Συστήματα Αναφοράς και Χρόνου

Συντεταγμένες, συστήματα και πλαίσια αναφοράς για την περιγραφή του γεωμετρικού σχήματος και των χρονικών μεταβολών του δυναμικού συστήματος γη

25,23

N-id: 1617 Κατηγορίες: , , , , Σελίδες: 352 Σχήμα: 17 x 24 Xρονολογία: 2016 ISBN: 978-960-456-445-3 Κωδικός Ευδόξου: 50658663 Εκδόσεις: Εκδόσεις Ζήτη

Από τον προσδιορισμό θέσεων στον τρισδιάστατο χώρο μέχρι την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων, η ύπαρξη κατάλληλα ορισμένων συστημάτων αναφοράς αποτελεί το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για τη διαχείριση της χωρικής πληροφορίας.
Ωστόσο, τα συστήματα αναφοράς δεν εκφράζουν απλώς ένα αναγκαίο θεωρητικό εργαλείο.
Μέσα από την υλοποίησή τους, δηλαδή τα πλαίσια αναφοράς, ορίζονται πραγματικά δίκτυα στο φυσικό περιβάλλον των μετρήσεων, τα οποία επιτρέπουν την εφαρμογή των διάφορων τεχνικών παρατήρησης γεωπαραμέτρων, καθώς και τη σύνδεση διαφορετικών δεδομένων που λαμβάνονται από διαφορετικούς αισθητήρες σε διαφορετικά σημεία του χώρου.
Οι αναλυτικοί ορισμοί των πιο γνωστών συστημάτων συντεταγμένων και οι μετασχηματισμοί τους αποτελούν τον πυρήνα του βιβλίου.
Η περιστροφή της γης, τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς και ο χρόνος συνθέτουν τη συνολική εικόνα για μία επαρκή περιγραφή του δυναμικού συστήματος της γης.


Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή

2 Συντεταγμένες, συστήματα αναφοράς και πλαίσια αναφοράς

 1. Η Γεωμετρία του Rene Descartes
 2. Συντεταγμένες
 3. Συστήματα αναφοράς
 4. Πλαίσια αναφοράς

3 Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες

 1. Κυλινδρικές συντεταγμένες
 2. Σφαιρικές συντεταγμένες
 3. Γεωδαιτικές ή ελλειψοειδείς συντεταγμένες (λ, φ, h)
 4. Ελλειψοειδείς συντεταγμένες (u, θ, λ)
 5. Άλλα συστήματα καμπυλόγραμμων συντεταγμένων

4 Βασικοί μετασχηματισμοί

 1. Βασικοί μετασχηματισμοί στο επίπεδο
 2. Εξειδικεύσεις του γενικού μετασχηματισμού Helmert
 3. Μετασχηματισμός γεωδαιτικών συντεταγμένων
 4. Τετραδικοί αριθμοί

5 Αδρανειακά συστήματα αναφοράς

 1. Αδράνεια και σχετική κίνηση
 2. Το σύστημα ICRS

6 Επίγεια συστήματα αναφοράς

 1. Το σύστημα ITRF
 2. Μετασχηματισμός μεταξύ του ITRS και του GCRS

7 Συστήματα χρόνου

 1. Εισαγωγή στην έννοια του χρόνου
 2. Μαθηματικά μοντέλα
 3. Συστήματα χρόνου