,

Βιομετεωρολογία – Βιοκλιματολογία

Εφαρμογές στη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων

21,62

N-id: 1464 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: Σελίδες: 240 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2011 ISBN: 978-960-456-309-8 Κωδικός Ευδόξου: 12583580 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Το έναυσμα για τη συγγραφή του βιβλίου ήταν η ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων της Βιομετεωρολογίας και της Βιοκλιματολογίας, που περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Γεωτεχνικών και άλλων Τμημάτων και Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών ως και από επαγγελματίες μηχανικούς, που ενδιαφέρονται για τον ορθολογικό σχεδιασμό των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, έτσι ώστε αυτοί να λειτουργούν με τρόπο που να βελτιώνεται το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της πόλης.
Η ανάλυση των αντικειμένων, που περιέχονται στο βιβλίο, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε το κείμενο να είναι εύκολα αναγνώσιμο και κατανοητό από τους φοιτητές αλλά και από κάθε αναγνώστη. Για την κάλυψη της απαιτούμενης διδακτικής συνοχής η ύλη του βιβλίου χωρίστηκε σε έξι κεφάλαια. Στα πρώτα περιγράφονται οι παράγοντες, που επιδρούν και επηρεάζουν τη διαμόρφωση των βιομετεωρολογικών-βιοκλιματικών συνθηκών. Εξετάζονται οι επιπτώσεις του θερμικού περιβάλλοντος (καταπόνηση) στη δραστηριότητα, παραγωγικότητα και υγιεινή των ζωικών οργανισμών και αναλύονται αντιπροσωπευτικοί δείκτες με επιλεγμένες εφαρμογές στη θερμική αίσθηση του ανθρώπου. Στα τελευταία κεφάλαια αναλύεται η βιοκλιματική συμπεριφορά των κτηρίων ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις συνθήκες, που διαμορφώνονται στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, άλση). Από την ανάλυση αυτή αναδύονται τα προβλήματα σχεδιασμού των χώρων αυτών, που οδηγούν στην υποβάθμιση της βιοκλιματικής τους συμπεριφοράς και κατά συνέπεια της αρνητικής τους επίδρασης στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, με την ανάδειξη των προβλημάτων αυτών προκύπτουν και οι ενδεδειγμένες προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών περιβάλλοντος των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.


Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1. Γενικά
1.2. Ιστορική εξέλιξη και αντικείμενο της Βιομετεωρολογίας-Βιοκλιματολογίας

Κεφάλαιο 2: Παράγοντες διαμόρφωσης βιομετεωρολογικών συνθηκών

2.1. Συνθήκες ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος
2.1.1. Ηλιακή ακτινοβολία
2.1.2. Ηλιοφάνεια
2.1.3. Θερμοκρασία αέρα
2.1.4. Υγρασία αέρα
2.1.5. Aνεμος
2.2. Γεωγραφικοί παράγοντες
2.3. Γεωμετρία του χώρου
2.3.1. Δομημένος χώρος
2.3.2. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι
2.4. Δομικά υλικά και βλάστηση

Κεφάλαιο 3: Ατμοσφαιρικό θερμικό περιβάλλον. Θερμική αίσθηση

3.1. Θερμικό περιβάλλον και ζωικοί οργανισμοί
3.2. Θερμική αίσθηση ανθρώπου
3.3. Θερμική καταπόνηση ζώων
3.3.1. Eυαισθησία στη θερμική καταπόνηση
3.3.2. Επιπτώσεις θερμικής καταπόνησης στην αναπαραγωγή
3.3.3. Επιπτώσεις θερμικής καταπόνησης στη γαλακτοπαραγωγή
3.3.4. Επιπτώσεις θερμικής καταπόνησης στην παραγωγή κρέατος
3.3.5. Επιπτώσεις θερμικής καταπόνησης στην υγιεινή κατάσταση των εκτρεφομένων ζώων

Κεφάλαιο 4: Δείκτες θερμικής αίσθησης

4.1. Εξέλιξη, κατηγοριοποίηση και σπουδαιότητα δεικτών
4.2. Αντιπροσωπευτικοί δείκτες και επιλεκτικές εφαρμογές
4.2.1. Δείκτης PET (Physiological Equivalent Temperature)
4.2.2. Δείκτης PMV (Predicted Mean Vote)
4.2.3. Δείκτης THI (Thermohygrometric Index)
4.2.4. Δείκτης RSI (Relative Strain Index), «Beergarden days»
4.2.5. Δείκτης Humidex

Κεφάλαιο 5: Βιοκλιματική συμπεριφορά κτηρίων

5.1. Διαχρονική εξέλιξη της κατοικίας
5.2. Πολεοδομική οργάνωση και ατμοσφαιρικό περιβάλλον
5.3. Το κέλυφος του κτηρίου και η θερμική συμπεριφορά του
5.3.1. Ηλιασμός – Προσανατολισμός κτηρίου
5.3.2. Κτήριο-Συλλέκτης θερμότητας
5.3.3. Φυσικός δροσισμός κτηρίου

Κεφάλαιο 6: Βιοκλιματική συμπεριφορά ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων

6.1. Διαχρονική εξέλιξη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
6.2. Βιοκλιματικές συνθήκες πλατειών
6.3. Βιοκλιματικές συνθήκες φυτοκαλυμμένων επιφανειών αστικού χώρου
6.3.1. Πάρκα
6.3.2. Aλση-Λόφοι
6.4. Περιαστικό πράσινο
6.5. Χαρακτηριστικά φυτικού υλικού και προϋποθέσεις ευνοϊκής επίδρασής του στο αστικό περιβάλλον
6.6. Θερμική αίσθηση ανθρώπου στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους

Bιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων