και η Σχέση τους με το Σύστημα των Θερμών Κηλίδων
 6. Σχετικές Κινήσεις των Λιθοσφαιρικών Πλακών
 7. Δυνάμεις που Ασκούνται στις Κινούμενες Λιθοσφαιρικές Πλάκες
 8. Απόλυτες Κινήσεις των Λιθοσφαιρικών Πλακών
 9. Ορογένεση και Λιθοσφαιρικές Πλάκες
 10. Τα Αίτια Κίνησης των Λιθοσφαιρικών Πλακών
 11. Ενεργός Τεκτονική του Ελληνικού Χώρου
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4: Θερμότητα του Εσωτερικού της Γης

 1. Εισαγωγή
 2. Η Ροή Θερμότητας από το Εσωτερικό της Γης
 3. Πηγές Θερμότητας στο Εσωτερικό της Γης
 4. Η Θερμοκρασία στο Εσωτερικό της Γης
 5. Η Εξίσωση της Θερμικής Αγωγιμότητας και οι Εφαρμογές της
 6. Διάδοση Θερμότητας με Μεταφορά στο Εσωτερικό της Γης
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5: Φυσική Ραδιενέργεια και Μέθοδοι Ραδιοχρονολόγησης

 1. Εισαγωγή
 2. Νόμος των Ραδιενεργών Διασπάσεων
 3. Αρχή των Μεθόδων Ραδιοχρονολόγησης
 4. Μέθοδοι Ραδιοχρονολόγησης
 5. Η Ηλικία της Γης και η Γεωλογική Κλίμακα Χρόνου
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6: Το Πεδίο Βαρύτητας, οι Παλίρροιες και οι Γεωφυσικής Σημασίας Κινήσεις της Γης

 1. Εισαγωγή
 2. Η Ένταση και το Δυναμικό του Πεδίου Βαρύτητας της Γης
 3. Ισοδυναμικές Επιφάνειες
 4. Το Εξωτερικό Πεδίο Βαρύτητας της Γης
 5. Η Εξίσωση του Σφαιροειδούς και του Ελλειψοειδούς της Γης
 6. Προσδιορισμός του Πεδίου Βαρύτητας με Επίλυση της Σχέσης του Laplace
 7. Μετρήσεις του Πεδίου Βαρύτητας της Γης
 8. Το Γεωειδές και η Σχέση του με το Ελλειψοειδές της Γης
 9. Μεταβολές και Διορθώσεις της Έντασης της Βαρύτητας της Γης
 10. Ισοστασία
 11. Ισοστατικό Αποτέλεσμα
 12. Ισοστατική Ανωμαλία
 13. Ο Αληθινός Μηχανισμός Βαρυτικής Αντιστάθμισης
 14. Κατανομή των Ανωμαλιών Βαρύτητας στην Επιφάνεια της Γης και Ερμηνεία τους
 15. Παλίρροιες της Γης
 16. Γεωφυσικής Σημασίας Κινήσεις της Γης
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7: Το Μαγνητικό Πεδίο της Γης

 1. Εισαγωγή
 2. Θεμελιώδη Μαγνητικά Μεγέθη
 3. Στοιχεία του Μαγνητικού Πεδίου της Γης
 4. Γεωγραφική Μεταβολή του Μαγνητικού Πεδίου της Γης
 5. Μαγνητικό Πεδίο Διπόλου και Ομοιόμορφα Μαγνητισμένης Σφαίρας
 6. Το Κύριο Μαγνητικό Πεδίο της Γης
 7. Κανονικό και μη Κανονικό Μαγνητικό Πεδίο της Γης
 8. Τα Αίτια του Κυρίου Μαγνητικού Πεδίου της Γης
 9. Θεωρία της Αυτοδιεγειρόμενης Ηλεκτρικής Γεννήτριας
 10. Χρονικές Μεταβολές του Κύριου Μαγνητικού Πεδίου
 11. Παροδικές Μεταβολές του Μαγνητικού Πεδίου της Γης
 12. Τελλουρικά Ρεύματα
 13. Μεταβολή της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας στο Εσωτερικό της Γης
 14. Παλαιομαγνητισμός
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8: Σεισμικές Μέθοδοι Καθορισμού της Δομής του Εσωτερικού της Γης

 1. Εισαγωγή
 2. Γενικά Στοιχεία για τη Διάδοση των Σεισμικών Κυμάτων στη Γη
 3. Αξιοποίηση των Χρόνων Διαδρομής των Κυμάτων Χώρου για τον Προσδιορισμό των Ταχυτήτων στο Εσωτερικό τη Γης
 4. Κανονική Μεταβολή της Ταχύτητας με το Βάθος για Σφαιρική Γη
 5. Καθορισμός της Ταχύτητας σε Συνάρτηση με το Βάθος
 6. Καθορισμός της Δομής του Φλοιού από τους Χρόνους Διαδρομής των Κυμάτων Χώρου
 7. Μέθοδος των Πλατών
 8. Καθορισμός της Δομής με τη Μέθοδο των Επιφανειακών Κυμάτων
 9. Καθορισμός της Δομής με τη Χρήση των Ελεύθερων Ταλαντώσεων της Γης
 10. Αντιστροφή Σεισμικών Δεδομένων για τον Προσδιορισμό της Δομής της Γης
 11. Σεισμική Τομογραφία και Τρισδιάστατη Δομής της Γης
  Βιβλιογραφία
  Ασκήσεις

Κεφάλαιο 9: Εφαρμογές Γεωφυσικών Μεθόδων

 1. Εισαγωγή
 2. Καθορισμός της Ενεργού Παραμόρφωσης του Φλοιού
 3. Χρήση Παλαιομαγνητικών Δεδομένων για τον Υπολογισμό της Κίνησης Λιθοσφαιρικών Πλακών
 4. Σχέσεις Ελαστικών Σταθερών, Ταχύτητας Κυμάτων, Πυκνότητας και Πίεσης στο Εσωτερικό της Γης
 5. Η Ροπή Αδράνειας και η Δομή Πυκνότητας της Γης
 6. Μεθοδολογία Καθορισμού της Χημικής Σύστασης του Εσωτερικού της Γης με Γεωφυσικά Στοιχεία
 7. Εφαρμογή της Μεθόδου Herglotz – Wiechert για τον Καθορισμό της Δομής Ταχύτητας της Σελήνης
 8. Καθορισμός της Δομής της Γης με τη Μέθοδο της Σκέδασης των Κυμάτων Rayleigh
 9. Η Συνάρτηση Σφάλματος erf(x) και το Θερμικό Μοντέλο Ημιχώρου της Ωκεάνιας Λιθόσφαιρας
 10. Το Σύστημα Σφαιρικών Συντεταγμένων και το Σχήμα της Γης
 11. Σφαιρικές Αρμονικές Συναρτήσεις
  Βιβλιογραφία

Λύσεις των Ασκήσεων

Ευρετήριο Όρων