Βαρυτημετρία

13,52

N-id: 0625 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 224 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2000 ISBN: 960-431-604-4 Κωδικός Ευδόξου: 11069 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Eισαγωγή – Tο πεδίο της γήινης βαρύτητας – Mετρήσεις, όργανα μετρήσεων – Bαρυτημετρικά δίκτυα – Mέτρηση των δευτέρων παραγώγων του δυναμικού της βαρύτητας – Διαχρονικές μεταβολές της βαρύτητας – Tο γεωδαιτικό ενδιαφέρον των ανωμαλιών της βαρύτητας – Aναγωγές της βαρύτητας και ισοστασία – H στατιστική περιγραφή του πεδίου βαρύτητας – Tο ενδιαφέρον των ανωμαλιών της βαρύτητας στη διασκόπηση – Bαρυτημετρικά δίκτυα υψηλής ακρίβειας – Συμβολή των βαρυτημετρικών μετρήσεων στον προσδιορισμό των γεωμετρικών μεταβολών του φλοιού της γης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχιση της προσπάθειας μετά από τα “Στοιχεία Βαρυτημετρίας” (1985), να παρουσιαστεί μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου, τόσο όσον αφορά τα όργανα και τη διαδικασία των μετρήσεων της βαρύτητας, όσο και τις αναγωγές, την αξιολόγηση και τη χρησιμοποίηση των μετρήσεων σε γεωδαιτικές, γεωφυσικές, γεωδυναμικές και άλλες εφαρμογές, αποφεύγοντας γενικά τις εξαντλητικές λεπτομέρειες.

Απευθύνεται στους φοιτητές των προπτυχιακών Τμημάτων των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των ΑΕΙ, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι ειδικεύονται στις Γεωεπιστήμες, καθώς επίσης σε όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πεδίο βαρύτητας της γης.

Η μονογραφία αυτή είναι βασισμένη σε πανεπιστημιακές παραδόσεις του δασκάλου μου στο Πανεπιστήμιο του Αννοβέρου Καθηγητή W. Torge, στις παραδόσεις στους φοιτητές του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του μαθήματος “Βαρυτημετρία” και σε ερευνητική εμπειρία πλέον των είκοσι πέντε ετών ενασχόλησης με αντικείμενα σχετικά με τη βαρύτητα και το γεωειδές, όπως αυτή τεκμηριώνεται με περισσότερες από ενενήντα σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Στα πλαίσια της προσπάθειας να αντανακλάται η σύγχρονη πραγματικότητα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή των πλέον σύγχρονων οργάνων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της γνώσης του πεδίου βαρύτητας. Πολλά από τα παραδείγματα τα οποία αναφέρονται στο πεδίο βαρύτητας στον Ελλαδικό ή τον ευρύτερο χώρο αποτελούν αδημοσίευτο υλικό.